Internet rzeczy w produkcji procesowej

Zwiększaj wydajność sprzętu, poprawiaj jakość produkcji i wykorzystuj inteligentne łańcuchy dostaw dla branży naftowej i gazowej, rolnictwa oraz producentów procesowych za pomocą Internetu rzeczy (IoT).

Rozwiązania Azure IoT dla produkcji procesowej

Osiągnij doskonałość operacyjną swoich procesów, zmaksymalizuj wydajność produkcji, redukując jednocześnie ilość odpadów, i monitoruj integralność zasobów, aby uniknąć krytycznych i kosztownych przestojów.

Zmniejszanie kosztów operacyjnych i przyspieszanie rozwoju firmy dzięki Internetowi rzeczy

Poznaj popularne zastosowania Internetu rzeczy w produkcji procesowej i wyobraź sobie, jak nowe rozwiązanie Azure IoT może pomóc Twojej firmie.

Doskonałość operacyjna

Uzyskaj pełen obraz swoich działań, aby lepiej zaspokajać potrzeby klientów, zbierając dane z urządzeń i fabryk, a następnie konsolidując je i analizując. Poprawiaj wydajność operacyjną i podejmowanie decyzji, przewiduj zakłócenia i pomagaj pracownikom szybciej podejmować lepsze decyzje, dostarczając im odpowiednie dane we właściwym czasie. Osiągnij doskonałość operacyjną dzięki akceleratorowi rozwiązań Azure IoT dla połączonej fabryki.

Połączona logistyka

Zmniejsz zagrożenia łańcucha dostaw oraz zapewnij jakość i autentyczność produktów w transporcie dzięki pełnej analizie logistyki przychodzącej i wychodzącej. Popraw bezpieczeństwo i zwiększ wydajność przez śledzenie lokalizacji materiałów i monitorowanie zużycia zasobów za pomocą czujników IoT połączonych w całym łańcuchu dostaw. Uzyskaj połączoną logistykę, korzystając z usług Azure Sphere, Azure Maps i Azure Blockchain.

Rolnictwo precyzyjne

Zapewnij bezpieczeństwo i jakość towarów, od zbiorów do sklepowej półki, inwestując w inteligentne systemy rolnicze. Śledź plony za pośrednictwem łańcucha dostaw i współpracuj z innymi producentami oraz dostawcami żywności i napojów, korzystając ze wspólnych danych geolokalizacji i czujników. Skutecznie rozwijaj rolnictwo precyzyjne dzięki usługom Azure Maps, Azure IoT Edge i akceleratorowi rozwiązań Azure IoT do zdalnego monitorowania.

Konserwacja preskryptywna

Ograniczaj skutki zakłóceń produkcji i usług przez łączenie sprzętu oraz stosowanie zaawansowanej analizy i uczenia maszynowego w celu przewidywania przestojów. Zapewnij bezawaryjną produkcję dzięki szczegółowym informacjom i automatycznym alarmom wyzwalanym przez dane produkcyjne. Wprowadzaj ten postęp za pomocą akceleratora rozwiązań Azure IoT do konserwacji preskryptywnej.

Pracuj z zaufanym liderem w dziedzinie IoT

Skontaktuj się z nami

Zwiększanie niezawodności sprzętu za pomocą konserwacji preskryptywnej

Identyfikuj potencjalne problemy, zanim się pojawią, korzystając z rozwiązania do konserwacji preskryptywnej opartego w całości na produktach Azure IoT. W tym pokazie zobaczysz, jak analizować dane strumieniowe z czujników i urządzeń, zbierać dane w czasie oraz stosować uczenie maszynowe do przewidywania awarii sprzętu i zapobiegania kosztownym przestojom.

Pulpit nawigacyjny

Podsumowanie kluczowych wskaźników wydajności

Alerty i ostrzeżenia

Szczegóły zasobów

Rozwiązywanie alertów

Krok 1 z 3

Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym

Operatorzy mogą wyświetlać lokalizację i stan kondycji całej infrastruktury w czasie rzeczywistym na pulpicie nawigacyjnym.

Krok 2 z 3

Wyświetlanie lokalizacji i stanu zasobu

Posiadanie informacji o kondycji zasobów ma krytyczne znaczenie, ponieważ wszystkie zdarzenia powodujące utratę czasu mogą mieć bardzo duży wpływ na wielkość produkcji i realizację umów dotyczących dostaw.

Krok 3 z 3

Obserwowanie lokalizacji zdalnych

Lokalizacje, w których wcześniej rutynowa konserwacja mogła być przeprowadzana raz na pół roku, mogą być teraz śledzone w czasie rzeczywistym.

Krok 1 z 2

Śledzenie metryk biznesowych w czasie rzeczywistym

Krytyczne dane dotyczące lokalizacji i produkcji umożliwiają tworzenie zestawień podsumowujących istotne biznesowe kluczowe wskaźniki wydajności i śledzenie ich pod kątem spełnienia celów i progów w ciągu dnia lub okresu produkcji.

Uzyskiwanie wyników w czasie rzeczywistym z zasobów, które wcześniej nie byłyby monitorowane przez wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy

Krok 2 z 2

Integracja z istniejącymi systemami

Dane czujników w czasie rzeczywistym mogą zostać połączone z informacjami z innych zewnętrznych źródeł lub nawet innych systemów korporacyjnych, takich jak usługi CRM bądź ERP.

Krok 1 z 3

Alerty i ostrzeżenia w czasie rzeczywistym

Alerty są eskalowane w czasie rzeczywistym w celu podjęcia działań przez operatora. Możliwe jest szybkie reagowanie: na awarie z poziomu portalu niestandardowego, a na wyłączenie maszyn za pośrednictwem poleceń wysyłanych z pulpitu nawigacyjnego.

Krok 2 z 3

Przewidywanie awarii zanim wystąpią

Istotne jest, że niektóre alerty można przewidzieć. Konserwację można przeprowadzić przed wystąpieniem awarii, jeśli dane wskazują na sytuację lub trend rozpoznawany przez model predykcyjny jako problematyczny.

Krok 3 z 3

Rozwiązywanie problemów przed ich eskalacją

Operator może wybrać błąd krytyczny o najwyższym priorytecie, który nie został jeszcze rozwiązany ani nie był monitorowany.

Krok 1 z 3

Analizowanie strumieniowych źródeł danych w czasie rzeczywistym

Pulpit nawigacyjny pozyskuje dane w czasie rzeczywistym. Na tym poziomie możliwe jest monitorowanie rzeczywistych wartości wydajności produkcji i stanu kondycji poszczególnych zasobów.

Krok 2 z 3

Umożliwianie osobom decyzyjnym podejmowanie działań

Umożliwia to planowanie przez osoby podejmujące decyzje pracy zgodnie z harmonogramem (lub bez niego), organizowanie okien obsługi i przewidywanie wyników produkcji na podstawie zasobów, które mogą znajdować się w lokalizacjach zdalnych.

Krok 3 z 3

Przeprowadzanie konserwacji przed awarią zasobu

W tym przykładzie dla wiatraka istnieje krytyczne ostrzeżenie predykcyjne. Ulegnie on awarii w ciągu kilku dni i spowoduje wyłączenie zasobu. Będzie miało to miejsce w trakcie jego standardowego okresu życia. Operator może wybrać określony alert, aby podjąć działanie.

Krok 1 z 5

Podejmowanie działań i rozwiązywanie problemów

Szczegóły alertu na pulpicie nawigacyjnym zapewniają operatorowi konkretne informacje na temat części i rozpoznanego problemu. Obejmują one numer seryjny, numer części, a nawet informacje o inwentarzu i lokalizacji elementów zastępczych.

Krok 2 z 5

Analizowanie wpływu na działalność

Informacje dotyczące przewidzianej awarii stanowią, że wiatrak filtru powietrza ulegnie awarii przed przeprowadzeniem jego rutynowej konserwacji. Spowoduje to wyłączenie zasobu i utratę czasu.

Krok 3 z 5

Analizowanie danych w czasie rzeczywistym

Dane w czasie rzeczywistym są pozyskiwane z urządzeń w terenie i wyświetlane w portalu. Operator może monitorować aktualne strumieniowe źródła danych w czasie rzeczywistym w celu weryfikacji, czy podane alerty i informacje są poprawne. Wyświetlany jest również próg dla alertu, dzięki czemu użytkownik może w łatwy sposób widzieć informacje o śledzeniu względem normalnego działania.

Krok 4 z 5

Tworzenie zgłoszeń pomocy technicznej

Operator może utworzyć zgłoszenie pomocy technicznej w celu wymiany części przez personel obsługi technicznej, co zapewni działania zasobu. Operatorzy posiadają również informacje oraz dane umożliwiające przeprowadzanie analizy biznesowej i wprowadzania dowolnych zmian w ramach operacji na podstawie danych wyjściowych.

Krok 5 z 5

Tworzenie zgłoszeń pomocy technicznej

Operator może utworzyć zgłoszenie pomocy technicznej w celu wymiany części przez personel obsługi technicznej, co zapewni działania zasobu. Operatorzy posiadają również informacje oraz dane umożliwiające przeprowadzanie analizy biznesowej i wprowadzania dowolnych zmian w ramach operacji na podstawie danych wyjściowych.

Producenci procesowi osiągają niezwykłe wyniki, korzystając z Internetu rzeczy

Firma Bühler wykorzystuje Internet rzeczy i uczenie maszynowe w celu ograniczenia zużycia energii i marnotrawienia żywności, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo żywności.

"We set this target to reduce energy consumption and waste by thirty percent in our customers' value chains and digitalization is an enabler of that."

Stuart Bashford, specjalista ds. digitalizacji, Bühler Group
Buhler

Firma Syngenta zwiększa plony, korzystając ze wskaźników uzyskanych na podstawie danych upraw.

"We are embarking on a subscription-based software-as-a-service model for the agriculture industry and industrial agriculture customers."

Prabal Acharyya, dyrektor globalny ds. analizy IoT, OSIsoft
Syngenta

Firma Ecolab rozwiązuje globalne problemy związane z wodą dzięki technologiom w chmurze.

"We can capture any data, anywhere, and transmit that information around the world very rapidly. We can now harness the power of this platform to serve many more customers, measuring many more flows at many more plants than we could even conceive of in the past."

Christophe Beck, prezes, firma Nalco Water należąca do Ecolab
Ecolab

Firma Tetra Pak bezpiecznie dostarcza żywność i napoje z gospodarstwa na stół dzięki systemom rolnictwa precyzyjnego.

"When you have plants around the world, the service knowledge we gain from one plant comes to benefit another."

Johan Nilsson, wiceprezes, Tetra Pak Services
Tetra Pak

Rozpocznij współpracę z zaufanym liderem w dziedzinie IoT

Skontaktuj się z nami