IoT dla energii

Zoptymalizuj przepływ informacji o sieci, popraw wydajność zasobów, zwiększ efektywność energetyczną oraz zapewnij równowagę popytu i podaży dzięki Internetowi rzeczy (IoT).

Promowanie innowacyjności w branży energetycznej za pomocą usługi Azure IoT

Monitoruj wydajność zasobów sieci i optymalizuj rozproszone zasoby energetyczne w celu zmniejszenia obciążenia sieci i zwiększenia wkładu w zrównoważoną przyszłość.

Internet rzeczy w działaniu w sektorze energetycznym

Zoptymalizuj dystrybucję energii, zmniejszając jednocześnie koszty operacyjne dzięki usłudze Azure IoT. Przejrzyj popularne zastosowania Internetu rzeczy w sektorze energetycznym, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych rozwiązań zwiększających skuteczność zarządzania energią.

Konserwacja zasobów sieci

Wizualizuj topologię sieci, zbieraj dane z zasobów sieciowych i definiuj reguły wyzwalania alertów. Wykorzystaj te szczegółowe informacje, aby przewidywać czynności serwisowe i zapewnić większy nadzór nad bezpieczeństwem. Zapobiegaj usterkom i unikaj krytycznych przestojów dzięki monitorowaniu wydajności i stanu urządzeń za pomocą akceleratora rozwiązań Azure IoT do zdalnego monitorowania i usługi Azure Machine Learning.

Optymalizacja energii i równoważenie obciążenia

Równoważ podaż energii i popyt na nią w celu zmniejszenia obciążenia sieci i uniknięcia poważnych awarii zasilania. Unikaj kosztownych modernizacji infrastruktury i zwiększaj elastyczność dzięki wykorzystaniu rozproszonych zasobów energetycznych. Promuj optymalizację energii za pomocą usług Azure Digital Twins, Azure Machine Learning i Azure Stream Analytics.

Elektromobilność

Zdalnie konserwuj i serwisuj punkty ładowania pojazdów elektrycznych (EV, electric vehicle) umożliwiające ładowanie różnego typu pojazdów z różną szybkością ładowania. Ułatwiaj posiadanie i używanie pojazdów elektrycznych, zachęcając do ich zakupu i tworząc nowe spojrzenie na wykorzystanie energii. Wspieraj inicjatywy związane z elektromobilnością za pomocą rozwiązania Azure EV korzystającego z usług Azure Digital Twins, Azure IoT Central i Azure Maps.

Monitorowanie i redukowanie emisji

Monitoruj poziom emisji w czasie zbliżonym do rzeczywistego i zwiększ łatwość dostępu do danych dotyczących emisji. Działaj na rzecz ekologii, umożliwiając obliczanie i raportowanie ilości gazów cieplarnianych. Promuj redukcję emisji i stosowanie czystej energii za pomocą usług Azure IoT Hub, Azure App Service, Power BI i Azure Blob Storage.

Pracuj z zaufanym liderem w dziedzinie IoT

Skontaktuj się z nami

Ten pokaz to przykład tego, jak firma Schneider-Electric zmienia życie milionów ludzi w Nigerii, dostarczając im niezawodną, ekologiczną i niedrogą energię z wykorzystaniem rozwiązań opartych na usłudze Azure IoT.

Krok 1 z 6

Globalny pulpit nawigacyjny paneli słonecznych

Internet rzeczy umożliwia firmie energetycznej Schneider zdalne monitorowanie paneli słonecznych i zarządzanie nimi za pomocą globalnego pulpitu nawigacyjnego infrastruktury. Użytkownik może wyświetlać lokalizacje w całej Nigerii oraz kluczowe wskaźniki wydajności w całym regionie, monitorując ogólną kondycję i wydajność rozwiązania solarnego. Alerty i eskalowane problemy są sortowane według ważności. Na początku tej listy znajduje się klinika medyczna z ostrzeżeniem krytycznym.

Krok 2 z 6

Alert sygnalizuje problem w lokalizacji zdalnej

Na poziomie lokalizacji możemy zobaczyć schematy zakładu. Dla wszystkich zasobów są śledzone metryki kondycji i wydajności w oparciu o oczekiwane i prognozowane testy porównawcze. Pulpit nawigacyjny pokazuje, że w przypadku akumulatorów i paneli słonecznych występują krytyczne problemy. Analiza prognozy wykazuje, że bieżący trend może doprowadzić do potencjalnej awarii zasilania, powodując zagrożenie dla pacjentów.

Krok 3 z 6

Analiza problemów lokalizacji

Pierwszy alert pokazuje, że panele słoneczne nie pracują z optymalną wydajnością ze względu na piasek i zanieczyszczenia na panelach. Jeśli ten trend się utrzyma, panele przestaną nadążać za zapotrzebowaniem na energię. Możemy również zobaczyć, że akumulatory zaczynają się przegrzewać z powodu słabej wentylacji, co w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia ich żywotności.

Krok 4 z 6

Tworzenie powiadomienia dla lokalizacji

Użytkownik może wysłać powiadomienie, aby menedżerowie lokalizacji rozwiązali problem. System automatycznie tworzy powiadomienie zawierające wszystkie niezbędne informacje.

Krok 5 z 6

Wysłane powiadomienie

Zalecane czynności to oczyszczenie paneli słonecznych i zapewnienie właściwej wentylacji akumulatorów. Użytkownik zatwierdza te instrukcje i wysyła je do menedżera lokalizacji w celu natychmiastowego podjęcia działań.

Krok 6 z 6

Potrzebne są aktualizacje oprogramowania układowego

Możemy również zobaczyć, że urządzenia w danej lokalizacji potrzebują aktualizacji oprogramowania układowego i ustawień. Wystarczy jedno kliknięcie przycisku, aby zaktualizować te zasoby bez konieczności wysyłania techników do zdalnych lokalizacji.

Liderzy branży energetycznej robią niezwykłe rzeczy, korzystając z Internetu rzeczy

Norweskie zakłady Agder Energi wykorzystują dane i współpracują z klientami w celu zwiększenia wydajności swojej sieci.

"At Agder Energi we want to use technology to make the power grid more efficient, more predictable and more flexible. We will go from energy generators to energy partners, with a more active role for our customers."

Tom Nysted, dyrektor generalny, Agder Energi

Obejrzyj film

Agder Energi

Firma E.ON rozwija niezwykle bezpieczne rozwiązanie domu połączonego, łącząc dane z domowych urządzeń elektrycznych na pojedynczej platformie.

"By teaming up with Microsoft and leveraging Azure Sphere, we can leverage the opportunity and power of IoT and AI in a highly secure, trusted and scalable way."

Alex Cirlan, dyrektor ds. domeny globalnej, HEM and Software, E.ON

Przeczytaj historię

E.ON

Firma Allego wdraża inteligentne rozwiązanie do ładowania pojazdów elektrycznych, korzystając z usługi Azure IoT.

"Azure Digital Twins optimization has added intelligence to our EV platform. Without this optimization capability, it would be difficult to deliver a smart and flexible charging solution. We are enthusiastic about using these capabilities as we continue to evolve and improve EV platform for our customers."

Marc Diks, dyrektor ds. systemów informatycznych, Allego

Przeczytaj historię

Allego

Firma Schneider Electric ułatwia zdalne zarządzanie zasobami, wykorzystując analizę predykcyjną.

"Traditionally, machine learning is something that has only run in the cloud…Now, we have the flexibility to run it in the cloud or at the edge—wherever we need it to be."

Matt Boujonnier, architekt aplikacji analitycznych, Schneider Electric

Przeczytaj historię

Schneider Electric

Rozpocznij współpracę z zaufanym liderem w dziedzinie IoT

Skontaktuj się z nami