Chmura dla rozwiązań inteligentnych

Twórz inteligentne aplikacje nowej generacji za pomocą wydajnych usług przetwarzania danych i sztucznej inteligencji.

Programuj przełomowe aplikacje z wbudowaną inteligencją

Skorzystaj z kompleksowego zestawu usług, infrastruktury i narzędzi do tworzenia środowisk bazujących na sztucznej inteligencji, w tym botów prowadzących naturalną interakcję z użytkownikami, i wbudowanych zaawansowanych narzędzi analitycznych, takich jak R, do szybszego przygotowywania prognoz.

Elastycznie skaluj magazyn i wydajność dzięki usłudze Azure Cosmos DB, pierwszej globalnie rozproszonej usłudze bazy danych ze skalowaniem w poziomie i gwarantowanymi opóźnieniami rzędu pojedynczych milisekund.

Spokój zapewnią Ci funkcje usług zarządzanych, takie jak wbudowany monitoring, wykrywanie zagrożeń, automatyczne stosowanie poprawek i kopie zapasowe.

Programuj przełomowe aplikacje z wbudowaną inteligencją
Twórz i wdrażaj niestandardowe modele sztucznej inteligencji w dużej skali

Twórz i wdrażaj niestandardowe modele sztucznej inteligencji w dużej skali

Angażuj różne zespoły do pracy nad budowaniem i tworzeniem odmiennych wersji modeli w produkcji i zarządzeniem nimi, wykorzystując do tego funkcje Środowisko robocze, Eksperymentowanie i Zarządzanie modelami w usłudze Azure Machine Learning Studio. Twórz zaawansowane aplikacje sztucznej inteligencji dzięki rodzinie procesorów GPU zoptymalizowanych pod kątem scenariuszy sztucznej inteligencji z głębokim uczeniem oraz przeprowadzaj wielkoskalowe operacje masowego równoległego programowania w usłudze Azure Batch. Debuguj, testuj i wdrażaj na różnych platformach za pomocą programu Visual Studio Code.

Zwiększ swoje możliwości dzięki otwartej platformie

Twórz aplikacje dla dowolnych scenariuszy za pomocą samodzielnie wybranych, znanych technologii i kompleksowego zestawu aparatów danych, takich jak PostgreSQL, MySQL, MongoDB i Hadoop.

Korzystaj z zaawansowanych usług analizy i sztucznej inteligencji oraz narzędzi, takich jak Spark i notesy Jupyter Notebook.

Zwiększ swoje możliwości dzięki otwartej platformie

Architektury rozwiązań

Cosmos DB (Azu r e Se r vices) Dashb o a r d B r owser Azu r e S t r eam Anal y tics (Near R eal-Time Agg r ega t es) Input E v ents E v ent Hub Cold S ta r t P r oduct Affinity Maching Lea r ning (P r oduct Affinity) Raw S t r eam Data P e r sonalized Offer Logic

Spersonalizowane rozwiązania marketingowe

Znajdź technologię niezbędną do wprowadzenia produktów na rynek przy użyciu ofert spersonalizowanych. Spersonalizuj działania marketingowe w celu uzyskiwania lepszych reakcji klientów przy użyciu szczegółowych danych big data.

Dowiedz się więcej
Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Prognozowanie zapotrzebowania i optymalizacja ceny na potrzeby marketingu

Przewiduj przyszły popyt wśród klientów i optymalizuj cennik, aby zmaksymalizować zyskowność przy użyciu danych big data i zaawansowanych usług analitycznych platformy Microsoft Azure.

Dowiedz się więcej

"Azure was the logical choice for us, given how it's already integrated with the Bot Framework, and we could also take advantage of services for free telemetry monitoring. Plus, with platform as a service, our infrastructure will automatically scale up and out, globally, to accommodate any increase in future volumes—and we don't have to over-provision."

Katie Duffy: Application Architect UPS

Dlaczego warto wybrać platformę Azure

Produktywne

Platforma Azure oferuje ponad 100 usług z doskonałymi, kompleksowymi narzędziami, które zapewnią Ci sukces.

Połączenia hybrydowe

Programuj i wdrażaj w dowolnym miejscu dzięki jedynej spójnej chmurze hybrydowej na rynku. Rozszerzaj platformę Azure lokalnie przy użyciu usługi Azure Stack.

Inteligentne

Twórz inteligentne aplikacje za pomocą wydajnych usług przetwarzania danych i sztucznej inteligencji.

Zaufane

Dołącz do startupów, instytucji rządowych i 90 procent firm z listy Fortune 500 już dziś korzystających z platformy Microsoft Cloud.

1. Utwórz konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy.

2. Informacje

Dzięki tym filmom wideo i samouczkom Szybki start możesz szybko rozpocząć pracę z platformą Azure.

3. Kompilacja

Zapoznaj się z popularnymi usługami i rozpocznij tworzenie swojego rozwiązania.