Chmura dla rozwiązań inteligentnych

Twórz inteligentne aplikacje nowej generacji i docieraj do szczegółowych danych mogących wpływać na podejmowane decyzje za pomocą wydajnych usług przetwarzania danych i sztucznej inteligencji (SI).

Programuj przełomowe aplikacje z wbudowaną inteligencją

Wykorzystuj zalety kompleksowego zestawu usług, infrastruktury i narzędzi podczas kompilowania środowisk obsługiwanych przez sztuczną inteligencję. Kompiluj boty, które wchodzą w naturalne interakcje z użytkownikami i wbudowanymi zaawansowanymi urządzeniami analitycznymi, aby szybciej przygotowywać prognozy.

Korzystaj z bogatego zestawu danych platformy Azure i usług sztucznej inteligencji, takich jak Azure Databricks, Azure Cosmos DB, Azure Cognitive Services i Azure Bot Service, aby udostępniać w aplikacjach nowe środowiska pracy używające inteligencji przypominającej ludzką.

Polegaj na funkcjach usług zarządzanych, takich jak wbudowany monitoring, wykrywanie zagrożeń, automatyczne stosowanie poprawek i kopie zapasowe.

Progressive
“By using Microsoft Azure Bot Service and Cognitive Services … we’ve been able to continue our own Progressive journey of digital innovation and do it in an agile, fast, and cost-effective way.”

Matt White, Marketing Manager, Personal Lines Acquisition Experience

Renewables AI
“The market is leading us to a more stable, responsible energy source for the future. We are using Azure and artificial intelligence to build a smarter solar energy industry.”

Declan O’Halloran, Director

Twórz i wdrażaj niestandardowe modele sztucznej inteligencji w dużej skali

Angażuj różne zespoły do pracy nad budowaniem i tworzeniem odmiennych wersji modeli w produkcji i zarządzeniem nimi, wykorzystując do tego usługi Azure Databricks i Azure Machine Learning.

Twórz zaawansowane aplikacje sztucznej inteligencji dzięki rodzinie procesorów graficznych (GPU) zoptymalizowanych pod kątem scenariuszy sztucznej inteligencji z głębokim uczeniem oraz przeprowadzaj wielkoskalowe operacje masowego równoległego programowania w usłudze Azure Batch AI. Debuguj, testuj i wdrażaj na różnych platformach za pomocą programu Visual Studio Code.

Zwiększ swoje możliwości dzięki otwartej platformie

Używaj istniejących umiejętności i ulubionych narzędzi do kompilowania aplikacji — przy użyciu dowolnego źródła danych, systemu operacyjnego i urządzenia. Platforma Azure obsługuje szereg opcji wdrażania, popularne stosy i języki oraz kompleksowy zestaw aparatów danych, taki jak PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Hadoop i Apache Spark.

Wzbogać swoje aplikacje open source o funkcje zarządzania tożsamością i dostępem dzięki usłudze Azure Active Directory lub uzyskaj szczegółowe informacje dzięki usłudze Azure Data Services.

PVR cinemas
“We were initially skeptical about open source technologies and public cloud, but the confidence of the team at RealBox and the platform capabilities of Azure put them all to rest.”

Rajat Tyagi, CIO

Zobacz, jak inteligentne usługi mogą rozszerzać Twoje rozwiązania

Dlaczego warto wybrać platformę Azure

Utwórz konto

Przez 12 miesięcy korzystaj za darmo z popularnych produktów — dodatkowo $200 kredytu.

Dowiedz się więcej

Od razu rozpocznij korzystanie z platformy Azure dzięki tym samouczkom i filmom.

Kompilacja

Zapoznaj się z popularnymi usługami i rozpocznij tworzenie swojego rozwiązania.