Pomiń nawigację

Przyszłość obliczeń: inteligentna chmura i inteligentne urządzenia brzegowe

Inteligentna, spójna i kompletna platforma obejmująca całą przestrzeń od chmury do brzegu sieci dzięki platformie Azure.

Co to jest inteligentna chmura i inteligentne urządzenia brzegowe?

Inteligentna chmura to wszechobecne przetwarzanie dzięki technologiom publicznej chmury i sztucznej inteligencji przeznaczonym dla każdego typu inteligentnej aplikacji i inteligentnego systemu, który możesz sobie wyobrazić.

Inteligentne urządzenia brzegowe to ciągle rozszerzający się zbiór połączonych systemów i urządzeń, które zbierają i analizują dane — blisko użytkowników, danych lub jednych i drugich. Użytkownicy uzyskują analizy w czasie rzeczywistym i środowiska, które są dostarczane przez szybko reagujące aplikacje orientujące się w kontekście.

Razem dają one możliwość stworzenia nowej klasy rozproszonych, połączonych aplikacji, a ostatecznie przełomowych wyników biznesowych.

Spójność od chmury do brzegu sieci

Wyobraź sobie rozwiązanie, opracuj architekturę i stwórz nowe, rozproszone aplikacje na spójnej i kompletnej platformie, która rozpościera się od chmury do brzegu sieci.

    • Uzyskaj spójność za pomocą modeli programistycznych, usług aplikacji, usług danych i metodyki DevOps, aby uprościć proces opracowywania i wdrażania rozwiązań. Użytkownicy mogą opracować system oparty na zdarzeniach za pomocą usługi Azure Functions uruchomionej na platformie Azure w ramach usług Azure Stack i Azure IoT Edge.

    • Zmniejszenie złożoności zarządzania zabezpieczeniami w rozproszonej infrastrukturze. Usługa Azure Security Center stanowi wbudowane, ujednolicone podejście dla różnych środowisk oraz inteligentną ochronę przed zagrożeniami na potrzeby obciążeń uruchomionych w ramach rozwiązań typu chmura-brzeg sieci.

    • Zarządzanie tożsamością na potrzeby rozwiązań rozciągających się od chmury do brzegu sieci za pomocą usługi Azure Active Directory. Zabezpieczenie aplikacji, urządzeń i danych przed nieautoryzowanym dostępem, za pomocą dostępu warunkowego, list kontroli dostępu, ochrony tożsamości i przeglądów dostępu.

    • Wbudowane i inteligentne narzędzia do zarządzania, które umożliwiają monitorowanie, tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie po awarii i zarządzanie aktualizacjami w celu uproszczenia zarządzania zasobami chmury na platformie Azure, a także środowiskiem brzegu sieci.

    • Tworzenie na platformie Azure modeli uczenia maszynowego, które można uruchomić na brzegu sieci w celu dostarczania analiz w czasie rzeczywistym. Ponowne uczenie i udoskonalanie obecnych modeli uczenia maszynowego przez transferowanie zestawów danych na platformę Azure.

Dowiedz się więcej o produktach napędzających inteligentne urządzenia brzegowe

Azure Sphere

Twórz zabezpieczone i połączone z Internetem mikrokontrolery na potrzeby zabezpieczeń obejmujących urządzenia całego przepływu przetwarzania.

Dowiedz się więcej

Azure Data Box Edge

Analizuj, przetwarzaj wstępnie i transformuj dane lokalne za pomocą funkcji obliczeniowych z obsługą sztucznej inteligencji przed przeniesieniem ich na platformę Azure.

Dowiedz się więcej

Azure IoT Edge

Rozszerzaj rozwiązania inteligentne i analizy w chmurze na urządzenia brzegowe za pomocą w pełni zarządzanej usługi.

Dowiedz się więcej

Azure Stack

Wdróż rozszerzenie platformy Azure w swoim środowisku lokalnym, a następnie twórz i wdrażaj aplikacje hybrydowe — w dowolnym miejscu.

Dowiedz się więcej

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z technologii brzegu sieci

iMOKO

iMOKO

Firma iMOKO używa usługi Azure Stack w wiejskich, odległych obszarach Nowej Zelandii na potrzeby dostarczania szybkiej i niezawodnej opieki zdrowotnej potrzebującym dzieciom i społecznościom.

Firma Microsoft inwestuje 5 mld USD w Internet rzeczy

Wykorzystaj moc i możliwości chmury i brzegu sieci za pomocą portfolio usługi Microsoft IoT — niezależnie od tego, czy Twoje rozwiązanie znajduje się w chmurze, offline, czy gdzieś pomiędzy.

Dowiedz się więcej

Project Kinect for Azure

Najbardziej zaawansowane czujniki firmy Microsoft przekształcają pojmowanie przestrzeni w Internecie rzeczy. Projekt Kinect for Azure używa sztucznej inteligencji na brzegu sieci, aby uczynić poszczególne interakcje z technologią bardziej osobistymi i naturalnymi.

Odkryj więcej

Współpraca partnerska firm Qualcomm i Microsoft

To partnerstwo ułatwia deweloperom szybkie tworzenie rozwiązań IoT z wykorzystaniem kamery, sztucznej inteligencji przetwarzania obrazu na urządzeniu i obliczeń na brzegu sieci.

Więcej informacji

Dołącz do społeczności partnerów technologii inteligentnych urządzeń brzegowych firmy Microsoft

Dowiedz się więcej