Przyszłość obliczeń: inteligentna chmura i inteligentne urządzenia brzegowe

Inteligentna, spójna i kompletna platforma obejmująca całą przestrzeń od chmury do brzegu sieci dzięki platformie Azure.

Co to jest inteligentna chmura i inteligentne urządzenia brzegowe?

Inteligentna chmura to wszechobecne przetwarzanie dzięki technologiom publicznej chmury i sztucznej inteligencji przeznaczonym dla każdego typu inteligentnej aplikacji i inteligentnego systemu, który możesz sobie wyobrazić.

Inteligentne urządzenia brzegowe to ciągle rozszerzający się zbiór połączonych systemów i urządzeń, które zbierają i analizują dane — blisko użytkowników, danych lub jednych i drugich. Użytkownicy uzyskują analizy w czasie rzeczywistym i środowiska, które są dostarczane przez szybko reagujące aplikacje orientujące się w kontekście.

Połącz praktycznie nieograniczoną moc obliczeniową chmury z inteligentnymi i percepcyjnymi urządzeniami na brzegu sieci, aby utworzyć strukturę na potrzeby tworzenia imersyjnych i wpływowych rozwiązań biznesowych.

Przedstawiamy urządzenia i rozwiązania rzeczywistości mieszanej, które realizują tę wizję już dziś

Wykorzystaj w pełni możliwości i wartość inteligentnych urządzeń brzegowych oraz chmury inteligentnej w swojej firmie za pomocą rzeczywistości mieszanej — połączeniu świata fizycznego i cyfrowego. Dzięki przetwarzaniu na urządzeniach brzegowych rzeczywistość mieszana oferuje bogate, interaktywne informacje w dowolnym miejscu i kiedy tylko ich potrzebujesz, na różnych platformach i urządzeniach. Dowiedz się więcej o nowej ofercie usług i urządzeń rzeczywistości mieszanej przedstawionej na kongresie MWC 2019 w Barcelonie.

Azure Kinect DK

Twórz zaawansowane modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki SI.

Dowiedz się więcej

HoloLens 2

Pracuj w sposób bardziej inteligentny dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu, które nie wymaga użycia rąk i jest gotowe dla biznesu.

Dowiedz się więcej

Nowe aplikacje z usługi Dynamics 365

Poznaj aplikacje komunikacyjne rzeczywistości mieszanej dla gogli HoloLens 2, które zapewniają natychmiastową wartość dla biznesu.

Dowiedz się więcej

Nowe usługi rzeczywistości mieszanej na platformie Azure

Twórz międzyplatformowe aplikacje dla wielu użytkowników, które ułatwiają ludziom pracę, naukę i współpracę w rzeczywistości mieszanej.

Dowiedz się więcej

Rozwijanie spójności i innowacji w sieci

Spójne i kompleksowe środowisko od chmury do urządzeń brzegowych. Możliwości platformy Azure są oparte na zestawie trwałych zasad:

  • Uprość proces opracowywania i wdrażania rozwiązań za pomocą spójnych modeli programistycznych, usług aplikacji, usług danych i narzędzi metodyki DevOps. Opracuj system oparty na zdarzeniach za pomocą usługi Azure Functions uruchomionej na platformie Azure w ramach usług Azure Stack i Azure IoT Edge.

  • Zmniejszenie złożoności zarządzania zabezpieczeniami w rozproszonej infrastrukturze. Usługa Azure Security Center stanowi wbudowane, ujednolicone podejście dla różnych środowisk oraz inteligentną ochronę przed zagrożeniami na potrzeby obciążeń uruchomionych w ramach rozwiązań typu chmura-brzeg sieci.

  • Zarządzanie profilami na potrzeby rozwiązań rozciągających się od chmury do brzegu sieci za pomocą usługi Azure Active Directory. Zabezpieczenie aplikacji, urządzeń i danych przed nieautoryzowanym dostępem, za pomocą dostępu warunkowego, list kontroli dostępu, ochrony tożsamości i przeglądów dostępu.

  • Zarządzanie zasobami w chmurze na platformie Azure i w środowisku brzegu sieci za pomocą inteligentnych, wbudowanych narzędzi umożliwiających monitorowanie, tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie po awarii i zarządzanie aktualizacjami.

  • Tworzenie na platformie Azure modeli uczenia maszynowego, które można uruchomić na brzegu sieci w celu dostarczania analiz w czasie rzeczywistym. Ponowne uczenie i udoskonalanie obecnych modeli uczenia maszynowego przez transferowanie zestawów danych na platformę Azure.

  • Skorzystaj z szerokiej oferty urządzeń brzegowych dostarczanej przez platformę Azure, jak również z niezawodnego ekosystemu partnerów, aby zapewnić właściwe rozwiązanie brzegowe dla swojej firmy.

Dowiedz się więcej o produktach napędzających inteligentne urządzenia brzegowe

Azure Sphere

Twórz zabezpieczone i połączone z Internetem mikrokontrolery na potrzeby zabezpieczeń obejmujących urządzenia całego przepływu przetwarzania.

Dowiedz się więcej

Azure Data Box Edge

Analizuj, przetwarzaj wstępnie i transformuj dane lokalne za pomocą funkcji obliczeniowych z obsługą sztucznej inteligencji przed przeniesieniem ich na platformę Azure.

Dowiedz się więcej

Azure IoT Edge

Rozszerzaj rozwiązania inteligentne i analizy w chmurze na urządzenia brzegowe za pomocą w pełni zarządzanej usługi.

Dowiedz się więcej

Azure Stack

Wdróż rozszerzenie platformy Azure w swoim środowisku lokalnym, a następnie twórz i wdrażaj aplikacje hybrydowe — w dowolnym miejscu.

Dowiedz się więcej

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z technologii brzegu sieci

iMOKO

iMOKO

Firma iMOKO używa usługi Azure Stack w wiejskich, odległych obszarach Nowej Zelandii na potrzeby dostarczania szybkiej i niezawodnej opieki zdrowotnej potrzebującym dzieciom i społecznościom.

Firma Microsoft inwestuje 5 mld USD w Internet rzeczy

Wykorzystaj moc i możliwości chmury i brzegu sieci za pomocą portfolio usługi Microsoft IoT — niezależnie od tego, czy Twoje rozwiązanie znajduje się w chmurze, offline, czy gdzieś pomiędzy.

Dowiedz się więcej

Współpraca partnerska firm Qualcomm i Microsoft

To partnerstwo ułatwia deweloperom szybkie tworzenie rozwiązań IoT z wykorzystaniem kamery, sztucznej inteligencji przetwarzania obrazu na urządzeniu i obliczeń na brzegu sieci.

Więcej informacji

Poznaj społeczność partnerów firmy Microsoft ds. inteligentnych urządzeń brzegowych

Wyszukiwanie partnerów