Pomiń nawigację

Przykłady chmury obliczeniowej

Najczęstsze zastosowania dla użytkowników i firm

W jaki sposób użytkownicy korzystają z chmury obliczeniowej

W prostych słowach chmura obliczeniowa to dostarczanie usług obliczeniowych przez Internet. Wiele rzeczy, z których korzystasz codziennie, jest możliwych dzięki chmurze, np. poczta e-mail, bankowość online, magazynowanie plików i tworzenie ich kopii zapasowych, media społecznościowe, a nawet zakupy online. Chmura stała się popularna, ponieważ zapewnia korzyści zarówno użytkownikom, jak i firmom, w tym obniża koszty, ułatwia dostęp i zwiększa niezawodność.

Jakie są największe zalety chmury?

Jedną z największych korzyści dla użytkowników ze stosowania chmury jest wygoda. Cechą wspólną powyższych scenariuszy jest to, że aplikacje i dane są przechowywane w chmurze, a nie na komputerze czy urządzeniu przenośnym. Dzięki temu dostęp do aplikacji i danych jest możliwy z różnych urządzeń połączonych z Internetem. Poza tym, ponieważ obsługa jest automatyczna, zmniejszają się Twoje obowiązki w zakresie zarządzania. Nie musisz się martwić instalowaniem aktualizacji oprogramowania — wszystko odbywa się w chmurze.

Jak firmy korzystają z chmury obliczeniowej

W pracy prawdopodobnie też używasz chmury obliczeniowej. Podobnie jak osobista poczta e-mail, Twoja firmowa poczta e-mail również może bazować na chmurze. Inne zastosowania chmury w działalności biznesowej to m.in. współpraca i komunikacja, produktywność, kopie zapasowe plików, analiza danych, narzędzia do tworzenia oprogramowania itp. Wiele organizacji korzysta z aplikacji w chmurze w modelu subskrypcji. Jest to ekonomiczne rozwiązanie, ponieważ organizacja płaci jedynie za użyte zasoby. Takie rozwiązanie jest również wygodne i zwiększa produktywność, ponieważ użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do aplikacji i danych z dowolnego urządzenia mającego połączenie internetowe. Dzięki chmurze obliczeniowej zwiększa się niezawodność wielu procesów biznesowych, ponieważ dane mogą być dublowane w wielu nadmiarowych lokacjach w sieci dostawcy usług w chmurze.

Oto kilka przykładów zastosowania chmury obliczeniowej przez firmy:

Komunikacja

Chmura daje użytkownikom łatwy dostęp za pośrednictwem Internetu do narzędzi do komunikacji i współpracy, takich jak poczta e-mail i kalendarz. Aplikacje do obsługi wiadomości, a także aplikacje do połączeń głosowych i wideo, np. Skype, również korzystają z chmury. Wiadomości i informacje znajdują się w sieci dostawcy usług, a nie na urządzeniu osobistym.

Produktywność

Narzędzia biurowe (takie jak usługa Microsoft Office 365) mogą działać w chmurze, dzięki czemu możesz łączyć się z najczęściej używanymi aplikacjami przez Internet. Z oprogramowania do obsługi dokumentów, prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych możesz korzystać z niemal dowolnego miejsca. Ponieważ informacje są przechowywane w chmurze, nie musisz się martwić o utratę danych w przypadku awarii urządzenia. Wiele aplikacji można uruchamiać bezpośrednio z przeglądarki internetowej bez konieczności pobierania ani instalowania specjalnego oprogramowania.

Procesy biznesowe

Od dostawcy usług w chmurze można również wynająć wiele zaawansowanych aplikacji biznesowych, np. aplikacji do zarządzania relacjami z klientami, planowania zasobów przedsiębiorstwa i zarządzania dokumentami. Zapewnia to dostępność i bezpieczeństwo zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności organizacji oraz umożliwia wygodne uzyskiwanie dostępu do tych narzędzi za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

File Storage

Chmurę można wykorzystać jako magazyn plików. Zaletą jest łatwe tworzenie kopii zapasowych — wiele usług w chmurze automatycznie synchronizuje pliki z komputera. Pliki te będą nadal dostępne, jeśli zaczniesz korzystać z innego komputera lub urządzenia przenośnego. Organizacje płacą tylko za używany magazyn i nie muszą obsługiwać infrastruktury — zajmuje się tym dostawca usług w chmurze.

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych

Jeśli Twoja organizacja polega na usługach w chmurze w zakresie tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych, może uniknąć wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę i zarządzanie. Dostawca usług w chmurze jest odpowiedzialny za zarządzanie danymi oraz spełnianie wymagań prawnych i zapewnianie zgodności. Chmura zapewnia również większą elastyczność, ponieważ może obsłużyć nieprzewidywalne potrzeby dotyczące magazynu i kopii zapasowych. Dzięki dostawcy usług w chmurze odzyskiwanie może być szybsze, ponieważ zasoby organizacji znajdują się w sieci lokalizacji fizycznych, a nie w jednym lokalnym centrum danych.

Tworzenie aplikacji

Jeśli opracowujesz aplikacje internetowe lub mobilne albo gry, chmura może Ci pomóc w szybkim tworzeniu środowisk dla wielu platform, które można skalować wraz ze wzrostem liczby użytkowników. Wiele usług w chmurze obejmuje wstępnie utworzone narzędzia, takie jak usługi katalogowe, wyszukiwanie i zabezpieczenia, które mogą przyspieszyć i uprościć programowanie.

Testowanie i tworzenie oprogramowania

Chmura może zapewnić środowisko ułatwiające obniżenie kosztów i przyspieszające wprowadzanie aplikacji na rynek. Zamiast rezerwować budżet oraz wykorzystywać cenny czas i cenne zasoby projektu na tworzenie fizycznych środowisk, Twoje zespoły mogą szybko konfigurować i usuwać środowiska testowe oraz deweloperskie w chmurze. Te środowiska dewelopersko-testowe możesz skalować w górę lub w dół w zależności od potrzeb.

Analiza danych big data

Dzięki chmurze obliczeniowej możesz wykorzystać dane organizacji, analizując je pod kątem wzorców i szczegółów, a także do tworzenia prognoz i ich ulepszania oraz podejmowania innych decyzji biznesowych. Usługi w chmurze mogą zapewnić organizacji większą moc przetwarzania i zaawansowane narzędzia do wyszukiwania w ogromnych ilościach danych, a także możliwość szybkiego skalowania środowiska w miarę przybywania danych.

Bezpłatne konto

Bring your next great idea to life with the Azure Free Account

Zacznij już dziś

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok dodatkowych usług systemu Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej