Centra danych platformy Azure

Platforma Azure jest obsługiwana przez rozrastającą się sieć centrów danych zarządzanych przez Microsoft. Firma Microsoft ma wieloletnie doświadczenie w zakresie udostępniania takich usług jak Bing, Office 365 czy Outlook.com. Platforma Azure jest dostępna w 140 krajach, w tym w Chinach. Dla Niemiec oraz instytucji rządowych USA zostały przygotowane oferty specjalne. Platforma Azure obsługuje 17 języków i 24 waluty. Jest to możliwe dzięki inwestycjom firmy Microsoft w globalną infrastrukturę centrów danych o wartości $15 mld USD. W Azure stale inwestujemy w nowoczesne technologie, kładąc nacisk na niezawodność, doskonałą funkcjonalność, ekonomiczność i dbałość o środowisko oraz zaufanie klientów i partnerów z całego świata.

Sprawdź, który region świadczenia usługi Azure jest odpowiedni dla Ciebie

Mapa dostępnych regionów

Obecność na całym świecie

Usługa Azure jest świadczona na całym świecie, aby ułatwiać klientom i partnerom realizację celów związanych z udostępnianiem aplikacji blisko ich użytkowników. Przechowywanie danych można ograniczyć do określonej lokalizacji geograficznej, regionu lub kraju.

Poufność danych

Nadmiarowość i odzyskiwanie

Użytkownicy platformy Azure mogą korzystać z globalnej sieci centrów danych w celu zapewnienia dostępności bez ponoszenia wysokich kosztów. Platforma Azure udostępnia infrastrukturę i usługi umożliwiające natywną obsługę wysokiej dostępności, odzyskiwania po awarii oraz tworzenia kopii zapasowych aplikacji i danych.

W ramach usługi Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) dane są przechowywane lokalnie w regionie podstawowym użytkowników. W usłudze Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) dane znajdują się w regionie pomocniczym w odległości ponad 400 kilometrów od regionu podstawowego, ale w tej samej lokalizacji geograficznej.

Odporność platformy Azure

Równowaga ekologiczna

Microsoft opracowuje innowacyjne technologie i oprogramowanie, które pomagają przedsiębiorstwom i osobom prywatnym dbać o środowisko naturalne. Naszym celem jest obniżenie wpływu naszej działalności i produktów na środowisko, ułatwienie tego innym organizacjom oraz promowanie w całej branży ekologicznych rozwiązań. Firma Microsoft uzyskała neutralność węglową w 2014 roku i osiągnęła założony cel, którym było, aby wszystkie nowe centra danych miały średnią efektywność wykorzystania energii elektrycznej (Power Usage Effectiveness, PUE) na poziomie 1,125, co jest wartością o jedną trzecią mniejszą od branżowej średniej wartości PUE dla centrów danych, która wynosi 1,7.

Przeczytaj dokument Citizenship Report 2014

Azure w Chinach

Platforma Azure jest teraz dostępna w Chinach dzięki wyjątkowemu partnerstwu między firmą Microsoft i jednym z największych dostawców Internetu w tym kraju — firmą 21Vianet. System Azure, obsługiwany i sprzedawany przez firmę 21Vianet, udostępnia klientom w Chinach niezawodne, elastyczne i ekonomiczne technologie przetwarzania w chmurze firmy Microsoft, przyczyniając się do szybszego postępu technologicznego. Microsoft jest pierwszą firmą o zasięgu globalnym, która udostępniła publiczne usługi chmurowe w Chinach.

Kup usługi systemu Azure w Chinach

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat umów Enterprise Agreement