Centra danych platformy Azure

Platforma Azure jest obsługiwana przez rozrastającą się sieć centrów danych zarządzanych przez firmę Microsoft.

Platforma Azure jest obsługiwana przez rozrastającą się sieć centrów danych zarządzanych przez Microsoft. Firma Microsoft ma wieloletnie doświadczenie w zakresie udostępniania takich usług jak Bing, Office 365 czy Outlook.com. Platforma Azure jest dostępna w 140 krajach, w tym w Chinach. Dla Niemiec oraz instytucji rządowych USA zostały przygotowane oferty specjalne. Platforma Azure obsługuje 17 języków i 24 waluty. Jest to możliwe dzięki inwestycjom firmy Microsoft w globalną infrastrukturę centrów danych o wartości $15 mld USD. W Azure stale inwestujemy w nowoczesne technologie, kładąc nacisk na niezawodność, doskonałą funkcjonalność, ekonomiczność i dbałość o środowisko oraz zaufanie klientów i partnerów z całego świata.

""

Obecność na całym świecie

Usługa Azure jest świadczona na całym świecie, aby ułatwiać klientom i partnerom realizację celów związanych z udostępnianiem aplikacji blisko ich użytkowników. Przechowywanie danych można ograniczyć do określonej lokalizacji geograficznej, regionu lub kraju.

Poufność danych

""

Nadmiarowość i odzyskiwanie

Użytkownicy platformy Azure mogą korzystać z globalnej sieci centrów danych w celu zapewnienia dostępności bez ponoszenia wysokich kosztów. Platforma Azure udostępnia infrastrukturę i usługi umożliwiające natywną obsługę wysokiej dostępności, odzyskiwania po awarii oraz tworzenia kopii zapasowych aplikacji i danych.

W ramach usługi Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) dane są przechowywane lokalnie w regionie podstawowym użytkowników. W usłudze Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) dane znajdują się w regionie pomocniczym w odległości ponad 400 kilometrów od regionu podstawowego, ale w tej samej lokalizacji geograficznej.

Odporność platformy Azure

""

Równowaga ekologiczna

Microsoft opracowuje innowacyjne technologie i oprogramowanie, które pomagają przedsiębiorstwom i osobom prywatnym dbać o środowisko naturalne. Naszym celem jest obniżenie wpływu naszej działalności i produktów na środowisko, ułatwienie tego innym organizacjom oraz promowanie w całej branży ekologicznych rozwiązań. Firma Microsoft uzyskała neutralność węglową w 2014 roku i osiągnęła założony cel, którym było, aby wszystkie nowe centra danych miały średnią efektywność wykorzystania energii elektrycznej (Power Usage Effectiveness, PUE) na poziomie 1,125, co jest wartością o jedną trzecią mniejszą od branżowej średniej wartości PUE dla centrów danych, która wynosi 1,7.

Poufność danych

""

Azure w Chinach

Platforma Azure jest teraz dostępna w Chinach dzięki wyjątkowemu partnerstwu między firmą Microsoft i jednym z największych dostawców Internetu w tym kraju — firmą 21Vianet. System Azure, obsługiwany i sprzedawany przez firmę 21Vianet, udostępnia klientom w Chinach niezawodne, elastyczne i ekonomiczne technologie przetwarzania w chmurze firmy Microsoft, przyczyniając się do szybszego postępu technologicznego. Microsoft jest pierwszą firmą o zasięgu globalnym, która udostępniła publiczne usługi chmurowe w Chinach.

Kup usługi systemu Azure w Chinach

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat umów Enterprise Agreement