Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Centra danych platformy Azure

The Azure Platform is supported by a growing network of Microsoft-managed datacenters. Microsoft has decades of experience running services such as Bing, Office 365, and outlook.com. Azure is available in 140 countries, including China, and has invested in offerings specifically for US Government and Germany. Azure supports 17 languages and 24 currencies, all backed by Microsoft's $15 billion (USD) investment in global datacenter infrastructure. Azure is continuously investing in the latest infrastructure technologies, with a focus on high reliability, operational excellence, cost-effectiveness, environmental sustainability, and a trustworthy online experience for customers and partners worldwide.

Centra danych Microsoft

Obecność na całym świecie

Usługa Azure jest świadczona na całym świecie, aby ułatwiać klientom i partnerom realizację celów związanych z udostępnianiem aplikacji blisko ich użytkowników. Przechowywanie danych można ograniczyć do określonej lokalizacji geograficznej, regionu lub kraju.

Poufność danych

Nadmiarowość i odzyskiwanie

Użytkownicy usługi Azure mogą korzystać z globalnej sieci centrów danych w celu zapewnienia dostępności bez ponoszenia wysokich kosztów. W momencie tworzenia konta można włączyć dwie opcje replikacji danych.

W ramach usługi Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) dane są przechowywane lokalnie w regionie podstawowym użytkowników. W usłudze Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) dane znajdują się w regionie pomocniczym w odległości ponad 400 kilometrów od regionu podstawowego, ale w tej samej lokalizacji geograficznej.

Opcje magazynów nadmiarowych Azure

Równowaga ekologiczna

Microsoft opracowuje innowacyjne technologie i oprogramowanie, które pomagają przedsiębiorstwom i osobom prywatnym dbać o środowisko naturalne. Celem firmy Microsoft jest obniżenie wpływu jej działalności i produktów na środowisko, ułatwienie tego innym organizacjom oraz promowanie w całej branży ekologicznych rozwiązań. Firma Microsoft uzyskała neutralność węglową w 2014 roku i osiągnęła założony cel, którym było, aby wszystkie nowe centra danych miały średnią efektywność wykorzystania energii elektrycznej (Power Usage Effectiveness, PUE) na poziomie 1,125, co jest wartością o jedną trzecią mniejszą od branżowej średniej wartości PUE dla centrów danych, która wynosi 1,7.

Przeczytaj dokument Citizenship Report 2014

Azure w Chinach

System Azure jest teraz dostępny w Chinach dzięki wyjątkowemu partnerstwu między firmą Microsoft i jednym z największych dostawców Internetu w tym kraju — firmą 21Vianet. System Azure, obsługiwany i sprzedawany przez firmę 21Vianet, udostępnia klientom w Chinach niezawodne, elastyczne i ekonomiczne technologie przetwarzania w chmurze firmy Microsoft, przyczyniając się do szybszego postępu technologicznego. Microsoft jest pierwszą firmą o zasięgu globalnym, która udostępniła publiczne usługi chmurowe w Chinach.

Kup usługi systemu Azure w Chinach

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat umów Enterprise Agreement