Szybsze wprowadzanie innowacji dzięki usługom danych platformy Azure

Nie ważne, gdzie znajdują się dane — platforma Microsoft Azure ułatwia wykorzystanie ich potencjału. Szybciej twórz inteligentne aplikacje za pomocą wybranych przez siebie narzędzi i technologii — z od razu wbudowaną sztuczną inteligencją.

Łatwe opracowywanie i wdrażanie w dowolnym miejscu

Twórz inteligentne aplikacje i wdrażaj je bez zmieniania kodu, wykorzystując bieżące umiejętności zespołu i ulubione narzędzia. Opracuj raz, wdrażaj, gdzie zechcesz: w chmurze, lokalnie, na urządzeniach brzegowych — ciesz się poczuciem pewności, jakie zapewnia dystrybucja globalna w większej liczbie centrów danych niż u jakiegokolwiek innego dostawcy.

Imponująca skuteczność dzięki otwartej platformie

Możliwość wybrania ulubionych technologii, w tym typu „open source”. Platforma Azure obsługuje szereg opcji wdrażania, popularne stosy i języki oraz kompleksowy zestaw aparatów danych. Korzystaj z tej elastyczności, a także z wydajności, skalowalności i zabezpieczeń zapewnianych przez technologie firmy Microsoft podczas tworzenia aplikacji dla dowolnych scenariuszy.

Tworzenie aplikacji z wbudowaną inteligencją

Tworzenie aplikacji inteligentnych za pomocą platformy Azure jest łatwe — żadna inna platforma nie zapewnia analizy i natywnej sztucznej inteligencji do obsługi danych wszędzie tam, gdzie są przechowywane, i w używanych językach. Łatwo twórz nowe środowiska w aplikacjach w celu zapewnienia inteligencji imitującej ludzką, korzystając z rozbudowanego zestawu interfejsów API funkcji kognitywnych.

Tworzenie aplikacji z wbudowaną inteligencją

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt bazy danych

Czego szukasz... Użyj tego
Zachowaj pełną elastyczność oraz kontrolę nad bazą danych i systemem operacyjnym w chmurze. Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines
W pełni zarządzana relacyjna baza danych z szybkim inicjowaniem obsługi, skalowaniem na bieżąco oraz wbudowaną inteligencją i zabezpieczeniami Azure SQL Database
W pełni zarządzana i skalowalna relacyjna baza danych MySQL o wysokiej dostępności i z wbudowanymi zabezpieczeniami bez dodatkowych kosztów Azure Database for MySQL
W pełni zarządzana i skalowalna relacyjna baza danych PostgreSQL o wysokiej dostępności i z wbudowanymi zabezpieczeniami bez dodatkowych kosztów Azure Database for PostgreSQL
Wielomodelowa baza danych o globalnej dystrybucji i wiodącej w branży wydajności z umowami SLA oraz obsługą rozwiązań NoSQL. Azure Cosmos DB
Pomoc przy migrowaniu baz danych do chmury bez zmian w kodzie aplikacji Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt do analizy

Czego szukasz... Użyj tego
W pełni zarządzany elastyczny magazyn danych z zabezpieczeniami na każdym poziomie skalowania bez dodatkowych kosztów Azure Synapse Analytics
Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark Azure Databricks
W pełni zarządzana usługa Hadoop i Spark w chmurze dla przedsiębiorstwa z umową SLA zapewniającą dostępność na poziomie 99,9% HDInsight
W pełni zarządzana usługa w chmurze, która umożliwia łatwe tworzenie, wdrażanie i udostępnianie rozwiązań do analizy predykcyjnej Machine Learning
Usługa przetwarzania strumieniowego w czasie rzeczywistym na żądanie z obsługą, inspekcją i zabezpieczeniami klasy korporacyjnej Stream Analytics
Usługa Data Lake bez limitów opracowana do obsługi analizy równoległej na ogromną skalę Data Lake Store
W pełni zarządzana usługa analizy na żądanie z modelem płatności za zadania oraz z obsługą, inspekcją i zabezpieczeniami klasy korporacyjnej Data Lake Analytics
Wykaz metadanych całego przedsiębiorstwa, który upraszcza odnajdywanie zasobów danych Data Catalog
Usługa integracji danych oparta na chmurze, która aranżuje i automatyzuje operacje przenoszenia i transformacji danych Data Factory

Sprawdź, jak firmy wykorzystują swój potencjał dzięki platformie Azure

Bazy danych

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Azure Synapse Analytics

Nieograniczona usługa analizy z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz (wcześniej SQL Data Warehouse)

Azure Database for PostgreSQL

Zarządzana usługa bazy danych PostgreSQL dla deweloperów aplikacji

Azure Database for MySQL

Zarządzana usługa bazy danych MySQL dla deweloperów aplikacji

Analiza

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Azure Stream Analytics

Analiza w czasie rzeczywistym w przypadku szybkich strumieni danych z aplikacji i urządzeń

Data Catalog

Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych

Data Lake Analytics

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data

Pokrewne usługi platformy Azure i produkty firmy Microsoft

Cognitive Services

Dodawanie inteligentnych funkcji interfejsu API w celu zapewnienia interakcji kontekstowych

Usługa Azure Bot

Inteligentna, niewymagająca zastosowania serwera usługa botów, zapewniająca skalowalność na żądanie

Powiązane rozwiązania