Pomiń nawigację

Wybierz platformę chmury zaprojektowaną pod kątem Twoich potrzeb dotyczących kontenerów

Szybciej twórz konteneryzowane aplikacje i zarządzaj nimi za pomocą zintegrowanych narzędzi. Wdrażaj kontenery przy użyciu mających szerokie zastosowanie koordynatorów lub wybierz w pełni zarządzaną platformę kontenerów. Skorzystaj z rozszerzenia Visual Studio Tools for Docker, aby łatwo tworzyć, uruchamiać i debugować wielokontenerowe aplikacje, a także przechowywać obrazy w centrum Docker Hub lub w rejestrze Azure Container Registry i przeprowadzać wdrożenia w preferowanych miejscach docelowych.

Szybsze programowanie konteneryzowanych aplikacji

Pracuj z narzędziami zaprojektowanymi pod kątem kontenerów

W łatwy sposób twórz i uruchamiaj aplikacje w kontenerze platformy Docker za pomocą rozszerzenia Visual Studio Tools for Docker. Twórz aplikacje .NET dla systemu Windows lub aplikacje .NET Core dla systemu Linux, jednocześnie zachowując natywne środowisko platformy Docker.

W łatwy sposób dodawaj funkcje ciągłej integracji i ciągłego wdrażania

Integruj kontenery z istniejącymi przepływami pracy zgodnymi z metodyką Agile i DevOps za pomocą usługi Visual Studio Team Services. Wypychaj obrazy platformy Docker do uwierzytelnionego rejestru i korzystaj z operacji wiersza polecenia platformy Docker.

Udoskonal swój sposób używania wielokontenerowych aplikacji mikrousług

Kompiluj i debuguj wielokontenerowe aplikacje i przeprowadzaj względem nich iterowanie, a także debuguj wiele uruchomionych kontenerów i uzyskuj szczegółowe informacje dotyczące procesu kompilacji platformy Docker za pomocą programu Visual Studio.

Wdrażaj konteneryzowane aplikacje w swoim preferowanym środowisku

Maksymalizuj elastyczność wdrożeń

Skaluj i organizuj kontenery przy użyciu wybranych usług obliczeniowych: Azure Kubernetes Service (AKS), Service Fabric i App Service.

Wybieraj narzędzia i platformy innych firm

W łatwy sposób wdrażaj kontenery przy użyciu rozwiązań Docker Enterprise Edition, OpenShift i Pivotal Cloud Foundry.

Uzyskaj obsługę platformy hybrydowej

Przeprowadzaj wdrożenia na platformie Azure, w usłudze Azure Stack lub we własnym centrum danych, zapewniając tym samym elastyczne i ujednolicone podejście dotyczące tworzenia aplikacji, które mogą być uruchamiane lokalnie lub w chmurze.

Monitoruj i zabezpieczaj kontenery oraz zarządzaj nimi

Efektywnie zarządzaj obrazami kontenerów

Zarządzaj rejestrem prywatnym platformy Docker jako zasobem pierwszej klasy platformy Azure za pomocą usługi Container Registry. Zarządzaj obrazami kontenerów przy użyciu znanych narzędzi interfejsu wiersza polecenia typu open source platformy Docker.

Integruj zabezpieczenia z aplikacjami kontenerów

Zapewnij pełne zabezpieczenia dla swoich kontenerów, w tym skanowanie pod kątem luk w zabezpieczeniach, ochronę w czasie wykonywania oraz zgodność przy użyciu usługi Aqua lub Twistlock. Dodaj logowanie jednokrotne za pomocą usługi Azure Active Directory.

Uzyskaj wgląd w swoje kontenery

Uzyskaj pełny obraz wdrożenia kontenerów. Wyświetlaj scentralizowane informacje dotyczące procesora CPU, pamięci, magazynu, sieci i wydajności za pomocą narzędzi takich jak usługi Application Insights i Log Analytics.

Znajdź usługę platformy Azure spełniającą Twoje potrzeby dotyczące kontenerów

Chcesz: Użyj tego:
Skalowanie i organizowanie kontenerów za pomocą narzędzia Kubernetes, platformy DC/OS lub rozwiązania Docker Azure Kubernetes Service (AKS)
W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure — za pomocą jednego polecenia Azure Container Instances
Przechowywanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure Azure Container Registry
Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux Azure Service Fabric
Wdrażaj aplikacje internetowe w systemie Linux za pomocą kontenerów Azure App Service
Uruchamiaj powtarzalne zadania obliczeniowe za pomocą kontenerów Azure Batch