Weryfikacja instytucji rządowej Microsoft
Zamówienie wersji próbnej platformy Azure Government

Już dziś zamów wersję próbną platformy Microsoft Azure Government!

Wypełnij ten krótki formularz. W ramach zaufanej chmury Microsoft dla instytucji rządowych rozpoczniemy proces weryfikacji uprawnień jako federalnej, stanowej, lokalnej lub plemiennej instytucji rządowej USA albo jako partnera takich instytucji i skontaktujemy się pocztą e-mail w ciągu 2 dni roboczych, aby przekazać następne czynności do wykonania. 90-dniowa wersja próbna platformy Azure Government obejmuje $500 miesięcznie do wydania na wszystkie usługi platformy Azure Government. Jest to nieodnawialna umowa na bezpłatną wersję próbną na czas określony. Klienci i partnerzy, którzy chcą korzystać z platformy Azure Government po upłynięciu 90 dni muszą mieć umowę licencjonowania zbiorowego.

Pamiętaj, że jeśli Twój klient chce skorzystać z wersji próbnej platformy Azure Government, jego przedstawiciel posiadający uprawnienia do podpisania postanowień firmy Microsoft musi przesłać formularz wniosku o skorzystanie z wersji próbnej platformy Azure Government.

Czy chcesz kupić teraz? Dowiedz się więcej na naszej stronie z informacjami o kupowaniu platformy Azure Government.

Pytania? Skontaktuj się z zespołem platformy Microsoft Azure Government.

Chętnie pomożemy Ci w przyspieszeniu bezpiecznego przejścia do chmury Microsoft dla instytucji rządowych.

Przekaż nam informacje o sobie i Twojej organizacji


Moja organizacja to
Podaj adres firmy
Czy Twoja organizacja jest centrum badawczo-rozwojowym finansowanym z budżetu federalnego (FFDRC, Federally Funded Research and Development Center)?
Czy Twoja organizacja jest podatnikiem w Stanach Zjednoczonych?
Podatnik w Stanach Zjednoczonych to osoba zgodnie z prawem stale mieszkająca na terenie tego kraju lub osoba podlegająca ochronie. Pojęcie to dotyczy również każdej korporacji, stowarzyszenia przedsiębiorców, partnerstwa, społeczności, trustu oraz każdej innej jednostki, organizacji lub grupy, która może prowadzić działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Obejmuje ono także wszystkie jednostki rządowe (federalne, stanowe lub lokalne). Pojęcie to nie dotyczy obcokrajowców.
Czy Twoja organizacja jest aktualnie członkiem któregokolwiek z istniejących programów partnerskich firmy Microsoft?
Czy Twoja organizacja aktualnie kwalifikuje się do świadczenia usług IT zgodnie z harmonogramem 70 administracji ogólnymi usługami IT (General Services Administration IT Schedule 70)?
Jeśli nie masz numeru umowy GSA IT-70, czy Twoja organizacja w przeszłości świadczyła usługi IT rządowi federalnemu, stanowemu, lokalnemu lub plemiennemu Stanów Zjednoczonych?
Czy Twoja organizacja jest podatnikiem w Stanach Zjednoczonych?
Podatnik w Stanach Zjednoczonych to osoba zgodnie z prawem stale mieszkająca na terenie tego kraju lub osoba podlegająca ochronie. Pojęcie to dotyczy również każdej korporacji, stowarzyszenia przedsiębiorców, partnerstwa, społeczności, trustu oraz każdej innej jednostki, organizacji lub grupy, która może prowadzić działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Obejmuje ono także wszystkie jednostki rządowe (federalne, stanowe lub lokalne). Pojęcie to nie dotyczy obcokrajowców.
Czy Twoja organizacja jest jednostką prywatną przechowującą dowolny spośród poniższych typów danych podlegających regulacjom rządowym?

1. Zgodnie z definicją podaną w artykule 22 U.S.C. 2778 Ustawy o kontroli eksportu broni („AECA”, Arms Export Control Act)

2. Zgodnie z definicją podaną w artykule 28 CFR CH I, sekcji 20.33 i zasadach dotyczących bezpieczeństwa CJIS

Nazwy domen muszą składać się tylko z liter od a do z (bez uwzględniania wielkości liter) i cyfr od 0 do 9. Dodatkowo długość nazwy domeny i nazwy użytkownika administratora nie może być większa niż 64 znaki.
Nazwa użytkownika może zawierać tylko litery, cyfry, łączniki, kropki i znaki podkreślenia. Nie może ona zawierać spacji, znaków specjalnych ani akcentowanych liter.
Należy pamiętać, że ponieważ chmura platformy Azure dla instytucji rządowych jest fizycznie odizolowana, wybrana domena musi być unikatowa w przestrzeni nazw onmicrosoft.com. Nazwa domeny musi również być różna od wszystkich Twoich istniejących nazw powiązanych z usługą O365, Azure Global lub inną ofertą dotyczącą chmury. Obejmuje to także wszystkie domeny platformy Azure dla instytucji rządowych w wersji zapoznawczej lub próbnej.

Postanowienia dotyczące wersji próbnej usługi Azure Government

Po zgłoszeniu wniosku o udostępnienie wersji próbnej platformy Microsoft Azure dla instytucji rządowych będziesz otrzymywać powiadomienia dotyczące wersji próbnej oraz informacje o usługach od firmy Microsoft.