Pomiń nawigację

Twórz aplikacje natywne dla chmury na platformie Azure

Opracowuj aplikacje zaprojektowane dla chmury na otwartej i elastycznej platformie.

Co to są aplikacje natywne dla chmury?

Aplikacje natywne dla chmury są tworzone od podstaw z myślą o optymalizacji pod kątem skali i wydajności chmury. Są one oparte na architekturach mikrousług, używają usług zarządzanych i korzystają z ciągłego dostarczania w celu zapewnienia niezawodności i krótszego czasu wprowadzenia na rynek.

Maksymalnie wykorzystaj możliwości chmury

Twórz aplikacje natywne dla chmury, korzystając z w pełni zarządzanych usług platformy Azure, bezproblemowo zintegrowanych narzędzi deweloperskich oraz wbudowanych zabezpieczeń klasy korporacyjnej. Stosuj wybrane narzędzia i technologie, jednocześnie implementując natywną dla chmury architekturę opartą na mikrousługach, która ułatwia opracowywanie i skalowanie aplikacji.

Wybierz narzędzia odpowiednie dla zadania

Wprowadzaj innowacje na otwartej platformie za pomocą najlepszych narzędzi pomagających stawić czoło wyzwaniom biznesowym, w tym zestawów SDK oraz narzędzi deweloperskich od firmy Microsoft i innych firm. Szeroki zakres ofert platformy Azure zapewnia elastyczność implementowania niezależnych usług za pomocą struktury specjalnie zaprojektowanej na potrzeby systemów rozproszonych, z użyciem kontenerów lub przy zastosowaniu podejścia bezserwerowego.

Zapewnij produktywność przez cały czas życia aplikacji

Pracuj wydajnie w kompleksowym środowisku deweloperskim (obejmującym kodowanie, debugowanie, wdrażanie oraz monitorowanie i zarządzanie) ze zintegrowanymi narzędziami i rozwiązaniami DevOps. Ustanów zautomatyzowane potoki ciągłej integracji i ciągłego dostarczania, aby szybciej dostarczać nowe funkcje, jednocześnie zapewniając długi czas pracy i wysoką wydajność.

Twórz odporne aplikacje zapewniające wysokie bezpieczeństwo

Izoluj skutki błędów, zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz uaktualnień, tworząc aplikacje na platformie Azure przy użyciu mikrousług, kontenerów i bezserwerowych funkcji.

Wybierz najlepsze podejście na potrzeby aplikacji natywnych dla chmury

Utwórz aplikację w chmurze, korzystając z szerokiego zakresu usług platformy Azure

Mikrousługi

Uprość opracowywanie rozproszonych aplikacji w chmurze oraz wykorzystaj wbudowane zabezpieczenia i skalowanie automatyczne klasy korporacyjnej.

Bez użycia serwera

Twórz aplikacje natywne dla chmury bez aprowizowania infrastruktury i zarządzania nią, przy użyciu w pełni zarządzanej platformy, która zajmuje się skalowaniem oraz zapewnianiem dostępności i wydajności.

Kontenery

Konteneryzuj swoje aplikacje i pozwól usługom zarządzanym platformy Azure zająć się aranżacją, aprowizacją i uaktualnianiem kontenerów oraz skalowaniem zasobów klastrów w zależności od zapotrzebowania.

Tworzenie aplikacji natywnych dla chmury na fundamencie danych i metodyki DevOps

Bazy danych

Wykorzystaj potencjał swoich danych — niezależnie od tego, gdzie się znajdują — przy użyciu usług zarządzanej bazy danych.

Dowiedz się więcej

DevOps

Połącz ludzi, procesy i technologię, ciągle dostarczając oprogramowanie o wysokiej jakości użytkownikom w krótszym czasie.

Dowiedz się więcej

Więcej zasobów do poznania

E-book

Azure Serverless Computing Cookbook (Podręcznik przetwarzania bezserwerowego na platformie Azure)

E-book

Designing Distributed Systems (Projektowanie systemów rozproszonych)

Dokumentacja

Co z aplikacjami natywnymi dla chmury?

Rozpoczynanie tworzenia aplikacji natywnych dla chmury za pomocą platformy Azure

Załóżmy Ci bezpłatne konto

  • 12 mies. korzystania z bezpłatnych usług — obejmuje usługi obliczeniowe, magazynu, sieci i bazy danych
  • Ponad 25 zawsze bezpłatnych usług — obejmuje usługi bezserwerowe, kontenerów i sztucznej inteligencji
  • Środki w wysokości $200 na korzystanie z dowolnej usługi platformy Azure