Rozwijaj swoją działalność dzięki naszej witrynie Marketplace w chmurze

Nawiąż kontakt ze 100 milionami aktywnych użytkowników

Wejdź na rynek z firmą Microsoft, aby zwiększyć swoją widoczność i pomnożyć możliwości w celu połączenia z klientami firmy Microsoft szukającymi Twoich ofert.

Dlaczego warto publikować na naszej platformie Cloud Marketplace?

Traktuj portfel ofert na platformie Cloud Marketplace jako aparat sprzedaży dla firmy w chmurze. Korzystaj z naszych zasobów przeznaczonych do generowania popytu oraz połączonych zasobów sprzedaży i marketingu do promowania ofert i jednoczesnego wspierania klientów w łączeniu z najlepszymi rozwiązaniami spełniającymi ich potrzeby. Zapytaj o korzyści związane z bezpłatnym publikowaniem

1

Generowanie potencjalnych klientów i możliwości sprzedaży

Wchodź na nowe rynki z rozbudowanym portfelem rozwiązań skompilowanych na platformie Microsoft Cloud. I używaj witryny Marketplace do zwiększania sprzedaży ofert oraz sprzedaży dodatkowych produktów. Do wszystkich nowo opublikowanych aplikacji korzyści usług GTM zostaną dołączone bezpłatnie.

2

Zwiększaj rozmiar umów z nowymi i istniejącymi klientami

Zwiększaj liczbę umów i rozwiązuj problemy klientów, przenosząc obciążenia do chmury i sprzedając zintegrowane rozwiązania.

3

Uzyskuj szczegółowe informacje z możliwością działania

Śledź wydajność oferty, wygenerowanych potencjalnych klientów i możliwości maksymalizowania działań marketingowych za pośrednictwem portalu Cloud Partner.

Która witryna sklepu to odpowiedni wybór dla Ciebie?

Na platformę Cloud Marketplace składają się dwie oddzielne witryny sklepów: Azure Marketplace i AppSource. Korzystając z tych wirtualnych sklepów, partnerzy mogą publikować oferty i wersje próbne, a także przeprowadzać bezpośrednie transakcje z klientami firmy Microsoft i naszym ekosystemem.

Platforma Cloud Marketplace umożliwia klientom wyszukiwanie, wypróbowywanie i kupowanie aplikacji i usług, które pomagają im przyspieszać przekształcenia cyfrowe, udostępniając partnerom ekosystem klientów i partnerów.

Oto porównanie dwóch witryn sklepów.

Azure Marketplace AppSource
Odbiorcy docelowi Informatycy, deweloperzy (w tym administratorzy baz danych, specjaliści ds. metodyki SecOps i DevOps oraz inne osoby) Osoby podejmujące decyzje biznesowe (w tym pracownicy działów zakupów, produkcji, księgowości i innych)
Kompilacja umożliwiająca rozbudowę Azure Azure, Dynamics 365, Office 365, Power BI i Power Apps
Typy rozwiązań i usług Rozwiązania i usługi specjalistyczne dotyczące infrastruktury Gotowe aplikacje biznesowe i usługi specjalistyczne
Opcje publikowania Kontakt ze mną, usługa doradcza — oferta, wersja próbna, maszyna wirtualna, szablony rozwiązań lub aplikacje zarządzane Kontakt ze mną, usługa doradcza — oferta lub wersja próbna
Środowisko aplikacji Witryna Azure Portal i interfejs wiersza polecenia Office 365, Dynamics 365, Power BI, aplikacje klienta pakietu Office

Która opcja publikowania jest odpowiednia dla Twojej firmy?

Każda witryna sklepu obsługuje wiele opcji publikowania i typów ofert: Lista, Wersja próbna i Transakcja. Wybierz typ oferty, który najlepiej reprezentuje szczegóły Twojej aplikacji i usługi. Wszystkie opcje publikowania umożliwiają dostęp do funkcji udostępniania potencjalnych klientów.

Opcja publikowania Typ oferty Witryna sklepu
Lista Kontakt ze mną, usługa doradcza, aplikacje SaaS Azure Marketplace, AppSource
Wersja próbna Bezpłatna wersja próbna, wersja próbna SaaS, interaktywne demo, wersja testowa, aplikacje SaaS Azure Marketplace, AppSource
Transakcja Maszyna wirtualna, szablon rozwiązania, aplikacja zarządzana, kontener, aplikacje SaaS Azure Marketplace

Nie wiesz, który sklep wybrać?

Nawiąż kontakt

Dowiedz się więcej na temat publikowania w witrynach Azure Marketplace i AppSource.