Pomiń nawigację

Partnerzy usługi Azure Stack

Partnerzy usługi Azure Stack ds. systemów zintegrowanych pomagają rozszerzyć zakres działania platformy Azure w środowisku lokalnym

Łącz się z partnerami ds. technologii i usług

Uzyskaj pomoc, której potrzebujesz, aby uruchomić usługę Azure Stack lub utworzyć rozwiązania hybrydowe, które będą działać w usłudze Azure Stack.

Znajdź partnera z zakresu technologii lub usług

Uzyskuj oprogramowanie i usługi z witryny Azure Marketplace

Przenoś wybrane oprogramowanie i usługi z witryny Azure Marketplace do usługi Azure Stack przez usługę syndykacji Azure Stack.

Znajdź w witrynie Azure Marketplace oprogramowanie dla usługi Azure Stack

Rozwijaj swoją działalność w chmurze

Docieraj do nowych klientów i rozwijaj relacje z istniejącymi klientami przy użyciu usługi Azure Stack, niezależnie od tego, czy jesteś integratorem systemów, czy dostawcą usług zarządzanych.

Więcej informacji znajdziesz w tym oficjalnym dokumencie dotyczącym partnerstwa usługi Azure Stack