Hybrydowe możliwości platformy Azure

Innowacje w dowolnym miejscu za pomocą platformy Azure

PRZEWIŃ, ABY KONTYNUOWAĆ

Środowiska klientów ewoluują, stając się coraz bardziej złożone z powodu wielu aplikacji często działających na różnym sprzęcie w lokalnych centrach danych, wielu chmurach i na brzegu sieci. Zarządzanie tymi oddzielnymi środowiskami z uwzględnieniem skali i gwarancją nienaruszalności zabezpieczeń w całej organizacji oraz wykorzystanie elastyczności i innowacyjności deweloperów to podstawowe czynniki sukcesu.

Platforma Azure ułatwia stawienie czoła tym wyzwaniom, dając elastyczność bezproblemowego wprowadzania innowacji w dowolnym miejscu środowiska hybrydowego przy zachowaniu bezpieczeństwa.

Klienci robią wspaniałe rzeczy, korzystając z możliwości hybrydowych platformy Azure

UBS
BP
Spotify
Airbus
HKEX
Komatsu

Korzystanie z usług danych platformy Azure w dowolnym miejscu

Wdrażaj usługi danych platformy Azure na klastrach Kubernetes — lokalnych i w chmurze — i zarządzaj nimi z wykorzystaniem dostępu do korzyści automatyzacji w chmurze, zawsze aktualnych innowacji chmury i ujednoliconego zarządzania danymi.

Rozszerzanie możliwości zarządzania platformy Azure na dowolną infrastrukturę

Bezproblemowe zarządzanie zasobami lokalnymi i w chmurze, w tym maszynami wirtualnymi z systemami Linux i Windows, klastrami Kubernetes i bazami danych, za pomocą pojedynczej płaszczyzny sterowania na platformie Azure.

Tworzenie aplikacji i wdrażanie w dowolnej lokalizacji

Twórz aplikacje za pomocą dowolnie wybranych języków i platform — i wdrażaj je w spójny sposób w środowisku tam, gdzie są potrzebne.

Dostarczanie funkcji zabezpieczeń w całej organizacji

Kompletne zarządzanie zabezpieczeniami i ochrona przed zagrożeniami oparta na sztucznej inteligencji obejmująca chmurę lokalną, platformę Azure i inne chmury. Zarządzaj dostępem i chroń swoją firmę za pomocą jednej uniwersalnej platformy tożsamości.

Produkty i usługi platformy Azure umożliwiające tworzenie rozwiązań hybrydowych

Azure Arc

Bezproblemowo rozszerzaj możliwości zarządzania platformy Azure na dowolną infrastrukturę za pomocą usługi Azure Arc. Uruchamiaj usługi danych platformy Azure w dowolnym miejscu środowiska hybrydowego w celu uzyskania dostępu do zawsze aktualnych innowacji dotyczących chmury danych i ujednoliconego zarządzania danymi.

Azure Stack

Twórz, wdrażaj i uruchamiaj rzeczywiście spójne aplikacje hybrydowe obejmujące chmurę lokalną i brzeg sieci w scenariuszach z połączeniem i bez połączenia.

Internet rzeczy (IoT)

Wdrażaj obciążenia z platformy Azure lub innych chmur na potrzeby ich uruchamiania na urządzeniach brzegowych usługi Azure IoT. Korzystaj z obciążeń modeli uczenia maszynowego, funkcji obliczeniowych i Internetu rzeczy na brzegu sieci w celu szybkiego uzyskania wyników przekładalnych na konkretne działania.

Narzędzia dla deweloperów i usługa DevOps

Wykorzystaj najpełniejszy zestaw narzędzi programistycznych do tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji. Rozszerz usługę Azure DevOps na dowolne środowisko i dowolną chmurę, aby lepiej współpracować i szybciej dostarczać.

Zabezpieczenia i tożsamość

Ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i ochrona przed zagrożeniami oparta na sztucznej inteligencji obejmujące chmurę lokalną, platformę Azure i inne chmury. Twórz bezproblemowe środowiska logowania jednokrotnego w aplikacjach w chmurze, mobilnych i lokalnych.

Sieć

Twórz szybkie, niezawodne i zabezpieczone sieci hybrydowe oraz dostarczaj najlepsze środowiska użytkownika przez łączenie globalnych oddziałów firmy i lokalizacji punktów sprzedaży z platformą Azure i globalną siecią Microsoft. Wdrażaj prywatne sieci 5G i LTE zapewniające połączenia o wyjątkowo małych opóźnieniach i korzystaj z nich na potrzeby robotyki przemysłowej, automatyzacji i połączonych urządzeń.

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące hybrydowej platformy Azure

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure