Platforma Azure dla oprogramowania firmy Microsoft — często zadawane pytania

Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące promocji, ofert i opcji licencjonowania, które udostępniają najtańszą infrastrukturę obliczeniową dla zmieniających się priorytetów biznesowych.

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server

 • Firma Microsoft oferuje różne programy i korzyści w ramach programu Software Assurance, aby ułatwić najlepsze wykorzystanie licencji lokalnie i w chmurze. Od 1 lutego 2016 r korzyść użycia hybrydowego platformy Azure umożliwia użycie licencji systemu Windows Server objętych pakietem Software Assurance w celu korzystania z usługi Azure Virtual Machines z podstawową stawką obliczeniową.

 • Podstawowa stawka obliczeniowa służąca do obliczania wartości korzyści użycia hybrydowego platformy Azure jest równa stawce za system Linux dla maszyn wirtualnych.

 • Każdy klient korzystający z systemu Windows Server Standard lub Datacenter z pakietem Software Assurance kwalifikuje się do korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i może zacząć wdrażać maszyny wirtualne, używając tej korzyści. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure nie jest ograniczona do żadnego programu licencjonowania. Jednym wymaganiem dla klienta jest posiadanie aktywnego pakietu Software Assurance.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dotyczy systemu Windows Server w wersjach Standard i Datacenter. Każda licencja na 2 procesory lub każdy zestaw licencji na 16 rdzeni jest uprawniony do korzystania z dwóch wystąpień z maksymalnie 8 rdzeniami lub jednego wystąpienia z maksymalnie 16 rdzeniami. Kiedy korzyść użycia hybrydowego platformy Azure zostanie przypisana do platformy Azure, licencje wersji Standard mogą być używane tylko raz lokalnie lub na platformie Azure. Korzyści wersji Datacenter pozwalają na równoczesne używanie zarówno lokalnie, jak i na platformie Azure.

 • Klienci mogą wdrażać wstępnie skompilowane obrazy systemu Windows Server dla korzyści użycia hybrydowego platformy Azure z witryny Azure Marketplace dla systemu Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP1. Klienci mogą także przekazywać niestandardowe maszyny wirtualne i wdrażać je za pomocą szablonu programu Azure PowerShell lub usługi Resource Manager. Klienci migrujący istniejące obciążenia mogą używać usługi Azure Site Recovery (która jest bezpłatna przez pierwsze 31 dni).

  Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynie https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/virtual-machines/virtual-machines-windows-hybrid-use-benefit-licensing.

 • Odwiedź stronę https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/hybrid-benefit/ lub skontaktuj się z zespołem obsługi klientów firmy Microsoft.

Plan zakupu z góry usługi Azure Compute

 • Plan zakupu z góry usługi Azure Compute oferuje rabaty w wysokości do 63% dla standardowych cen na maszyny wirtualne na platformie Azure w przypadku zakupu z góry 12 miesięcy użytkowania konkretnego wystąpienia (określonego przez rodzinę wystąpienia, rozmiar, region i system operacyjny).

 • Plan zakupu z góry usługi Azure Compute jest dostępny dla klientów z umową Enterprise Agreement (EA). Skontaktuj się z zespołem ds. sprzedaży firmy Microsoft, aby skorzystać z tego planu.

 • Plan zakupu z góry usługi Azure Compute jest dostępny na całym świecie, w tym dla klientów rządowych USA, z wyjątkiem Chin. Jednak istnieją plany udostępnienia oferty w Chinach w niedalekiej przyszłości.

 • Plan zakupu z góry usługi Azure Compute jest najlepiej dopasowany do klientów ze stałymi lub przewidywalnymi obciążeniami oraz szukających cen odzwierciedlających profil ich wdrożenia.