Pomiń nawigację

Sprawdź, co analitycy branżowi mówią o usłudze Azure AI

Zapoznaj się z najnowszymi raportami i ocenami przygotowanymi przez najlepsze firmy analityczne.

Forrester

Forrester Wave™: Analiza predykcyjna oparta na notesach i uczenie maszynowe, 3. kwartał 2020 r.

Dowiedz się, dlaczego organizacja Forrester uznała firmę Microsoft za lidera, przyznając usłudze Azure Machine Learning najwyższy możliwy wynik w zakresie spełniania kryteriów oraz najwyższą ocenę w kategorii strategii. Dowiedz się, dlaczego firma analityczna uważa, że „Firma Microsoft zapewnia kodującym analitykom danych wszystkie gadżety i bajery”.

"The major cloud vendors have long had a gap in offering a comprehensive PAML platform that meets the full set of enterprise data science team needs, to the detriment of bewildered customers who have had to build or find their own solutions. Microsoft has filled that gap and then some."

Forrester Wave™: Analiza predykcyjna oparta na notesach i uczenie maszynowe, 3. kwartał 2020 r.

The Forrester New Wave™: Platformy przetwarzania obrazów, 4. kwartał 2019 r.

Dowiedz się, dlaczego firma Forrester uznaje firmę Microsoft za lidera w dziedzinie platform przetwarzania obrazów. Zapoznaj się z uwagami firmy analitycznej dotyczącymi oferty przetwarzania obrazów w usłudze Azure Cognitive Services oraz „unikatowych wizjonerskich asów, które ma w rękawie”.

"Microsoft will be the CV [computer vision] starting point for many enterprises."

Raport New Wave™ firmy Forrester

Forrester Wave™: Cognitive Search, 2. kwartał 2019 r.

Zobacz, dlaczego firma Forrester wysoko ocenia firmę Microsoft. Przeczytaj uwagi firmy analitycznej na temat prostoty i skalowalności usługi Azure Cognitive Search oraz „nieustannych ulepszeń światowej klasy technologii sztucznej inteligencji firmy Microsoft”.

"Microsoft empowers developers to sprinkle search into any application. Microsoft has been steadily pumping out new AI/ML technologies that make information processing and retrieval faster and smarter."

Raport New Wave™ firmy Forrester
IDC

IDC MarketScape: Ocena dostawców zaawansowanych platform oprogramowania do uczenia maszynowego z całego świata na rok 2020

Dowiedz się, czemu firma Microsoft znalazła się w kategorii liderów w badaniu IDC MarketScape 2020 dotyczącym zaawansowanych platform oprogramowania do uczenia maszynowego z całego świata.

"Integration of Azure Machine Learning with the Azure ecosystem of services is unparalleled compared with other cloud providers."

Badania IDC

Raport MarketScape IDC: ocena międzynarodowych sprzedawców platform oprogramowania sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia, 2019–2020

Odkryj, dlaczego firma IDC MarketScape uznaje firmę Microsoft za lidera platform oprogramowania sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia. Poznaj szeroką gamę funkcji sztucznej inteligencji, opisaną przez firmę analityczną w raporcie.

"Microsoft is a good choice for AI use cases that integrate structured and unstructured information across the enterprise. Organizations should consider Microsoft when they are looking to infuse AI across their enterprise software stack."

IDC MarketScape
Gartner

Raport Magic Quadrant 2021 firmy Gartner dotyczący usług dla deweloperów sztucznej inteligencji w chmurze

Dowiedz się, dlaczego firma Gartner uznaje firmę Microsoft za lidera w raporcie Magic Quadrant dotyczącym usług dla deweloperów sztucznej inteligencji w chmurze. Zapoznaj się z zestawieniem przygotowanym przez firmę analityczną, w którym porównano 13 dostawców pod kątem realizacji wizji oraz zdolności działania w takich obszarach jak język, rozpoznawanie obrazów oraz zautomatyzowane uczenie maszynowe dla deweloperów. Dowiedz się, jak dostawcy reagują na zmieniające się realia rynkowe — jaka jest ich „zdolność do reagowania, zmiany kierunku, zachowania elastyczności oraz osiągania sukcesu w sytuacji, gdy pojawiają się nowe szanse, konkurencja nie śpi, potrzeby klientów zmieniają się, a dynamika rynku ulega transformacji”.

Przeczytaj raport

Raport Magic Quadrant 2021 firmy Gartner dotyczący nauki o danych i platform uczenia maszynowego

Zobacz, dlaczego firma Gartner uznaje firmę Microsoft za wizjonera w swoim raporcie Magic Quadrant dotyczącym nauki o danych i platform uczenia maszynowego. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w tym raporcie skierowanym do amatorów i ekspertów w dziedzinie nauki o danych.

Przeczytaj raport
Omdia

Macierz decyzyjna firmy Omdia: platformy programistyczne uczenia maszynowego dla przedsiębiorstw, 2020–21

Dowiedz się, dlaczego firma Omdia umieściła firmę Microsoft na szczycie zestawienia ośmiu dostawców platform rozwiązań uczenia maszynowego. Dowiedz się więcej na temat zautomatyzowanego uczenia maszynowego, przyspieszenia sprzętowego oraz możliwości wykonywania operacji uczenia maszynowego, które analitycy uznali za istotne mocne strony usługi Azure Machine Learning.

Przeczytaj raport

GARTNER to zastrzeżony znak towarowy oraz oznaczenie usługi firmy Gartner, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na świecie i jest używany w tym tekście za zgodą firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Grafiki umieszczone w tej sekcji zostały opublikowane przez firmę Gartner, Inc. w ramach większego dokumentu badawczego i powinny być oceniane w kontekście całego dokumentu. Dokumenty firmy Gartner są dostępne na życzenie w firmie Microsoft. W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

Model analizy dostawców w zestawieniu IDC MarketScape został zaprojektowany, aby zapewnić przegląd konkurencyjności dostawców rozwiązań ICT na danym rynku. Metodologia badań korzysta z rygorystycznej metodologii oceniania na podstawie zarówno kryteriów jakościowych, jak i ilościowych, która daje wynik w postaci jednej graficznej ilustracji dotyczącej pozycji każdego dostawcy na danym rynku. Ocena możliwości mierzy produkt dostawcy, wprowadzenie na rynek i wykonywanie biznesowe w krótkim czasie. Ocena strategii mierzy zgodność strategii dostawców z wymaganiami klientów w okresie 3–5 lat. Udział w rynku dostawcy jest reprezentowany przez rozmiar okręgów. Tempo wzrostu rok do roku względem danego rynku jest oznaczone plusem, minusem lub znakiem neutralności obok nazwy dostawcy.

OMDIA to zastrzeżony znak towarowy firmy Informa PLC lub jej podmiotów stowarzyszonych. Informacje publikowane w tym dokumencie przez firmę Omdia są częścią kompleksowego badania i powinny być oceniane w oryginalnym kontekście.

Źródło — macierz decyzyjna firmy Omdia: platformy programistyczne uczenia maszynowego dla przedsiębiorstw, 2020–21. Wyniki nie stanowią rekomendacji firmy Microsoft. Wykorzystanie tych wyników odbywa się na ryzyko odpowiednich osób trzecich. Napisz na adres citations@omdia.com, aby uzyskać dostęp do licencjonowanych przedruków całego badania.