Pomiń nawigację

Microsoft Azure OpenDev

Obejrzyj całe zdarzenie

Obejrzyj całe zdarzenie

Główni prelegenci:

Prelegent Ashley McNamara

Ashley McNamara

Microsoft
Prelegent Ryan Parks

Ryan Parks

GitHub
Prelegent Tyler Croy

Tyler Croy

CloudBees
Prelegent Matt Wrock

Matt Wrock

Chef
Prelegent Nic Jackson

Nic Jackson

HashiCorp
Prelegent Christoph Wurm

Christoph Wurm

Elastic

Informacje na temat Azure OpenDev

Zapraszamy na konferencję OpenDev — cykl programów na żywo poświęconych zagadnieniom technicznym, z udziałem liderów społeczności oprogramowania typu open source. Ten odcinek zawiera omówienie metodyki DevOps, która zwiększa elastyczność biznesową dzięki szybszemu dostarczaniu wartości biznesowej. Dowiedz się, jak połączyć wiodące projekty w łańcuchu narzędzi DevOps z możliwościami platformy Azure na potrzeby tradycyjnych aplikacji i aplikacji natywnych dla chmury.

  • GitHub
  • Jenkins
  • Chef
  • HashiCorp
  • Elasticsearch

Sesje indywidualne

Udział w projektach typu open source (nie chodzi tylko o kod)

Resources.Speaker Ashley McNamara

Ashley McNamara

Główny doradca deweloperów

Microsoft

Obejrzyj klip wideo Udział w projektach typu open source (nie chodzi tylko o kod)

Zanim została „Gopherem”, czyli programistką używającą języka Go, Ashley była zawodową fotografką. Przekonała się jednak, że z fotografii nie da rady się utrzymać, więc przerzuciła się na programowanie. Pisała kod Python i pracowała jako Community Manager w Rackspace, kiedy to spotkała „Gophera”, który całkowicie odmienił jej drogę życiową.

W 2014 roku Steve Francia (@spf13) zainspirował ją do porzucenia języka Python raz na zawsze. Steve prowadził kurs wprowadzający do projektu Go i nakłonił Ashley, aby mu w tym pomogła, ponieważ jej świeże spojrzenie było tutaj atutem. Od tego czasu stała się cenionym członkiem społeczności projektu Go i kluczowym współautorem przyczyniającym się do jej rozwoju. Poniżej znajdują się jej wnioski i wskazówki dotyczące sposobu, w jaki można dołączyć do społeczności projektu Go i zaangażować się w jej działanie.

Wprowadzenie do InnerSource — przepływy pracy typu open source w przedsiębiorstwie

Resources.Speaker Ryan Parks

Ryan Parks

Inżynier rozwiązań

GitHub

Obejrzyj klip wideo Wprowadzenie do InnerSource — przepływy pracy typu open source w przedsiębiorstwie

Światowej klasy projekty open source nauczyły nas bardzo wiele o najskuteczniejszych sposobach współpracy przy tworzeniu oprogramowania. InnerSource w praktyce stosuje te wnioski i doświadczenia „poza zaporą” — w prywatnych projektach w Twojej własnej organizacji. Firmy, które przyjęły rozwiązania InnerSource, odkryły, że ułatwiają im one dzielenie silosów, zachęcają do wewnętrznej współpracy i pomagają wspierać lepszą kulturę projektowania i tworzenia rozwiązań.

Podczas tej sesji dowiesz się, jak pomyślnie wprowadzić najlepsze rozwiązania InnerSource w starszych bazach kodu w serwisie GitHub. Obejmie ona praktyczną demonstrację przepływu usługi GitHub, prosty i efektywny przepływ pracy wykorzystujący żądania ściągnięcia do wprowadzenia zmian do przeglądu w projekcie. Zobaczysz również, jak repozytorium GitHub integruje się z innymi kluczowymi narzędziami open source, automatyczną ciągłą integracją i wdrożeniem, które są podstawowymi składnikami łańcucha narzędzi metodyki DevOps.

Ciągłe dostarczanie infrastruktury do platformy Azure

Resources.Speaker Tyler Croy

Tyler Croy

Naczelny propagator i członek rady projektów Jenkins

CloudBees

Obejrzyj klip wideo Ciągłe dostarczanie infrastruktury do platformy Azure

Projekt Jenkins hostuje większość swojej infrastruktury — połączenia rozwiązań Terraform, Kubernetes i Puppet — na platformie Azure. Jako projekt typu open source automatyzuje dostarczanie swojej własnej infrastruktury jako kodu, oczywiście całego jako kodu open source.

W ramach tej sesji Tyler zaprezentuje na żywo kilka przykładów ciągłego dostarczania infrastruktury za pomocą narzędzia Jenkins i platformy Azure.

Modernizowanie przepływu pracy tworzenia oprogramowania w języku Java za pomocą platformy Habitat

Resources.Speaker Matt Wrock

Matt Wrock

Programista

Chef

Obejrzyj klip wideo Modernizowanie przepływu pracy tworzenia oprogramowania w języku Java za pomocą platformy Habitat

Habitat to nowa platforma do automatyzacji aplikacji, która umożliwia zastosowanie nowoczesnych przepływów pracy tworzenia oprogramowania również do starszych aplikacji języka Java, bez względu na to, czy korzystasz z platformy Docker, środowisk chmurowych, czy środowiska bez systemu operacyjnego. Ta prezentacja zademonstruje, jak platforma Habitat może utworzyć i skompilować niemodyfikowalny pakiet zawierający aplikację Java, a następnie uruchamiać ten pakiet w różnych środowiskach.

Zobaczysz, w jaki sposób platforma Habitat ułatwia wprowadzenie przenośności do aplikacji i zachowywanie informacji dotyczących konfiguracji i zależności zawsze blisko kodu aplikacji — bez ukrywania ich w złożonych skryptach zarządzania konfiguracją. Dowiesz się również, jak pakiety platformy Habitat mogą udostępniać konfigurację i odnajdywać usługi w wielu węzłach. Na koniec zobaczysz, jak platforma Habitat pozwala uprościć potoki ciągłej integracji i ciągłego dostarczania.

Odtwarzalna infrastruktura dzięki narzędziu Terraform i platformie Microsoft Azure

Resources.Speaker Nic Jackson

Nic Jackson

Doradca deweloperów

HashiCorp

Obejrzyj klip wideo Odtwarzalna infrastruktura dzięki narzędziu Terraform i platformie Microsoft Azure

Terraform to narzędzie typu open source służące do zarządzania infrastrukturą jako kodem. Zostało stworzone przez HashiCorp i umożliwia użytkownikom bezpieczne i przewidywalne tworzenie, zmienianie i ulepszanie elementów infrastruktury poprzez pisanie czystej i deklaratywnej konfiguracji. Nic opowie szczegółowo o narzędziu Terraform i o możliwościach jego wykorzystania z platformą Microsoft Azure.

Omówimy proces prostej konfiguracji, wyjaśniając, dlaczego zastosowane w Terraform, oparte na wykresach podejście do zarządzania zależnościami jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania zasobami platformy Azure. Narzędzie Terraform może nie tylko aprowizować maszyny wirtualne przy użyciu wszystkich skojarzonych reguł sieci i reguł zapory, ale także konfigurować aplikacje mikrousług przy użyciu usługi kontenera, systemu DNS i innych.

Na koniec sesji będziesz mieć kompleksową wiedzę na temat narzędzia Terraform i tego, jak może ono pomóc w zarządzaniu cyklem życia zasobów infrastruktury na platformie Azure.

Ponadto do Nica dołączy Vicki Cheung, dyrektor ds. infrastruktury w firmie OpenAI, która zademonstruje wykorzystanie narzędzia Terraform w firmie OpenAI do tworzenia infrastruktury na potrzeby uczenia głębokiego.

Rejestrowanie w dziennikach, zabezpieczenia i analizy na platformie Azure z wykorzystaniem platformy Azure Stack

Resources.Speaker Christoph Wurm

Christoph Wurm

Główny architekt rozwiązań

Elastic

Obejrzyj klip wideo Rejestrowanie w dziennikach, zabezpieczenia i analizy na platformie Azure z wykorzystaniem platformy Azure Stack

Każde wystąpienie serwera, aplikacja i proces w sposób ciągły tworzą strumienie zdarzeń dotyczących ich działania i stanu. Zbieranie tych informacji to serce platformy Elastic Stack. Składająca się z rozwiązań Elasticsearch, Kibana, Logstash i Beats platforma Elastic Stack jest uzupełniana przez rozwiązanie X-Pack na potrzeby zabezpieczeń, obsługi alertów i innych funkcji. Jest to najczęściej wdrażany stos typu open source dla scentralizowanego zarządzania dziennikami, monitorowania metryk i analiz.

Wielu użytkowników i klientów platformy Elastic Stack szczęśliwym trafem korzysta z platformy Azure. Oficjalny szablon rozwiązania Elastic Stack w portalu Marketplace ułatwia rozpoczęcie pracy i udostępnia oddzielne zasoby dla zapewnienia ciągłej pomocy technicznej.

Podczas tej sesji można poznać składniki platformy Elastic Stack i dowiedzieć się, jak łączą się one w jednym potoku. Przedstawione zostaną typowe przypadki użycia, architektury, źródła danych oraz użytkownicy końcowi. Na koniec omówiony zostanie sposób wdrażania platformy Elastic Stack na platformie Azure. Anshul Kumar, dyrektor ds. danych big data w firmie McKesson, zademonstruje sposób wdrażania platformy Elastic Stack w sieci prywatnej przedsiębiorstwa na platformie Azure, a także przyspieszenia wglądu w dane i analiz przy użyciu rozwiązania Kibana.

Metodyka DevOps OSS w działaniu

Uzyskaj informacje o możliwościach, jakie oferuje platforma Azure w połączeniu z popularnymi narzędziami DevOps OSS.

HashiCorp z platformą Azure

W tym filmie wideo Armon Dadgar, współzałożyciel i dyrektor ds. technologii w firmie HashiCorp, oraz John Gossman, architekt w zespole ds. podstawowych składników platformy Azure w firmie Microsoft, rozmawiają o bieżącym stanie przestrzeni DevOps i narzędziach firmy HashiCorp do aprowizacji infrastruktury w chmurze. Krótko omawiają także trendy, jakie obecnie obserwują w branży, a kończą kilkoma wskazówkami dotyczącymi rozpoczęcia drogi w kierunku wdrożenia infrastruktury następnej generacji.

Hostowanie usługi Jenkins na platformie Azure

Arun Chandrasekhar, kierownik ds. programów dla usługi OSS metodyki DevOps platformy Azure, wraca do programu Azure Friday, aby porozmawiać z Donovanem Brownem o tym, jak używać platformy Azure w celu zapewnienia ciągłej integracji z usługą Jenkins. Arun opowiada o nowej wtyczce agentów maszyn wirtualnych platformy Azure współtworzonej przez jego zespół. Wykorzystuje ona chmurę platformy Azure do wdrażania i skalowania agentów kompilacji Jenkins na żądanie.

Utwórz konto

Przez 12 miesięcy korzystaj za darmo z popularnych produktów — dodatkowo $200 kredytu.

Dowiedz się więcej

Od razu rozpocznij korzystanie z platformy Azure dzięki tym samouczkom i filmom.

Kompilacja

Zapoznaj się z popularnymi usługami i rozpocznij tworzenie swojego rozwiązania.