Microsoft Azure

Zobacz, co jest możliwe dzięki technologii open source w chmurze. Ucz się od liderów społeczności o platformach, kontenerach, metodyce DevOps i nie tylko.

Strategia open source platformy Microsoft Azure i partnerstwo

Microsoft

To najlepszy czas dla społeczności i oprogramowania typu open source! Firma Microsoft jest zaangażowana w rozwój technologii typu open source. Nasz pracownik, John Gossman, rozpocznie pierwsze wydarzenie Azure OpenDev, przedstawiając podróż firmy Microsoft w dziedzinie open source i jej podejście w ramach czterech głównych filarów: możliwości, integracja, wydanie i współtworzenie. John omówi także współpracę firmy Microsoft z organizacjami takimi jak Linux Foundation i Cloud Foundry Foundation.

John Gossman

John Gossman

Główny architekt, Microsoft Azure

John to główny architekt platformy Microsoft Azure, gdzie stoi na czele strategii technicznych i partnerstw dotyczących systemu Linux i technologii open source. Odpowiada za nawiązanie relacji z firmami takimi jak Red Hat, Docker, Mesosphere, Canonical, Chef i Puppet oraz jest członkiem zarządu Linux Foundation. John jest także współautorem wytycznych interfejsu API REST firmy Microsoft. Wcześniej John był architektem produktów XAML, takich jak Windows Presentation Foundation, Silverlight oraz Expression Blend, i spopularyzował wzorzec Model-View-ViewModel. John stał się częścią zespołu Microsoft po przejęciu firmy Visio przez firmę Microsoft.

@gossmanster

Platformy Docker i Azure w programowaniu aplikacji hybrydowych

Docker

W Twojej firmie zachodzi potrzeba utworzenia aplikacji opierającej się na istniejącym kodzie i istniejących danych, ale którą będzie można szybko skalować w górę lub w dół w zależności od potrzeb klienta. Co można zrobić w takiej sytuacji? W tej dyskusji zostaną poruszone dwa przypadki użycia, w ramach których firmy Docker i Microsoft będą współpracować, aby ułatwić użytkownikom utworzenie i wdrożenie aplikacji hybrydowych obejmujących zasoby lokalne i platformę Azure.

W pierwszym przypadku użycia zostanie zaprezentowany sposób tworzenia nowej aplikacji Java systemu Linux na laptopie i wdrażania jej w niezmienionym kształcie na platformie Azure przy użyciu rozwiązań Docker Cloud i Docker Community Edition na potrzeby usługi Azure Container Service. W drugim przypadku użycia zostanie przedstawiony sposób konteneryzowania istniejącej aplikacji bez modyfikowania kodu źródłowego, a następnie wdrażania takiej aplikacji na platformie Azure przy użyciu rozwiązania Docker Enterprise Edition.

Poznasz najlepsze praktyki związane z aplikacjami hybrydowymi oraz dowiesz się więcej na temat wpływu tych aplikacji na działalność biznesową i istotnych narzędzi udostępnianych przez firmy Docker i Microsoft.

Scott Johnston

Scott Johnston

Dyrektor ds. operacyjnych, Docker

Scott ma ponad 25 lat doświadczenia w branży w związku ze swoją rolą dyrektora ds. operacyjnych w firmie Docker — dotyczy to tworzenia oprogramowania i marketingu produktu, a także operacji IT i funduszy venture capital. Scott wcześniej pracował jako wiceprezes ds. marketingu, zarządzania produktami i strategii w firmie Puppet Labs. Jeszcze wcześniej Scott zajmował stanowiska kierownicze i operacyjne w zakresie zarządzania produktami, inżynierii, rozwoju firmy i marketingu w najbardziej innowacyjnych firmach w branży, takich jak Netscape, Loudcloud (firma–założyciel Opsware), Cisco i Sun Microsystems. Scott uczęszczał na Uniwersytet Stanforda i uzyskał stopień licencjata i magistra elektrotechniki, magistra inżynierii tworzenia systemów oraz magistra zarządzania.

@scottcjohnston

Organizowanie kontenerów na dużą skalę dzięki usłudze Kubernetes na platformie Azure

Canonical

Platforma Azure zapewnia dostęp do niemal nieograniczonej wydajności, w związku z czym wyzwaniem jest jej efektywne wykorzystanie. Mark przedstawi sposób, w jaki operacje oparte na modelach dla systemu Kubernetes umożliwiają integratorom lub samym klientom konfigurowanie złożonych topologii skalowalnego w poziomie oprogramowania na platformie Azure, które płynnie ewoluuje od przyjaznych dla programisty niewielkich programów do architektur produkcyjnych w dużej skali i wysokiej dostępności.

Mark Shuttleworth

Mark Shuttleworth

Founder, Ubuntu i Canonical

Mark jest założycielem firm Ubuntu i Canonical, gdzie kieruje projektowaniem produktów. W 1996 roku, studiując finanse i informatykę na Uniwersytecie Kapsztadzkim, Mark założył firmę Thawte, która zajmowała się bezpieczeństwem w handlu internetowym. W 2000 roku założył firmę inwestycyjną HBD i utworzył fundację Shuttleworth Foundation, która świadczy pomoc innowacyjnym liderom w społeczeństwie w postaci stypendiów i inwestycji. W 2002 roku po odbyciu rocznego szkolenia w Gwiezdnym Miasteczku w Rosji poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach misji Sojuz TM34. Po zakończeniu kampanii propagującej programowanie, nauki ścisłe i matematykę wśród osób marzących o zostaniu kosmonautami i w innych ambitnych szkołach w Republice Południowej Afryki zaczął pracę nad systemem Ubuntu. Dzisiaj mieszka w pięknym ogrodzie botanicznym Mallards na wyspie Man wraz z równie uroczą Claire, 18 kaczkami i czasami z wędrownymi owcami.

@sabdfl

Wszystkie jutrzejsze wydarzenia: Java w nowoczesnym przedsiębiorstwie z platformą Microsoft Azure i rozwiązaniem Cloud Foundry

Pivotal

Dzięki klientom, takim jak Ford, GE, Allstate czy Comcast, firma Pivotal z pewnością zasłużyła na miano najszybciej rozwijającej się firmy w historii oprogramowania open source. Platforma Java Spring; platforma Spring Boot dla mikrousług; usługi Spring Cloud Services (oparte na technologii Netflix) i rozwiązanie Cloud Foundry to niektóre z projektów firmy Pivotal, które są szybko wdrażane przez przedsiębiorstwa na platformie Azure. Podczas tej sesji dowiesz się, jak firma Pivotal pomaga dużym organizacjom w przekształcaniu ich firm za pomocą wdrażania obsługiwanych przez platformę Azure wzorców natywnych w chmurze z nowoczesnymi aplikacjami języka Java w rozwiązaniu Pivotal Cloud Foundry. Dowiesz się także od wspólnego klienta, firmy Mastercard, jak pomoc firm Pivotal i Microsoft zrewolucjonizowała możliwości jego oprogramowania.

Joshua McKenty

Joshua McKenty

Dyrektor ds. inżynierii ekosystemu, Pivotal

Joshua to przedsiębiorca i technolog. W firmie Pivotal jest dyrektorem ds. inżynierii ekosystemu. Joshua pracuje z klientami z listy Fortune 100, którzy chcą przejść na architekturę natywną dla chmury, oraz z zespołem Cloud Foundry firmy Pivotal nad wprowadzaniem nowych funkcji do produktów opartych na rozwiązaniu Cloud Foundry — standardowej w branży platformy dla przedsiębiorstw w epoce chmury. Jako zdobywca nagród San Francisco Business Times 40 Under 40 Leader i NASA Ames Honor Award Joshua odgrywa ważną rolę w określaniu rozwiązań w chmurze i wprowadzaniu ich na rynek. Jest współtwórcą oprogramowania OpenStack — najlepszego otwartego rozwiązania chmurowego dla modelu infrastruktura jako usługa — oraz współzałożycielem firmy Piston Cloud Computing, która zajmuje się rozwiązaniami chmur prywatnych opartych na oprogramowaniu OpenStack dla sztandarowych przedsiębiorstw różnych branż. Jako główny architekt i założyciel Joshua odpowiadał za opracowanie platformy NASA Nebula — pierwszej platformy przetwarzania w chmurze rządu federalnego.

@jmckenty

Red Hat i Microsoft: Twoja technologia, Twoja platforma, Twój sposób

Redhat

Od historycznego momentu ogłoszenia w 2015 roku współpracy firmy Red Hat i Microsoft pracują wspólnie nad zapewnianiem konsumentom wolności i elastyczności w wyborze rozwiązań technologicznych. Jednym z kluczowych obszarów współpracy jest technologia kontenerów: tworzenie, organizowanie, zarządzanie i hostowanie niezawodnej platformy kontenerów klasy korporacyjnej.

Omówimy i zaprezentujemy szeroką gamę rozwiązań oferowanych deweloperom przez firmy Red Hat i Microsoft. Począwszy od tworzenia aplikacji Microsoft .NET, kończąc na tworzeniu aplikacji Java, rozwiązanie Red Hat OpenShift Container Platform działające na platformie Azure zapewnia wszystko to, czego potrzebujesz. Omówimy zalety działania rozwiązania OpenShift Container Platform na platformie Azure, a także przedstawimy informacje dotyczące sposobu, w jaki transformacja cyfrowa i wykorzystanie mikrousług pomaga skrócić czasy tworzenia i zwiększyć produktywność deweloperów.

Nicholas Gerasimatos

Nicholas Gerasimatos

Techniczny propagator chmury, Red Hat

Jako techniczny propagator chmury systemu Red Hat, Nicholas pracuje z platformą Microsoft Azure, czyli certyfikowanym dostawcą usług w chmurze, aby ułatwić projektowanie procesu tworzenia i zintegrować oferty produktów Red Hat z zestawem usług platformy Azure. Obejmuje to centra danych, różne rodzaje działalności gospodarczej oraz oferty dotyczące kanałów dostępu do rynku. Ściśle współpracuje on również z klientami z sektora przedsiębiorstw, pomagając im implementować, tworzyć oraz wdrażać publiczne i hybrydowe rozwiązania w chmurze. Wraz z zespołami Red Hat Alliance pomaga on również kształtować technologiczne zestawy rozwiązań Red Hat Enterprise Linux, OpenShift Container Platform, CloudForms, Ansible Tower, Software Defined Storage i JBoss Middleware.

@nicholas_redhat

Tworzenie pakietów aplikacji niezależnych od platformy za pomocą systemu Habitat

Chef

Jednym z marzeń dewelopera jest jednorazowe utworzenie pakietu oprogramowania i wdrożenie go w dowolnej lokalizacji. Dzięki bieżącym projektom typu open source to marzenie jest coraz bliższe spełnienia. Dołącz do tej dyskusji, aby dowiedzieć się, w jaki sposób za pomocą systemu Habitat utworzyć pakiety oprogramowania, które mogą działać prawie wszędzie. Przedstawiony zostanie sposób, w jaki ta sama aplikacja może zostać uruchomiona na komputerze bez systemu operacyjnego, na maszynie wirtualnej lub w ramach kontenera — wraz ze wszystkimi funkcjami wymaganymi do jej automatyzacji już utworzonymi w ramach pakietu. Poznasz również sposób tworzenia i wdrażania tych pakietów na podstawie analizy służącej do samodzielnej organizacji w ramach topologii, bez potrzeby korzystania z centralnego koordynatora. Dowiesz się, w jaki sposób spełnia się dzisiaj marzenie związane z niezależnymi od platformy i samodzielnie tworzącymi się pakietami, oraz jak te operacje będą ewoluować w przyszłości.

Nell Shamrell-Harrington

Nell Shamrell-Harrington

Starszy programista, Chef

Nell to główna osoba odpowiedzialna za produkty typu open source Supermarket i Habitat. Zasiada również w radzie doradczej zespołu ds. certyfikatów programowania w języku Ruby i infrastruktury DevOps Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Specjalizuje się w technologiach Chef, Ruby, Rails, Regex i Rust oraz w projektowaniu opartym na testach i udzielała wykładów na te tematy na całym świecie. Przed rozpoczęciem tworzenia oprogramowania studiowała sztukę teatralną i zajmowała się nią zawodowo.

@nellshamrell

Narzędzia do tworzenia i wdrażania aplikacji w systemie Kubernetes

Microsoft

Projekt Kubernetes typu open source został znacznie rozwinięty w ciągu kilku ostatnich lat i ulepszono w nim środowisko operatora. Czasami może być jednak niejasne, gdzie i w jaki sposób dołączyć deweloperów do tego istniejącego obszaru. Ta rozmowa będzie dotyczyć środowiska dewelopera w systemie Kubernetes z naciskiem na określone narzędzia, których można użyć, takie jak Helm, czyli menedżer pakietów dla systemu Kubernetes, i Draft, czyli narzędzie dla deweloperów służące do usprawniania procesu konteneryzowania i pakowania aplikacji na potrzeby systemu Kubernetes.

Gabe Monroy
Michelle Noorali

Gabe Monroy

Kierownik ds. programu, Microsoft Azure i były dyrektor ds. technologii oprogramowania w firmie Deis

Gabe to kierownik ds. programów związanych z kontenerami na platformie Microsoft Azure. Gabe był współzałożycielem i dyrektorem ds. technologii w firmie Deis, która została kupiona przez firmę Microsoft w 2017 roku. Jako osoba współtworząca od początku platformy Docker i Kubernetes Gabe ma ogromne doświadczenie w pracy z kontenerami w środowiskach produkcyjnych i często doradza organizacjom w dziedzinie rozwiązań PaaS, systemów rozproszonych i architektur natywnych dla chmury. Gabe jest często prelegentem na wydarzeniach branżowych, takich jak KubeCon, DockerCon, CoreOS Fest, GlueCon, QCon i Microsoft Build.

@gabrtv

Michelle Noorali

Starszy inżynier ds. oprogramowania, Microsoft Azure i główna osoba odpowiedzialna za projekt Kubernetes Helm

Michelle to starszy inżynier ds. oprogramowania w ramach platformy Microsoft Azure i główna osoba odpowiedzialna za projekt Kubernetes Helm. Jest ona współprzewodniczącym grupy SIG-Apps, czyli specjalnej grupy zajmującej się prowadzeniem aplikacji i obciążeń w systemie Kubernetes i zarządzaniem nimi.

@michellenoorali

Doświadczenia z programem Skype związane z migrowaniem wielkoskalowej infrastruktury systemu Linux i zarządzaniem nią w usłudze Azure IaaS

Microsoft

Ta sesja dotyczy migrowania wielkoskalowych obciążeń systemu Linux związanych z programem Skype do usługi Azure IaaS. Uzyskaj szczegółowe informacje dotyczące problemów i ich rozwiązań, a także zapoznaj się z naszymi wieloletnimi doświadczeniami — od momentu wdrażania i konfigurowania, aż do wprowadzania poprawek i monitorowania.

Kaspars Mickevics

Kaspars Mickevics

Starszy kierownik techniczny, Skype

Pierwsze doświadczenie Kasparsa z systemem Linux miało miejsce latem 2000 roku — od tego czasu Linux to jego pasja. Przez ten czas pracował jako wolny strzelec konfigurujący serwery dla małych firm, a także w centrum danych, gdzie dowiedział się wszystkiego na temat jego infrastruktury. Przez ostatnie lata Kaspars był odpowiedzialny za działanie podstawowych usług programu Skype. Zarządza on zespołem inżynierów usług systemu Linux i kieruje wszystkim, co związane jest z systemem Linux — od zarządzania i monitorowania, po ochronę i zapewnienie zgodności. Dla Kasparsa i jego zespołu system Linux nie ma żadnych tajemnic.

Praktyczne pokazy

Poznaj historię podróży aplikacji Java i Node.js z laptopa dewelopera do wdrożeń w skali chmury. Obejrzyj te filmy wideo i samodzielnie wypróbuj pokazy.

Java: platforma Spring Boot w usłudze Azure Web Apps

Wdrażanie aplikacji platformy Spring Boot na platformie Azure

Zobacz Joe Bindera — głównego kierownika ds. produktu dla systemu Microsoft Azure, który prezentuje, jak łatwo można wdrożyć aplikację Java Spring Boot na platformie Azure. Korzystając ze środowiska IntelliJ i platformy Azure CLI 2.0, Joe konteneryzuje istniejącą aplikację Spring Boot, a następnie szybko wdraża ją do usługi Azure Web Apps w systemie Linux, a także jako rozwiązanie Kubernetes w usługach Azure Container Services.

Node.js: aplikacje MEAN na platformie Azure

Wdrażanie aplikacji MEAN na platformie Azure

Matt Hernandez, starszy menedżer ds. programu dla platformy Microsoft Azure, wdraża prostą aplikację MEAN do usługi Azure Web Apps w systemie Linux, przedstawiając pełne środowisko programistyczne w programie Visual Studio Code i platformie Azure CLI 2.0. Matt prezentuje również sposób magazynowania danych aplikacji w usłudze Cosmos DB, która jest zamiennikiem usługi MongoDB i posiada zgodny z nią protokół.

Bezpłatna wersja próbna

Chcesz zacząć?

Utwórz konto i uzyskaj $200 środków, aby zapoznać się z usługami platformy Azure.