Pomiń nawigację

Korzyść korzystania z usługi Microsoft Sentinel dla klientów planów Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5

Zaoszczędź do$2200 miesięcznie na typowym wdrożeniu obejmującym 3 500 stanowisk dla planu Microsoft 365 E5, dla pozyskiwania danych do usługi Microsoft Sentinel w wysokości do 5 MB na użytkownika dziennie1.

Zintegrowana ochrona przed zagrożeniami przy użyciu rozwiązań SIEM i XDR

Dzięki rozwiązaniom firmy Microsoft takim jak zarządzanie informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) oraz rozszerzonym możliwościom wykrywania zagrożeń i reagowania na nie (XDR), masz dostęp do kontekstu i automatyzacji, których potrzebujesz, aby powstrzymać zaawansowane ataki między domenami w całej organizacji. Klienci korzystający z planów Microsoft 365 E5, A5, F5, G5 i zabezpieczeń Microsoft 365 E5, A5, F5, G5 mogą uzyskać przydział danych do 5 MB na użytkownika dziennie dla pozyskiwania danych z platformy Microsoft 365 do usługi Microsoft Sentinel.

 • Kompleksowe zabezpieczenia

  Uzyskaj kompleksowy wgląd w zasoby, w tym użytkowników, urządzenia, aplikacje i infrastrukturę.

 • Wykrywanie zaawansowanych zagrożeń

  Ochrona przed nowoczesnymi atakami dzięki możliwościom SIEM i XDR opartym na sztucznej inteligencji.

 • Badanie incydentów z priorytetami

  Wykrywanie zdarzeń krytycznych i wyszukiwanie podejrzanych działań na dużą skalę.

 • Skuteczne reagowanie

  Reaguj błyskawicznie na incydenty, korzystając z funkcji aranżowania i automatyzowania typowych zadań.

Szczegóły oferty

Klienci korzystający z planów Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5 oraz zabezpieczeń Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5 mogą otrzymać przydział danych do 5 MB na użytkownika dziennie, aby pozyskiwać dane platformy Microsoft 365. Ta oferta obejmuje następujące źródła danych:

 • Logowanie i dzienniki inspekcji w usłudze Azure Active Directory (Azure AD)
 • Dzienniki odnajdowania niezatwierdzonych zasobów IT w usłudze Microsoft Cloud App Security
 • Dzienniki usługi Microsoft Information Protection
 • Dane dotyczące zaawansowanego wyszukiwania zagrożeń na platformie Microsoft 365

Przydział danych zostanie obliczony automatycznie i dodany do rachunku, obejmując koszt do 5 MB pozyskiwania danych na użytkownika dziennie.

Oprócz tego przydziału danych, następujące źródła danych platformy Microsoft 365 są zawsze bezpłatne dla wszystkich użytkowników usługi Microsoft Sentinel:

 • Dzienniki aktywności platformy Azure
 • Dzienniki inspekcji usługi Office 365 (wszystkie działania programu SharePoint i działania administratora programu Exchange)
 • Alerty z usług Microsoft Defender dla Chmury, Microsoft 365 Defender, Ochrona usługi Office 365 w usłudze Defender, Microsoft Defender for Identity, Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender i Microsoft Defender for Cloud Apps.

1Obliczanie na podstawie cen przy płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dla usług Microsoft Sentinel i Azure Monitor Log Analytics dla regionu Wschodnie Stany Zjednoczone. Dokładne oszczędności będą zależeć od wykorzystania korzyści i efektywnej ceny klienta po odpowiednich rabatach.

Uprawnienia do oferty

Ten przydział danych jest dostępny dla klientów planów Microsoft 365 E5, A5, F5, G5 i zabezpieczeń Microsoft 365 E5, A5, F5, G5, którzy mają następujące umowy i rejestracje – Enterprise (EA), Enterprise Subscription (EAS) lub Dostawca rozwiązań w chmurze (CSP). Nowi klienci korzystający z planów Microsoft 365 E5, A5, F5, G5 i zabezpieczeń Microsoft 365 E5, A5, F5, G5 również kwalifikują się do otrzymania tego przydziału danych. Gdy klient zostanie zakwalifikowany, będzie mógł z niego korzystać począwszy od pierwszego miesiąca, w którym uzyskał uprawnienia.

Rozpocznij

Zapewnij kompleksową ochronę dzięki platformie Microsoft 365 i usłudze Microsoft Sentinel. Zacznij pozyskiwać dane platformy Microsoft 365 do usługi Microsoft Sentinel, a Twój przydział danych dla planów Microsoft 365 E5, A5, F5, G5 lub zabezpieczeń Microsoft 365 E5, A5, F5, G5 zostanie zastosowany automatycznie bez konieczności dodatkowej rejestracji.

Firma Microsoft zrzeka się wszelkich uprawnień do rekompensaty za usługi świadczone na mocy niniejszej umowy. Firma Microsoft zamierza, aby te usługi i związane z nimi warunki były zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi usług nieodpłatnych. W szczególności rozumie się, że wszystkie świadczone usługi i usługi dostarczane są na wyłączną korzyść i na użytek jednostki rządowej i nie są świadczone na użytek prywatny ani na korzyść żadnego, indywidualnego pracownika rządowego.

Zacznij już teraz i zobacz co możesz zrobić dzięki zintegrowanym rozwiązaniom SIEM i XDR.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 • Microsoft 365 A5 i zabezpieczenia Microsoft 365 A5
  Dodatek zabezpieczeń platformy Microsoft 365 A5 dla nauczycieli lub wykładowców
  Platforma Microsoft 365 A5 dla nauczycieli lub wykładowców
  Microsoft 365 A5 dla studentów
  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 A5 dla uczniów
  Funkcje zestawu Microsoft 365 A5 dla nauczycieli lub wykładowców
  Funkcje zestawu platformy Microsoft 365 A5 Suite dla uczniów
  Microsoft 365 A5 z minutami na rozmowy dla nauczycieli lub wykładowców
  Platforma Microsoft 365 A5 z minutami rozmów dla uczniów
  Platforma Microsoft 365 A5 bez funkcji konferencji głosowych dla nauczycieli lub wykładowców
  Microsoft 365 A5 bez usługi „Konferencje głosowe” dla uczniów lub studentów
  Microsoft 365 E5 i zabezpieczenia Microsoft 365 E5
  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 E5
  Microsoft 365 E5
  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 E5 dla funkcji EMS E5
  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 E5 Security_USGOV_GCCHIGH
  Funkcje pakietu platformy Microsoft 365 E5 Suite
  Microsoft 365 E5 z minutami na rozmowy
  Microsoft 365 E5 bez usługi „Konferencje głosowe”
  Microsoft 365 E5_USGOV_GCCHIGH
  Microsoft 365 F5 i zabezpieczenia Microsoft 365 F5
  Dodatek zabezpieczeń platformy Microsoft 365 F5 + dodatek dotyczący zgodności
  Dodatek zabezpieczeń platformy Microsoft 365 F5 + dodatek AR (DOD)_USGOV_DOD dotyczący zgodności
  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 F5 + dodatek AR_USGOV_GCCHIGH dotyczący zgodności
  Dodatek Zabezpieczenia i zgodność platformy Microsoft 365 F5 GCC
  Dodatek zabezpieczeń platformy Microsoft 365 F5
  Dodatek zabezpieczeń platformy Microsoft 365 F5 AR_USGOV_DOD
  Dodatek zabezpieczeń platformy Microsoft 365 F5 AR_USGOV_GCCHIGH
  Dodatek zabezpieczeń usługi GCC platformy Microsoft 365 F5
  Zabezpieczenia i zgodność platformy Microsoft 365 dla opcji FLW
  Microsoft 365 G5 i zabezpieczenia Microsoft 365 G5
  Dodatek zabezpieczeń usługi GCC platformy Microsoft 365 G5
  Funkcje zestawu platformy Microsoft 365 G5 GCC Suite
  Microsoft 365 G5 Security_USGOV_DOD
  Microsoft 365 G5_USGOV_DOD
  Microsoft 365 G5_USGOV_DOD
  Microsoft 365 G5 GCC
 • Łącznik danych Typ danych
  Azure Active Directory (dzienniki inspekcji i logowania) SigninLogs
  AuditLogs
  AADNonInteractiveUserSignInLogs
  AADServicePrincipalSignInLogs
  AADManagedIdentitySignInLogs
  AADProvisioningLogs
  ADFSSignInLogs
  Microsoft Defender for Cloud Apps McasShadowItReporting
  Azure Information Protection InformationProtectionLogs_CL
  Pakiet Microsoft 365 Defender DeviceEvents
  DeviceFileEvents
  DeviceImageLoadEvents
  DeviceInfo
  DeviceLogonEvents
  DeviceNetworkEvents
  DeviceNetworkInfo
  DeviceProcessEvents
  DeviceRegistryEvents
  DeviceFileCertificateInfo
  DynamicEventCollection
  CloudAppEvents
  EmailAttachmentInfo
  EmailEvents
  EmailPostDeliveryEvents
  EmailUrlInfo
  IdentityLogonEvents
  IdentityQueryEvents
  IdentityDirectoryEvents
  AlertEvidence
 • Dzięki tej korzyści każdy użytkownik może pozyskiwać do 5 MB uprawnionych danych dziennie za pośrednictwem bezpłatnych mierników platformy Azure. Aby sprawdzić, czy korzystasz z korzyści, wyświetl koszty w formacie tabeli na karcie analiza kosztów w obszarze Subskrypcja. Pogrupuj koszty według miernika i wyszukaj „M365“. Jeśli oferta została użyta w wybranym zakresie czasu, zobaczysz opłatę w wysokości zero dolarów za mierniki platformy Microsoft 365.
 • Użyj skoroszytu kosztów usługi Microsoft Sentinel w galerii skoroszytów, aby oszacować łączne oszczędności kosztów. Wprowadź szczegóły, takie jak łączna liczba uprawnionych stanowisk dzierżawy, aby obliczyć sumę potencjalnych oszczędności dla niestandardowego zakresu czasu lub wyeksportuj szczegóły użycia, aby wyświetlić dokładne ilości danych otrzymane bezpłatnie do tej pory.