Szczegóły oferty Azure Microsoft Imagine

Ta oferta zapewnia specjalne prawa dostępu do platformy Azure zweryfikowanym studentom uczestniczącym w programie Microsoft Imagine. Zarejestruj się tutaj

Program Microsoft Imagine ułatwia rozpoczęcie pracy z usługami platformy Microsoft Azure pozwalającymi bezpłatnie* programować w chmurze przy użyciu programu Visual Studio Community 2015. Dzięki tej korzyści zyskujesz dostęp do warstwy bezpłatnej obejmującej następujące usługi:

  • Azure App Services — w pełni zarządzane usługi w chmurze umożliwiające tworzenie i wdrażanie aplikacji natywnych i aplikacji sieci Web w ciągu kilku minut. Masz do dyspozycji znane technologie, takie jak ASP.NET, Java, PHP, Node.js i Python. Możesz dodawać różne podstawowe usługi aplikacji, takie jak uwierzytelnianie, integracja z sieciami społecznościowymi, synchronizacja danych offline i inne, bez względu na to, czy dana aplikacja działa w systemie Windows 10, iOS, czy Android. Skonfiguruj przepływy pracy ciągłej integracji i wdrażania z użyciem rozwiązania VSO, GitHub, TeamCity, Hudson lub BitBucket, co umożliwi automatyczne kompilowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji sieci Web po każdym pomyślnym zaewidencjonowaniu kodu lub przeprowadzeniu testów integracji.
  • Notification Hubs — zapewnij stałą komunikację między aplikacją i jej użytkownikami, umożliwiając wysyłanie mobilnych powiadomień wypychanych dostosowanych do grupy docelowej, języka i lokalizacji z wykorzystaniem dowolnego zaplecza i głównych platform urządzeń przenośnych.
  • SQL Database — twórz bezpieczne globalne aplikacje SaaS obsługujące ogromną liczbę użytkowników.
  • Baza danych MySQL udostępniana przez funkcję bazy danych MySQL w aplikacji (wersja zapoznawcza) zapewnia natywną obsługę środowiska MySQL w usługach Web Apps. Możesz wdrożyć rozwiązania CMS, takie jak WordPress, Joomla i inne lub aplikację niestandardową z obsługą danych MySQL. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o funkcji bazy danych MySQL w aplikacji (wersja zapoznawcza).
  • Usługa Application Insights zapewnia szczegółową diagnostykę i analizę danych telemetrycznych dotyczących wydajności, umożliwiając optymalne działanie usług i aplikacji sieci Web. Wyszukuj i analizuj dane, aby stale ulepszać aplikację, poprawiać komfort korzystania z niej i określać priorytet przyszłych inwestycji.
  • Usługa Visual Studio Team Services udostępnia zestaw opartych na chmurze narzędzi do współpracy, które działają z istniejącym środowiskiem IDE lub edytorem, dzięki czemu Twój zespół może wydajnie pracować nad projektami oprogramowania dowolnego typu i rozmiaru.

Platforma Microsoft Azure dla programu Microsoft Imagine jest teraz bezpłatnie dostępna dla zweryfikowanych studentów programu Microsoft Imagine — bez zobowiązań i limitu czasowego. W terminie późniejszym możesz skorzystać z większej liczby usług, ale już dzisiaj możesz bezpłatnie hostować swoje aplikacje i witryny sieci Web dzięki zaawansowanym możliwościom chmury firmy Microsoft.

*Koszty są ograniczone dzięki możliwości udzielania dostępu do usług platformy Azure oferujących bezpłatną warstwę użycia. Szczegółowe informacje na temat cen platformy Azure znajdują się na naszej stronie cennika.

Początkowo będzie można korzystać tylko z usług platformy Azure, które są dostępne z bezpłatną warstwą użycia. Limit wydatków na koncie (w dolarach) będzie w momencie rozpoczęcia pracy wynosić zero, co oznacza możliwość korzystania tylko z usług platformy Azure oferujących bezpłatną warstwę użycia. Aby używać warstw usług platformy Azure innych niż bezpłatna, można skorzystać z opcji uaktualnienia do subskrypcji bezpłatnej wersji próbnej platformy Azure (jeśli nie została ona jeszcze utworzona). Jeśli już utworzono subskrypcję bezpłatnej wersji próbnej platformy Azure, można skorzystać z opcji uaktualnienia do subskrypcji płatnej zgodnie z rzeczywistym użyciem. Subskrypcje programu Microsoft Imagine nie kwalifikują się do zwiększenia limitu przydziału. Jeśli masz subskrypcję programu Microsoft Imagine i chcesz zwiększyć limity przydziału, możesz uaktualnić do subskrypcji płatnej zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Opcje płatności

Akceptowane będą wyłącznie karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Zasady odnawiania

Dostęp do tej oferty mają zweryfikowani użytkownicy programu Microsoft Imagine.

Prawa do używania

Korzyść Azure Microsoft Imagine jest przeznaczona do użycia na potrzeby projektowania i testowania. Obciążenia produkcyjne muszą być uruchamiane w ramach zwykłych subskrypcji.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie: