Oferta dostępu sponsorowanego Microsoft Azure 2

Aktywuj

Szczegóły oferty dostępu sponsorowanego Microsoft Azure

Ta oferta ograniczonego sponsorowanego konta platformy Microsoft Azure jest dostępna na zaproszenie e-mail tylko dla niektórych klientów wybranych przez firmę Microsoft. Jeśli masz uprawnienia do tej oferty dostępu sponsorowanego Microsoft Azure, otrzymasz zaproszenie e-mail umożliwiające zaakceptowanie tej oferty dla Twojego identyfikatora konta.

Specjalne ceny

W ramach tej oferty ceny użytkowania przez Ciebie platformy Microsoft Azure będą 100% niższe od opublikowanych stawek standardowych Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem na warunkach podanych poniżej.

Warunki i konwersja do konta płatnego

Specjalne ceny przestaną obowiązywać i Twoje subskrypcje w ramach oferty dostępu sponsorowanego Microsoft Azure zostaną wyłączone, gdy wcześniej zostanie spełniony jeden z następujących warunków: (1) Twoje łączne skumulowane użycie przekroczy limit użycia (podany w zaproszeniu e-mail) przy standardowych stawkach płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem przed uwzględnieniem jakichkolwiek rabatów lub (2) nadejdzie data końcowa (podana w zaproszeniu e-mail). Specjalne ceny przestaną również obowiązywać w przypadku, gdy Twój identyfikator konta (podany w zaproszeniu e-mail) zostanie skojarzony z odpowiednią umową Enterprise Agreement. W tym przypadku zaczną Cię obowiązywać ceny i warunki określone w umowie Enterprise Agreement. Po wygaśnięciu specjalnych cen będziesz ponosić odpowiedzialność za uiszczanie wszelkich opłat za użytkowanie.

Wykluczenia

Ceny specjalne nie dotyczą planów pomocy technicznej platformy Microsoft Azure, produktów innych firm, produktów sprzedawanych za pośrednictwem witryny Microsoft Azure Marketplace ani produktów sprzedawanych niezależnie do platformy Microsoft Azure (np. usługi Active Directory — wersja Premium). Za wszelkie opłaty wnoszone za te usługi i produkty odpowiada użytkownik.

Opcje płatności

Nie jest wymagana żadna forma płatności.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Umowa o świadczeniu usług online firmy Microsoft

Subskrypcja podlega Umowie o świadczeniu usług online firmy Microsoft, na którą użytkownik wyraził zgodę (bieżąca wersja jest dostępna tutaj).

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure

Powiadomienie dla akredytowanych instytucji edukacyjnych. Firma Microsoft zakazuje korupcji urzędników państwowych oraz wypłacania łapówek jakiegokolwiek rodzaju, zarówno w kontaktach z osobami publicznymi, jak i osobami w sektorze prywatnym. Intencją firmy Microsoft jest przekazanie środków na korzystanie z platformy Microsoft Azure zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami i zasadami etyki dotyczącymi podarunków i darowizn. Firma Microsoft przekazuje środki na korzystanie z platformy Microsoft Azure w celu wykorzystania ich przez organizację i zapewnienia jej korzyści, nie do wykorzystania lub dla korzyści osobistej jakiegokolwiek pracownika organizacji. Firma Microsoft przekazuje środki na korzystanie z platformy Microsoft Azure, nie szukając obietnic lub faworyzowania firmy Microsoft w jakiejkolwiek wiążącej umowie. Ponadto od żadnej ze stron związanej z tą ofertą nie oczekuje się wyłączności. Firma Microsoft przedstawia tę ofertę, rozumiejąc, że nie będzie wyłączona z jakichkolwiek możliwości przetargowych ani zwolniona z jakichkolwiek wymogów sprawozdawczych w rezultacie zapewnienia takiego wsparcia. W końcu — zgoda nie powoduje zobowiązania do pozyskania lub wykorzystania jakichkolwiek produktów lub usług firmy Microsoft przez Twoją organizację.