Pomiń nawigację

Magazyn kopii zapasowej dla systemu Windows Server

TA OFERTA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA.

Ta ograniczona oferta gwarantuje wybranym klientom korzystającym z systemu Windows Server do 800 GB kopii zapasowej systemu Azure na miesiąc bez żadnych opłat przez dwa miesiące.

Niewykorzystanej kwoty uwzględnionej w tej ofercie nie można przenieść do następnego okresu rozliczeniowego ani do innych subskrypcji systemu Azure.

Do utworzenia konta jest wymagane uwierzytelnienie za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Karta kredytowa NIE ZOSTANIE początkowo obciążona opłatami, ponieważ dla nowych kont obowiązuje limit wydatków w wysokości $0. Jeśli w danym miesiącu wartość użycia przekroczy powyższe kwoty, spowoduje to przekroczenie limitu wydatków o wartości $0 i wyłączenie usługi w tym miesiącu. W chwili rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego usługa zostanie ponownie włączona, przy czym konta magazynu i bazy danych zostaną zachowane bez utraty danych, lecz będzie trzeba ponownie wdrożyć swoje hostowane usługi. Jeśli klient wyłączy limit wydatków, każde nadwyżkowe użycie, tzn. miesięczne użycie przekraczające powyższe kwoty, spowoduje obciążenie opłatami wyliczanymi według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Przeczytaj więcej o tym, jak działa limit wydatków.

Użytkownik będzie powiadamiany z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

Opcje płatności

Akceptowane będą wyłącznie karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Uzyskując dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure