Oferta Azure Dynamics

TA OFERTA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA.

Obniżone stawki o 12% na wdrożenia programów Dynamics NAV i GP.

Ta ograniczona oferta umożliwia partnerom firmy Microsoft, którzy spełnili określone wymagania dotyczące szkoleń, korzystanie z obniżonych stawek za użycie platformy Azure w celu dostarczania ich klientom hostowanych rozwiązań ERP opartych na programie Dynamics NAV lub Dynamics GP. Oprócz przejścia wymaganego szkolenia uprawnieni partnerzy muszą wykonać umowę Microsoft Dynamics Azure Discount Agreement. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań dotyczących szkoleń i uzyskania umowy Microsoft Dynamics Azure Discount Agreement, napisz wiadomość na adres r2rsup@microsoft.com.

Szczegóły dotyczące rabatu

Firma Microsoft oferuje uprawnionym partnerom 12% rabatu na subskrypcje platformy Azure z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem stosowane do hostowania rozwiązań dla klientów, które są oparte wyłącznie na programie Dynamics NAV lub Dynamics GP. Na każdej miesięcznej fakturze firma Microsoft będzie stosować ten rabat do stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Użytkownik będzie powiadamiany z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach procentowej wysokości rabatu lub stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Co jakiś czas do platformy Azure mogą być dodawane nowe usługi. Użytkownicy będą z wyprzedzeniem powiadamiani o nowych usługach oraz ewentualnych opłatach za korzystanie z nich. Jednak opłaty będą naliczane tylko wtedy, gdy użytkownik wybierze opcję korzystania z nowych usług. Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

Wszyscy klienci, których cykl rozliczeniowy kończy się po 30 lipca 2015 r., uzyskają rabat w wysokości 12% na cały rachunek zamiast wcześniejszego rabatu w wysokości 35%.

Opcje płatności

Akceptowane są tylko karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Przydziały opisane w sekcji Przydziały użycia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.