Pomiń nawigację

90-dniowa wersja próbna

TA OFERTA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA.

Przejrzyj nową ofertę bezpłatnej wersji próbnej.

Oferujemy każdemu nowemu klientowi 90-dniową bezpłatną wersję próbną. Każdego miesiąca umożliwi ona korzystanie z następujących usług:

Szczegóły oferty

Usługi w chmurze, Maszyny wirtualne i Witryny sieci Web SQL Server (Web, Standard lub Enterprise) Baza danych SQL Raportowanie SQL Kopia zapasowa Transfery danych
750 godzin małego wystąpienia standardowego, 50 godzin wystąpienia o znacznym wykorzystaniu pamięci1 750 godzin 1 jednostka bazy danych SQL w wersji Web Edition i Business Edition2 100 godzin 20 GB 25 GB (Strefa 1) i 25 GB (Strefa 2) wychodzące / przychodzące bez ograniczeń
Magazyn Kodowanie usług Media Services CDN Pamięć podręczna Magistrala usług
70 GB lokalnego i 70 GB nadmiarowego magazynu 50 GB (dane wejściowe i wyjściowe razem) 20 GB wyj. (Strefa 1) i 20 GB wyj. (Strefa 2), 500 000 transakcji usługi CDN 128 MB pamięci podręcznej 500 000 komunikatów
50 000 000 transakcji magazynu       1500 godzin przekazywania

1 Dostępnych w ofercie godzin małego wystąpienia standardowego można używać do uruchamiania wystąpień o innych rozmiarach oraz innych usług w chmurze, takich jak Witryny sieci Web uruchamiane w modelu wystąpień udostępnionych lub zastrzeżonych. Ich użycie będzie rozliczane w równoważnych stawkach zgodnie z opisem na odpowiednich stronach szczegółów cennika. W bezpłatnym modelu wystąpień usługi Witryny sieci Web jest oferowanych 10 bezpłatnych witryn sieci Web. Dostępnych w ofercie godzin małego wystąpienia standardowego można używać bez opłat do uruchamiania usług w chmurze (A0, A1, A2, A3, A4), maszyn wirtualnych z systemem Windows (A0, A1, A2, A3, A4) lub maszyn wirtualnych z systemem innym niż Windows (A0, A1, A2, A3, A4).

2 Ta oferta umożliwia klientom wykorzystanie bazy danych w wersji Web Edition o wartości $9.99 i w wersji Business Edition o wartości $9.99 miesięcznie według standardowych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Odpowiada to jednej bazie danych w wersji Web Edition o rozmiarze 1 GB lub dwóm bazom danych w wersji Web Edition o rozmiarze 100 MB i jednej bazie danych w wersji Business Edition o rozmiarze 1 GB lub dwóm bazom danych w wersji Business Edition o rozmiarze 100 MB do wykorzystania miesięcznie.

Karta kredytowa lub debetowa jest wymagana tylko do identyfikacji. Do klienta jest domyślnie przypisywany poziom bezpłatny, co zapewnia, że nigdy nie będzie on obciążany opłatami. Działa to w następujący sposób:

W przypadku wszystkich nowych subskrypcji jest ustawiany limit wydatków o wartości $0, który uniemożliwia przypadkowe przekroczenie przedstawionych powyżej miesięcznych limitów. Jeśli w danym miesiącu wartość użycia przekroczy powyższe kwoty, spowoduje to przekroczenie limitu wydatków o wartości $0 i wyłączenie usługi w tym miesiącu. W chwili rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego usługa zostanie ponownie włączona, przy czym konta magazynu i bazy danych zostaną zachowane bez utraty danych, lecz będzie trzeba ponownie wdrożyć swoje hostowane usługi. Jeśli klient wyłączy limit wydatków, każde miesięczne użycie przekraczające kwoty podane powyżej spowoduje obciążenie opłatami wyliczanymi według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i z końcem 3-miesięcznego okresu subskrypcja zostanie automatycznie przekonwertowana na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Jeśli klient nie wyłączy limitu wydatków, subskrypcja wygaśnie z końcem 3-miesięcznego okresu. Po wygaśnięciu subskrypcji klient ma 90 dni na przekonwertowanie jej na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem przez wyłączenie limitu wydatków lub ponowne włączenie subskrypcji.

Przeczytaj więcej o tym, jak działa funkcja limitu wydatków.

Miesięczne użycie o wartości przekraczającej miesięczną kwotę będzie powodować obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Opcje płatności

Akceptowane będą wyłącznie karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Ta oferta nie jest już dostępna do zakupu.

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Uzyskując dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure