Użycie dla partnerów

TA OFERTA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA.

Jest to specjalna oferta dla członków programu Microsoft Partner Network, która nie wymaga żadnej minimalnej opłaty.  Płacisz tylko za użycie Usług w chmurze, magazynu, transferów danych, baz danych SQL, Usługi wysokiej dostępności treści, transakcji Usługi kontroli dostępu oraz usług Pamięć podręczna i Magistrala usług.

Cennik oferty

Azure

Wystąpienia obliczeniowe1 Kontrola dostępu
Bardzo małe wystąpienie: $0.019/godz. $1.891 za 100 000 transakcji
Małe wystąpienie (domyślne): $0.114/godz.  
Średnie wystąpienie: $0.228/godz.  
Duże wystąpienie: $0.456/godz.  
Bardzo duże wystąpienie: $0.912/godz.  

Baza danych SQL 2

Rozmiar bazy danych Cena za bazę danych miesięcznie
Od 0 do 100 MB Stała $4.745
Większy niż 100 MB do 1 GB Stała $9.49
Większy niż 1 GB do 10 GB $9.49 za pierwszy GB, $3.796 za każdy kolejny GB
Większy niż 10 GB do 50 GB $43.654 za pierwsze 10 GB, $1.898 za każdy kolejny GB
Większy niż 50 GB, do 150 GB $119.574 za pierwsze 50 GB, $0.949 za każdy kolejny GB

Oferta zapewnia rabaty na wymienione usługi. Wszystkie inne ceny można znaleźć na stronie cennika płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

1 Godziny obliczeniowe są wyliczane na podstawie liczby godzin wdrożenia aplikacji. Szczegółowe informacje dotyczące różnych rozmiarów wystąpień obliczeniowych znajdują się na stronie cennika.

2 Subskrybent jest obciążany opłatą za bazę danych po zaokrągleniu do następnego pełnego gigabajta, jeśli rozmiar bazy danych przekracza 1 GB. Usługi SQL Azure są dostępne w dwóch wersjach: Sieć Web i Business. Wersja Web Edition obsługuje relacyjne bazy danych oparte na języku T-SQL o rozmiarze do 5 GB. Wersja Business Edition obsługuje relacyjne bazy danych oparte na języku T-SQL o rozmiarze do 150 GB.

Opcje płatności

Akceptowane będą wyłącznie karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Szczegóły cennika

Cennik nadwyżkowego użycia, z wyjątkiem magazynu systemu Azure i transferów danych, zawiera cenę jednostki podstawowej z 5% rabatem dla uczestników programu Microsoft Partner Network.

Użytkownik będzie powiadamiany z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach powyższych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Co jakiś czas do platformy Azure mogą być dodawane nowe usługi. Opłaty będą naliczane tylko wtedy, gdy użytkownik wybierze opcję korzystania z nowych usług.

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Ta oferta nie jest już dostępna do zakupu.

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure