Pomiń nawigację

Użycie dla partnerów

TA OFERTA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA.

Jest to specjalna oferta dla członków programu Microsoft Partner Network, która nie wymaga żadnej minimalnej opłaty.  Płacisz tylko za użycie Usług w chmurze, magazynu, transferów danych, baz danych SQL, Usługi wysokiej dostępności treści, transakcji Usługi kontroli dostępu oraz usług Pamięć podręczna i Magistrala usług.

Cennik oferty

Azure

Wystąpienia obliczeniowe1 Kontrola dostępu
Bardzo małe wystąpienie: $0.019/godz. $1.891 za 100 000 transakcji
Małe wystąpienie (domyślne): $0.114/godz.  
Średnie wystąpienie: $0.228/godz.  
Duże wystąpienie: $0.456/godz.  
Bardzo duże wystąpienie: $0.912/godz.  

Baza danych SQL 2

Rozmiar bazy danych Cena za bazę danych miesięcznie
Od 0 do 100 MB Stała $4.745
Większy niż 100 MB do 1 GB Stała $9.49
Większy niż 1 GB do 10 GB $9.49 za pierwszy GB, $3.796 za każdy kolejny GB
Większy niż 10 GB do 50 GB $43.654 za pierwsze 10 GB, $1.898 za każdy kolejny GB
Większy niż 50 GB, do 150 GB $119.574 za pierwsze 50 GB, $0.949 za każdy kolejny GB

Oferta zapewnia rabaty na wymienione usługi. Wszystkie inne ceny można znaleźć na stronie cennika płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

1 Godziny obliczeniowe są wyliczane na podstawie liczby godzin wdrożenia aplikacji. Szczegółowe informacje dotyczące różnych rozmiarów wystąpień obliczeniowych znajdują się na stronie cennika.

2 Subskrybent jest obciążany opłatą za bazę danych po zaokrągleniu do następnego pełnego gigabajta, jeśli rozmiar bazy danych przekracza 1 GB. Usługi SQL Azure są dostępne w dwóch wersjach: Sieć Web i Business. Wersja Web Edition obsługuje relacyjne bazy danych oparte na języku T-SQL o rozmiarze do 5 GB. Wersja Business Edition obsługuje relacyjne bazy danych oparte na języku T-SQL o rozmiarze do 150 GB.

Opcje płatności

Akceptowane będą wyłącznie karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Szczegóły cennika

Cennik nadwyżkowego użycia, z wyjątkiem magazynu systemu Azure i transferów danych, zawiera cenę jednostki podstawowej z 5% rabatem dla uczestników programu Microsoft Partner Network.

Użytkownik będzie powiadamiany z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach powyższych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Co jakiś czas do platformy Azure mogą być dodawane nowe usługi. Opłaty będą naliczane tylko wtedy, gdy użytkownik wybierze opcję korzystania z nowych usług.

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Ta oferta nie jest już dostępna do zakupu.

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Uzyskując dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure