Pomiń nawigację

Promocyjna ofert gier

Oferty platformy PlayFab

1000 pierwszych zakwalifikowanych subskrybentów, którzy utworzą konto w planie PlayFab Indie Studio („Indie Studio”) od 21 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r., może otrzymać prawo dostępu do bezpłatnego planu Indie Studio przez maksymalnie dwanaście miesięcy („okres promocyjny”) do 31 maja 2019 r. Oferta niedostępna dla aktualnych klientów platformy PlayFab. Bezpłatny dostęp do usługi Indie Studio zostanie przerwany w przypadku przerwania subskrypcji platformy Azure. Limit to jeden bezpłatny plan usługi Indie Studio na subskrybenta platformy Azure. Subskrybenci muszą zakwalifikować się do korzystania z planu podczas procesu tworzenia konta platformy PlayFab i zachować uprawnienia usługi Indie Studio. Na koniec okresu promocyjnego i/lub jeśli w dowolnym momencie w trakcie okresu promocyjnego łączna liczba aktywnych użytkowników subskrybenta miesięcznie przekroczy 100 000, bezpłatny plan usługi Indie Studio zostanie przerwany, a subskrybent zostanie automatycznie przeniesiony do planu PlayFab Professional, w którym obowiązują stawki za użycie typu „płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem”. Do utworzenia konta wymagana jest karta kredytowa. Korzystanie z planów PlayFab podlega umowie dotyczącej usługi Premium — promocja PlayFab GDS i innym obowiązującym warunkom.

Oferta usługi App Center

1000 pierwszych subskrybentów, którzy utworzą konto usługi App Center od 21 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r., otrzyma testową usługę App Center: jedna standardowa subskrypcja współbieżnego użycia urządzenia bezpłatnie przez maksymalnie dwanaście miesięcy („okres promocyjny”). Bezpłatna subskrypcja usługi App Center zostanie przerwana w przypadku przerwania subskrypcji platformy Azure; limit to jedna bezpłatna subskrypcja usługi App Center na subskrybenta platformy Azure. Subskrypcja usługi App Center musi być związana z tym samym kontem, co subskrypcja platformy Azure. O ile subskrypcja usługi App Center nie zostanie anulowana na koniec okresu promocyjnego, subskrybent będzie obciążany opłatą $99/miesiąc powiększoną o obowiązujące podatki. Do utworzenia konta wymagana jest karta kredytowa. Subskrypcja usługi App Center wymaga wyrażenia zgody na warunki użytkowania usług platformy Azure.

Warunki i postanowienia

Te oferty są niezbywalne i nie można ich łączyć z innymi ofertami. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do anulowania, zmodyfikowania lub wstrzymania tych ofert w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystanie z platformy Azure wymaga konta Microsoft i podlega Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft. Subskrypcja platformy Azure podlega umowie dotyczącej subskrypcji, szczegółom oferty, zasadom zachowania poufności informacji i zasadom komunikacji. Mogą obowiązywać inne warunki i ograniczenia.