Przejdź do głównej zawartości

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Umowa programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Poprawione: styczeń 2020 r.

Niniejsza umowa subskrypcyjna Microsoft Azure Dev Tools for Teaching („Umowa”) jest umową między Tobą a Microsoft Corporation, lub w zależności, gdzie instytucja została utworzona, jeden z jej podmiotów stowarzyszonych („Microsoft”, „my”, „nas” lub „nasze”). Przeczytaj uważnie tę Umowę. Decyduje ona o dostępie do subskrypcji Microsoft Azure Dev Tools for Teaching ("Subskrypcja”) i korzystaniu z niej, w tym wszelkich zawodów, narzędzi programistycznych, nauki online, oprogramowania, multimediów, zawartości, materiałów, usług, aktualizacji, dodatków, usług internetowych, promocji i usług pomocy technicznej, które można uzyskać za pośrednictwem subskrypcji („Korzyści z subskrypcji”); jeśli inne warunki są dołączane do tych Korzyści z subskrypcji, będą one obowiązywać. Rejestrując się do subskrypcji, klikając przycisk „Akceptuję”, przycisk „Zarejestruj”, pole wyboru, inny mechanizm kontroli równoważny funkcjonalnie lub używając Korzyści z subskrypcji lub uzyskując do nich dostęp, potwierdzasz, że zgadzasz się na warunki i postanowienia niniejszej Umowy. Jeśli nie wyrażasz zgody, nie rejestruj się, nie dokonuj aktywacji subskrypcji ani nie uzyskuj dostępu do żadnych Korzyści z subskrypcji. Przeczytaj, wydrukuj i zapisz kopię tych warunków i postanowień dla własnego użytku, ponieważ kopia nie zostanie zapisana.

 1. Uprawnienia

  W niniejszej Umowie terminem „Ty” określa się instytucję edukacyjną lub wydział naukowy, technologiczny, inżynieryjny, matematyczny lub laboratorium należące do instytucji edukacyjnej. Mianem „Instytucji edukacyjnej” określa się jednostkę zorganizowaną i działającą wyłącznie w celu nauczania zarejestrowanych uczniów, i która jest akredytowana przez odpowiednią uznaną agencję akredytacji edukacyjnej w obrębie terytorium geograficznego, w którym się znajduje. Terminem „Uczeń” określa się osobę (nie jednostkę firmową), która jest aktywnie zarejestrowana w ograniczonym lub w pełnym wymiarze czasu i uczestniczy w kursach w instytucji edukacyjnej, które prowadzą do uzyskania kredytu akademickiego, certyfikatu lub stopnia naukowego. „Użytkownicy autoryzowani” Subskrypcji obejmują Twoich (a) Uczniów, (b) personel świadczący pomoc techniczną IT lub administracyjną bezpośrednio skojarzoną z zarządzaniem Subskrypcją („Kadra”) i (c) wykładowców zatrudnionych do prowadzenia kursów dla uczniów, pomocy w kursach, laboratoriach lub programach dla uczniów lub prowadzenia badań niekomercyjnych w Twoim imieniu („Wykładowcy”).

  Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do określenia wedle własnego uznania, czy Instytucja edukacyjna spełnia (lub kontynuuje spełnianie) kryteriów uprawnień do otrzymania Subskrypcji.

 2. Subskrypcja

  Subskrypcja zapewnia Tobie i Twoim Autoryzowanym użytkownikom dostęp do społeczności Microsoft Azure Dev Tools for Teaching oraz niektórych skojarzonych Korzyści z subskrypcji, gdy masz aktywną subskrypcję, w zależności od określonych warunków subskrypcji, chyba że zostanie ona wcześniej zakończona. Gdy subskrypcja zostanie zakończona, Ty i Twoi Autoryzowani użytkownicy nie będziecie już mieć dostępu do Korzyści z subskrypcji ani nowych aktywacji lub kluczy produktów, aczkolwiek Autoryzowani użytkownicy mogą nadal korzystać z oprogramowania uzyskanego przed zakwalifikowaniem się do uczestnictwa zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

 3. Aktualizacje lub zmiany w Korzyściach z subskrypcji

  Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnego aspektu subskrypcji lub niniejszych warunków, w tym wszelkich Korzyści z subskrypcji, w dowolnym momencie. Takie aktualizacje mogą być publikowane na platformieMicrosoft Azure Education Hub w powiadomieniu e-mail, prezentowanym przy logowaniu lub w inny uzasadniony sposób. Odwiedź platformę Education Hub co najmniej raz na trzydzieści (30) dni, aby sprawdzić ewentualne powiadomienie o zmianach i poleć Autoryzowanym użytkownikom wykonywanie tego samego działania. Korzystanie z Subskrypcji po zastosowaniu zmian oznacza akceptację nowych warunków. Jeśli nie akceptujesz nowych warunków, musisz przestać korzystać z Subskrypcji i zamknąć ją. W przeciwnym razie zostaną zastosowane nowe warunki.

 4. Korzystanie z Korzyści z subskrypcji

  Subskrypcja umożliwia dostęp Tobie i Autoryzowanym użytkownikom do pewnych Korzyści z subskrypcji, które są przeznaczone specjalnie do wspierania edukacji, niekomercyjnych badań lub działań mających na celu projektowanie, tworzenie, testowanie i prezentowanie aplikacji na potrzeby powyższych celów. Korzyści z subskrypcji są przypisane do użytkownika i nie można ich przenosić, sprzedawać, udostępniać, dalej licencjonować, przypisywać ani pożyczać. Dostęp i użycie Korzyści z subskrypcji, uwzględniające ich zastrzeżenia dla Autoryzowanych użytkowników, podlegają postanowieniom niniejszej Umowy i wszelkim osobnym postanowieniom dotyczącym danej korzyści. Do uzyskiwania dostępu do większości Korzyści z subskrypcji jest wymagana aktualna i aktywna Subskrypcja.

  1. Oprogramowanie; usługi w chmurze; deweloper

   1. Instalacja; korzystanie

    Instalacja i korzystanie z dowolnego oprogramowania przez Ciebie i Autoryzowanych użytkowników; usługi w chmurze lub narzędzia deweloperskie udostępniane jako Korzyści z subskrypcji podlegają oddzielnym postanowieniom licencyjnym dostarczanym wraz z oprogramowaniem, usługami lub narzędziami, takimi jak postanowienia licencyjne „click-through”, z wyjątkiem wszelkich zmian w warunkach, które są podane w niniejszej Umowie. Ty lub Autoryzowani użytkownicy możecie korzystać z tych Korzyści z subskrypcji tylko w środowisku wirtualnym, jeśli jest to dozwolone przez określoną licencję użytkownika końcowego produktu. Oczywiście oprogramowanie i usługi w chmurze narzędzi programistycznych nigdy nie mogą być używane do tworzenia złośliwego oprogramowania lub oprogramowania tworzącego spam.

   2. Aktywacja

    Pewne oprogramowania mogą wymagać aktywacji. Jeśli tak jest, musisz aktywować oprogramowanie w regionie geograficznym skojarzonym z Subskrypcją.

   3. Klucze produktów

    Oprogramowanie może wymagać klucza, aby je zainstalować lub uzyskać do niego dostęp. Nie wszystkie oprogramowania mają taką samą liczbę kluczy. Ponosisz odpowiedzialność za użycie wszelkich kluczy przypisanych do Ciebie lub udostępnionych Autoryzowanym użytkownikom. Nie możesz odsprzedawać, udostępniać, przypisywać ani w inny sposób przekazywać kluczy. Aktywność klucza jest monitorowana. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia subskrypcji lub Korzyści z subskrypcji, bez żadnego powiadomienia lub zobowiązań wobec Ciebie, jeśli wykryje podejrzane działania związane z kluczami lub aktywacjami. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do określania wedle własnego uznania, czy działanie jest podejrzane. Firma Microsoft może dezaktywować lub w inny sposób ograniczyć Twoje klucze po zakończeniu subskrypcji. Dezaktywowane klucze nie będą mogły aktywować oprogramowania. Klucze można ujawniać Autoryzowanym użytkownikom tylko w razie potrzeby, aby bezpośrednio obsługiwać subskrypcję. Poszczególne klucze produktów dystrybuowane do Autoryzowanych użytkowników służą wyłącznie do aktywowania oprogramowania na komputerach osobistych uczniów i wykładowców oraz nie mogą być udostępniane, przekazywane i przypisywane. Zobowiązujesz się dołożyć wszelkich starań, aby te osoby wiedziały o ograniczeniach używania kluczy. Następujące warunki dotyczą kluczy laboratorium dostarczonych w ramach subskrypcji Microsoft Azure Dev Tools for Teaching Subscription: (a) klucze laboratorium mają być używane wyłącznie do aktywowania oprogramowania w dziale STEM, który jest bieżącym licencjobiorcą w ramach subskrypcji Microsoft Azure Dev Tools for Teaching; oraz (b) klucze laboratorium mogą być aktywowane tylko na fizycznym terenie kampusu, dla którego została uzyskana subskrypcja Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.

   4. Systemy operacyjne Windows

    Jeśli subskrypcja obejmuje niektóre produkty systemu operacyjnego Windows, możesz zainstalować te produkty tylko na komputerach w dziale STEM, który jest prawidłowym licencjobiorcą w ramach subskrypcji programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, nawet jeśli te komputery nie mają jeszcze zainstalowanego systemu operacyjnego Windows, TYLKO jeśli (i) komputery należą do Ciebie lub są dzierżawione, (ii) komputery będą przez cały czas fizycznie znajdować się w dziale STEM, który jest licencjobiorcą w ramach niniejszej Umowy, (iii) produkty są używane do wspierania nauki w dziale STEM, nauczania i badań związanych z technologiami firmy Microsoft i (iv) nie są używane do działań ogólnego przeznaczenia, jak przeglądanie Internetu, uzyskiwanie dostępu do poczty e-mail lub działania inne niż związane z działem STEM. Jeśli produkty systemu operacyjnego Windows zawarte w subskrypcji będą wykorzystywane w inny sposób, należy najpierw umieścić na komputerach z zainstalowanymi produktami prawidłowy Certyfikat Autentyczności (COA) dla systemu operacyjnego Windows.

   5. Oprogramowanie innych firm

    Oprogramowanie może zawierać kod innej firmy. Wszelkie skrypty lub kody innych firm, połączone z oprogramowaniem lub przywoływane z niego, są licencjonowane przez strony trzecie, które są właścicielami takiego kodu, a nie przez firmę Microsoft. Ewentualne powiadomienia dotyczące kodu innych firm są uwzględniane tylko w celach informacyjnych. Oprogramowanie zawarte w Subskrypcji jest licencjonowane, nie sprzedawane, a firma Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa do oprogramowania, które nie zostało jawnie przyznane przez firmę Microsoft przez implikację, estoppel, czy w inny sposób.

  2. Zdarzenia; zawody; konkursy; inne promocje

   Większość wydarzeń, zawodów, konkursów lub innych promocji zazwyczaj ma osobne warunki i postanowienia skojarzone z uczestnictwem, na które Ty lub Twoi Autoryzowani użytkownicy musicie wyrazić zgodę, aby wziąć udział.

  3. Publikowanie aplikacji

   Jeśli Ty lub użytkownik autoryzowany zdecydujecie się na opublikowanie aplikacji programowej, ("aplikacji"), opracowanej przy użyciu korzyści z subskrypcji, to będziecie musieli wprowadzić kod promocyjny pod adresem (https://dev.windows.com), utworzyć konto dewelopera i zaakceptować wszystkie odpowiednie warunki skojarzone z określonym sklepem z aplikacjami, aby uzyskać dostęp do tej korzyści.

  4. Oferty innych firm

   Subskrypcja może umożliwić Tobie i Twoim autoryzowanym użytkownikom uzyskiwanie dostępu do produktów, usług, witryn internetowych, linków, zawartości, materiałów, gier lub aplikacji od osób trzecich (firm lub osób, które nie tworzą firmy Microsoft). Takie strony trzecie mogą przedstawić Tobie lub Twoim Autoryzowanym użytkownikom zasady ochrony prywatności albo wymagać od Ciebie lub Autoryzowanych Użytkowników zaakceptowania dodatkowych warunków użytkowania przed zainstalowaniem lub użyciem ich aplikacji, usług lub innych ofert; Ty lub Twoi autoryzowani użytkownicy powinniście zapoznać się z wszelkimi dodatkowymi warunkami i zasadami ochrony prywatności przed nabyciem lub użyciem ofert innych firm. Żadne dodatkowe warunki innych firm nie modyfikują przedstawionych tu warunków. Ty i Twoi Autoryzowani użytkownicy ponosicie odpowiedzialność za kontakty z osobami trzecimi. Firma Microsoft nie licencjonuje żadnej własności intelektualnej dla Ciebie ani Twoich autoryzowanych użytkowników jako części ofert innych firm i nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez strony trzecie do Ciebie lub Twoich autoryzowanych użytkowników, ani przekazane przez Ciebie lub Twoich autoryzowanych użytkowników stronom trzecim.

  5. Inne korzyści

   Inne Korzyści z subskrypcji, które nie uwzględniają oprogramowania lub są prezentowane co jakiś czas, mogą podlegać osobnym warunkom.

 5. Zawartość użytkownika

  Niektóre Korzyści z subskrypcji lub witryny internetowe firmy Microsoft, których Ty lub Twoi Autoryzowani użytkownicy mogą używać w związku z Subskrypcją, mogą zezwalać Tobie lub Użytkownikom na przechowywanie lub udostępnianie zawartości generowanej przez Ciebie („Zawartość użytkownika”) lub odbieranie materiałów od innych użytkowników. Nie żądamy prawa własności do takiej Zawartości użytkownika. Zawartość użytkownika pozostaje Twoją własnością lub własnością odpowiedniego Autoryzowanego użytkownika, który ją przekazał, a odpowiedzialność za zawartość należy do osoba przekazującej. Osoba przekazująca Zawartość użytkownika jest również odpowiedzialna za przestrzeganie praw innych osób, w tym praw autorskich. Dowiedz się więcej o prawach autorskich pod adresem (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799165). Gdy Ty lub Twoi autoryzowani użytkownicy udostępniacie Zawartość użytkownika za pośrednictwem subskrypcji lub w witrynach internetowych firmy Microsoft, Ty (oni) oświadczacie i gwarantujecie, że Ty (i oni będziecie posiadali) wszystkie prawa i uprawnienia niezbędne do przekazanej, przechowywanej lub udostępnionej Zawartości użytkownika oraz że takie przekazywanie, przechowywanie lub udostępnianie jest zgodne z Umową o świadczenie usług firmy Microsoft i Warunkami użytkowania.

 6. Zabronione korzystanie z korzyści z subskrypcji

  Warunkiem korzystania z Subskrypcji jest wyrażenie zgody na to, aby Autoryzowani użytkownicy nie mogli używać Korzyści z subskrypcji w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze postanowienia, warunki i uwagi. Autoryzowani użytkownicy nie mogą używać Korzyści z subskrypcji w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić działanie serwera firmy Microsoft lub sieci połączonych z serwerem firmy Microsoft ani zakłócać używania Korzyści z subskrypcji przez inne strony. Autoryzowani użytkownicy nie mogą podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do żadnych Korzyści z subskrypcji, innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z serwerem firmy Microsoft lub z żadnymi Korzyściami z subskrypcji, przez ataki hakerskie, wyszukiwanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób. Autoryzowani użytkownicy nie mogą uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania materiałów ani informacji za pomocą środków, które nie zostały celowo udostępnione w ramach Korzyści z subskrypcji.

  Korzyści z subskrypcji i powiązane witryny internetowe mogą zawierać usługi poczty e-mail, usługi tablicy biuletynów, obszary czatu, fora, społeczności, osobiste strony internetowe, kalendarze, albumy fotograficzne, pliki cabinet i/lub inne obiekty do obsługi wiadomości lub komunikacji zaprojektowane w celu umożliwienia autoryzowanym użytkownikom komunikowania się z innymi użytkownikami ("Communication Services"). Wyrażasz zgodę na poinstruowanie autoryzowanych użytkowników, że mogą oni używać Communication Services tylko do publikowania, wysyłania i odbierania wiadomości oraz materiałów, które są właściwe oraz, gdy ma to zastosowanie, związane z określoną usługą komunikacyjną. Na przykład, a nie jako ograniczenie, w przypadku korzystania z Communication Services autoryzowani użytkownicy nie mogą:

  • Korzystaj z usług Communication Services w związku z ankietami, konkursami, piramidami finansowymi, łańcuszkami, wiadomościami-śmieciami, spamem albo zduplikowanymi lub niechcianymi wiadomościami (komercyjnymi lub innymi).
  • Zniesławienie, nadużycie, nękanie, stalking, groźby lub inne działania naruszające prawa (takie jak prawa do ochrony prywatności i wizerunku) innych osób.
  • Publikowanie, przekazywanie, ładowanie lub rozpowszechnianie nieodpowiednich, bluźnierczych, zniesławiających, obscenicznych, wulgarnych lub niedozwolonych tematów, nazw, materiałów lub informacji.
  • Przekazywanie lub udostępnianie w inny sposób plików zawierających obrazy, fotografie, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej, w tym na przykład jako ograniczenia, prawa autorskie lub znaki towarowe, (bądź przez prawa do ochrony prywatności i wizerunku), chyba że Autoryzowany Użytkownik jest właścicielem, kontroluje prawa do wyżej wymienionych lub otrzymał na to niezbędną zgodę.
  • Korzystanie z wszelkich materiałów lub informacji, w tym obrazów lub fotografii, udostępnianych za pośrednictwem usługi Communication Services, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności dowolnej strony.
  • Przekazywanie plików zawierających wirusy, konie trojańskie, błędy, bomby czasowe, oprogramowania wymuszające okup, boty czyszczące, uszkodzone pliki, złośliwe oprogramowanie lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie innego komputera lub własność innej osoby.
  • Reklama lub oferowanie sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług w jakimkolwiek celu biznesowym, chyba że usługi Communication Services zezwalają na takie komunikaty.
  • Pobieranie jakiegokolwiek pliku opublikowanego przez innego użytkownika usługi Communication Services, gdy Autoryzowany użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że nie może być prawnie odtwarzany, wyświetlany, wykonywany i/lub dystrybuowany w dany sposób.
  • Fałszowanie lub usuwanie jakichkolwiek informacji o zarządzaniu prawami autorskimi, takich jak dane autora, informacje prawne, inne właściwe uwagi, oznaczenia własnościowe bądź etykiety pochodzenia lub źródła oprogramowania lub innych materiałów zawartych w pliku, który został przekazany.
  • Ograniczanie lub powstrzymywanie innych użytkowników przed używaniem i korzystaniem z usług Communication Services.
  • Naruszanie jakiegokolwiek kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie do każdej konkretnej usługi Communication Services.
  • Zbieranie lub gromadzenie informacji w inny sposób o innych osobach, w tym adresów e-mail.
  • Naruszanie wszelkich praw właściwych i przepisów.
  • Tworzenie fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób.
  • Używanie, pobieranie lub kopiowanie lub przekazywanie w inny sposób (niezależnie od tego, czy dzieje się to za opłatą) osobie lub jednostce, dowolnego katalogu użytkowników Korzyści z subskrypcji, innych informacji o użytkowniku lub użyciu.

  Microsoft nie ma obowiązku monitorowania usługi Communication Services. Firma Microsoft zastrzega sobie jednak prawo do przeglądania materiałów opublikowanych w usłudze Communication Services i do usuwania wszelkich materiałów według własnego uznania.

  Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji, które uzna za niezbędne do spełnienia przepisów prawa właściwego, regulacji, procesów prawnych lub wniosków rządowych oraz do edytowania, odmowy opublikowania lub usunięcia jakichkolwiek informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania.

  Autoryzowani użytkownicy powinni zawsze zachować ostrożność podczas przekazywania danych osobowych o sobie, ich znajomych i rodzinie oraz informacji poufnych w każdej usłudze Communication Services.

  Microsoft nie kontroluje ani nie popularyzuje zawartości, wiadomości ani informacji znalezionych w usługach komunikacyjnych, a także zrzeka się odpowiedzialności za usługę Communication Services. Menedżerowie i organizatorzy nie są autoryzowanymi ekspertami firmy Microsoft, a ich opinie nie muszą odzwierciedlać opinii firmy Microsoft.

  Materiały przekazane do usługi Communication Services mogą podlegać opublikowanym ograniczeniom dotyczącym użycia, reprodukcji lub rozpowszechniania. Zarówno Ty, jak i Autoryzowani użytkownicy jesteście odpowiedzialni za przestrzeganie tych ograniczeń w przypadku pobierania materiałów.

 7. Zmiany stanu

  Zobowiązujesz się do zaprzestania zapewniania dostępu do Korzyści z subskrypcji lub wszelkich kluczy oprogramowania wszystkim osobom, które przestaną być Autoryzowanymi użytkownikami, zgodnie z definicją powyżej, lub po zakończeniu, anulowaniu lub wygaśnięciu Twojej subskrypcji. Niemniej jednak Autoryzowani użytkownicy, którzy otrzymali oprogramowanie w ramach Subskrypcji, mogą nadal korzystać z oprogramowania uzyskanego przed otrzymaniem uprawnień pod warunkiem, że zrobią to zgodnie z niniejszymi warunkami.

 8. Jakość kopiowania

  Masz obowiązek zapewnić, że każda kopia oprogramowania dostarczona Autoryzowanym użytkownikom będzie prawidłową i kompletną kopią oraz będzie zawierać wszystkie postanowienia licencyjne, prawa autorskie, znaki towarowe i inne uwagi.

 9. Administrator

  Masz obowiązek przypisać administratora, który będzie pełnił rolę głównej osoby kontaktowej dla firmy Microsoft w zakresie:

  • administrowanie subskrypcją i oprogramowaniem oraz zarządzanie nimi;
  • egzekwowanie wytycznych określonych w niniejszej Umowie; i
  • rejestrowanie liczby pobrań oprogramowania subskrypcyjnego z serwerów oraz rekordów Autoryzowanych użytkowników, którym dostarczasz nośniki zawierające oprogramowanie subskrypcyjne.
 10. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

  Dostęp do Korzyści z subskrypcji można uzyskać tylko dla uczniów w wieku poniżej trzynastu (13) lat, jeśli rodzic lub opiekun uprzednio wyraził zgodę na taki dostęp. Wyrażasz zgodę na:

  • odpowiedzialność za weryfikowanie wieku i udzielanie konta dostępu do Korzyści z subskrypcji należy wyłącznie do Ciebie lub administratora subskrypcji, a nie do firmy Microsoft; oraz
  • taka zgoda musi zostać uzyskana w sposób umożliwiający weryfikację i przechowywana w sposób umożliwiający odzyskanie przed utworzeniem konta ucznia lub zapewnieniem studentowi dostępu do oprogramowania za pośrednictwem elektronicznego systemu zarządzania licencjami (ELMS), sklepu internetowego lub w inny sposób.
 11. Prywatność i ochrona danych osobowych

  Aby udostępnić subskrypcję, firma Microsoft zbiera pewne informacje o Użytkowniku. Firma Microsoft może również automatycznie przekazywać informacje o komputerze, użyciu subskrypcji i jej wydajności. Firma Microsoft używa tych informacji i chroni je zgodnie z opisem zawartym w Oświadczeniem o ochronie prywatności Microsoft. W przypadku przekazania ważnej informacji o Twoim korzystaniu z Subskrypcji lub wykorzystaniu Subskrypcji przez Autoryzowanych użytkowników, wyślemy powiadomienie na adres e-mail skojarzony z Subskrypcją.

 12. Trwa kończenie subskrypcji...

  1. Anulowanie i brak odnowienia

   Subskrypcję możesz anulować w dowolnym momencie, przesyłając żądanie anulowania na stronie (https://www.azureforeducation.com/faq) i klikając link „skontaktuj się z nami” u dołu ekranu. Twoja subskrypcja wygaśnie po zakończeniu jej okresu trwania, jeśli jej nie odnowisz lub nie uiścisz opłaty rocznej przed upływem okresu wygaśnięcia.

  2. Zakończenie

   Firma Microsoft może rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli w ramach wyłącznej decyzji firmy Microsoft deweloper lub którykolwiek z Autoryzowanych użytkowników nie spełnia niniejszych warunków. Ponadto, jeśli nie kwalifikujesz się już do korzystania z Subskrypcji (spełniając powyższą definicję „Ty”), Twoja subskrypcja zostanie automatycznie zakończona. Jeśli firma Microsoft zakończy subskrypcję, przed wykonaniem tej czynności powiadomimy Cię o tym, chyba że wystąpią poważne podstawy do zakończenia Subskrypcji.

  3. Efekt

   Jeśli twoja Subskrypcja lub uprawnienie do otrzymania Subskrypcji zakończy się z jakiegokolwiek powodu, niniejsze warunki i Twoje prawa dostępu do Korzyści z subskrypcji przestaną obowiązywać, co oznacza, że nie możesz już żądać żadnych kluczy, rozpowszechniać oprogramowania ani żadnych innych Korzyści z subskrypcji dla Wykładowców, Pracowników lub Uczniów; niemniej jednak Ty i Wykładowcy, Pracownicy i Uczniowie możecie nadal korzystać z kopii oprogramowania subskrypcyjnego otrzymanego przed zakończeniem Subskrypcji zgodnie z tymi warunkami oraz musicie zniszczyć wszystkie inne kopie oprogramowania w swoim posiadaniu. Jeśli jednak firma Microsoft zakończy subskrypcję w związku z naruszeniem jakichkolwiek istotnych postanowień niniejszej Umowy, wszelkie prawa użytkowania skojarzone z jakimkolwiek oprogramowaniem subskrypcyjnym zostaną natychmiast przerwane.

 13. Usługi pomocy technicznej

  Jeśli usługi pomocy technicznej są świadczone w ramach Subskrypcji, takie usługi mogą podlegać osobnym warunkom. Wszelkie usługi pomocy technicznej oferowane w ramach Subskrypcji muszą być wykorzystywane przed zakończeniem lub wygaśnięciem Twojej subskrypcji, wyłącznie w celu obsługi korzystania z Subskrypcji. Zasadniczo, oprogramowanie i inne usługi udostępniane w ramach Subskrypcji są udostępniane w postaci „w jakiej są” i nie świadczymy dla nich usług pomocy technicznej.

 14. Cała umowa; przypisanie i przeniesienie

  Niniejsza Umowa, w tym wszystkie warunki zawarte w odwołaniu lub hiperlinku, oraz warunki wszelkich Korzyści z subskrypcji używanych przez Ciebie lub Twoich autoryzowanych użytkowników, stanowią całość umowy dotyczącej Subskrypcji. Firma Microsoft może w dowolnym momencie przypisać Ci tę Umowę w całości lub w części bez powiadomienia. Nie możesz przypisać tej Umowy ani przenieść żadnych praw do korzystania z subskrypcji lub korzyści z subskrypcji.

 15. Prawo właściwe

  Interpretacja niniejszej Umowy podlega prawu stanu Waszyngton i ma zastosowanie do roszczeń z powodu jej naruszenia, niezależnie od konfliktu przepisów prawa. Prawo stanu lub kraju, w którym mieszka użytkownik, podlega wszystkim innym roszczeń, w tym roszczeń wynikających z przepisów o ochronie konsumentów w stanie lub kraju, prawa nieuczciwej konkurencji i deliktów. Użytkownik może mieć pewne prawa, których nie można wykluczyć z obejmujących go przepisów prawa. Nic, co zostaje przedstawione w niniejszej Umowie, nie będzie miało wpływu na te prawa.

 16. Wpływ prawa lokalnego

  W niniejszej Umowie opisano pewne prawa. Użytkownik może mieć inne prawa obowiązujące w odniesieniu do Korzyści z subskrypcji i Subskrypcji. Niniejsza Umowa nie zmienia praw użytkownika wynikających z przepisów prawa obowiązującego w kraju; jeśli prawo kraju użytkownika na coś nie zezwala, a firma Microsoft przedstawia informacje brzmiące sprzecznie z prawem danego kraju. Opisuje to termin „użytkownik podlega obowiązującemu prawu”.

 17. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możesz uzyskać od firmy Microsoft i jej dostawców tylko bezpośrednie odszkodowania o wartości do 5,00 USD. Nie możesz uzyskać żadnych innych odszkodowań, w tym za szkody wynikowe, utratę zysków, specjalne, pośrednie lub przypadkowe szkody.To ograniczenie dotyczy (a) wszystkiego, co jest związane z Subskrypcją, oprogramowaniem, usługami, zawartością (w tym kodem) w witrynach internetowych innych firm lub programami innych firm oraz (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, gwarancji, rękojmi lub warunków, odpowiedzialności obiektywnej, zaniedbania lub innych czynów niedozwolonych, a także wszelkich innych roszczeń, w każdym przypadku w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Ma to również zastosowanie, nawet jeśli firma Microsoft wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości wystąpienia szkód. Powyższe ograniczenie lub wykluczenie może nie dotyczyć użytkownika, ponieważ jego kraj może nie zezwalać na wykluczenie lub ograniczenie szkód przypadkowych, wynikowych lub innych. Nic nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszego zaniedbania lub oświadczeń niezgodnych z prawdą.

  Jeśli chcesz zadać pytania dotyczące programu Microsoft Imagine lub jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, zobacz (https://www.azureforeducation.com/faq) i kliknij link \"skontaktuj się z nami\" u dołu ekranu.

OGRANICZONA RĘKOJMIA

TA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE GWARANCJE, JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA

 1. OGRANICZONA RĘKOJMIA

  Jeśli zastosujesz się do instrukcji, oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem w materiałach firmy Microsoft otrzymanych w ramach oprogramowania lub wraz z nim.

 2. OKRES GWARANCJI; ODBIORCA GWARANCJI; DŁUGOŚĆ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI.

  OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ PRZEZ ROK PO NABYCIU PRZEZ PIERWSZEGO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI W TYM ROKU OTRZYMASZ DODATKI, AKTUALIZACJE LUB OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE, ZOSTANĄ ONE OBJĘTE POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ GWARANCJI LUB 30 DNIAMI GWARANCJI, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRY OKRES BĘDZIE DŁUŻSZY. Jeśli pierwszy użytkownik przekaże oprogramowanie, pozostała część gwarancji zostanie zastosowana do odbiorcy.

  W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, RĘKOJMIE LUB WARUNKI OBOWIĄZUJĄ TYLKO W OKRESIE OGRANICZONEJ GWARANCJI. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia dotyczące długości dorozumianej gwarancji, więc te ograniczenia mogą nie obowiązywać. Mogą one również nie obowiązywać, gdyż niektóre kraje nie zezwalają na ograniczenia dotyczące długości dorozumianej gwarancji, rękojmi lub warunków.

 3. WYKLUCZENIA Z GWARANCJI

  Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych Twoimi działaniami (lub niepowodzeniami działania), działaniami innych osób ani zdarzeniami, które wykraczają poza uzasadnioną kontrolę firmy Microsoft.

 4. ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NARUSZENIE WARUNKÓW GWARANCJI

  FIRMA MICROSOFT NAPRAWI LUB WYMIENI OPROGRAMOWANIE BEZPŁATNIE. JEŚLI FIRMA MICROSOFT NIE MOŻE GO NAPRAWIĆ LUB WYMIENIĆ, ZWRÓCI ONA KWOTĘ WSKAZANĄ NA RACHUNKU ZA OPROGRAMOWANIE. PONADTO FIRMA MICROSOFT BEZ OPŁAT NAPRAWI LUB WYMIENI DODATKI, AKTUALIZACJE I OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE. JEŚLI FIRMA MICROSOFT NIE MOŻE ICH NAPRAWIĆ LUB WYMIENIĆ, ZWRÓCI KWOTĘ ZAPŁACONĄ ZA NIE, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE. MUSISZ ODINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE I ZWRÓCIĆ WSZELKIE NOŚNIKI I INNE SKOJARZONE MATERIAŁY FIRMIE MICROSOFT Z DOWODEM ZAKUPU W CELU UZYSKANIA ZWROTU KOSZTÓW. SĄ TO JEDYNE ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NARUSZENIA OGRANICZONEJ GWARANCJI.

 5. NIE MA TO WPŁYWU NA PRAWA KONSUMENTA

  UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA KONSUMENTA NA MOCY PRAWA LOKALNEGO, KTÓRYCH NINIEJSZA UMOWA NIE MOŻE ZMIENIĆ.

 6. PROCEDURY GWARANCYJNE

  Potrzebujesz dowodu zakupu, aby skorzystać z usługi gwarancyjnej.

  Stany Zjednoczone i Kanada. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej lub otrzymać informacje dotyczące sposobu uzyskania zwrotu za oprogramowanie nabyte w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, skontaktuj się z firmą Microsoft pod adresem

  1. (800) MICROSOFT;
  2. Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; lub
  3. odwiedź (www.microsoft.com/info/nareturns.htm).
  Europa, Bliski Wschód i Afryka. Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce, firma Microsoft Ireland Operations Limited udziela tej ograniczonej gwarancji. Aby zgłosić roszczenie w ramach tej gwarancji, skontaktuj się z
  1. Microsoft Ireland Operations Limited, Centrum obsługi klienta, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland; lub
  2. podmiot stowarzyszony firmy Microsoft obsługujący Twój kraj (zobacz www.microsoft.com/worldwide).

  Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą i Bliskim Wschodem. Jeśli oprogramowanie zostało nabyte poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką, skontaktuj się z podmiotem stowarzyszonym firmy Microsoft obsługującym Twój kraj (zobacz www.microsoft.com/worldwide).

 7. BRAK INNYCH GWARANCJI

  OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ BEZPOŚREDNIĄ GWARANCJĄ FIRMY MICROSOFT. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI WARUNKÓW. TAM, GDZIE JEST TO DOZWOLONE PRZEZ PRAWO LOKALNE, FIRMA MICROSOFT WYKLUCZA DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. Jeśli przepisy lokalne zapewniają jakiekolwiek dorozumiane gwarancje, rękojmie lub warunki, mimo tego wykluczenia, środki ochrony prawnej są opisane w powyższej klauzuli „Środki ochrony prawnej z tytułu naruszenia klauzuli gwarancji” w zakresie dozwolonym przez lokalne prawa.

 8. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE GWARANCJI

  POWYŻSZE OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE KLAUZULI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY DOTYCZĄ NARUSZEŃ TEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI.

  TA GWARANCJA DAJE CI OKREŚLONE PRAWA, ACZKOLWIEK MOŻESZ POSIADAĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU LUB KRAJU.

  DLA AUSTRALII — JEŚLI MIESZKASZ W AUSTRALII, MASZ USTAWOWE GWARANCJE NA MOCY AUSTRALIJSKIEGO PRAWA KONSUMENTA I NIC Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE MA NA CELU WYWARCIA WPŁYWU NA TE PRAWA.