Pomiń nawigację

Oferta usługi Azure Databricks

Zaoszczędź do 50% podczas migrowania lokalnych obciążeń danych big data do usługi Azure Databricks.

Zmodernizuj obciążenia lokalne w chmurze

Przenieś lokalne obciążenia platformy Spark oraz danych big data do chmury i uprość proces tworzenia rozwiązań danych big data i AI przy użyciu Azure Databricks — szybkiej, łatwej w obsłudze i umożliwiającej współpracę usłudze opartej na platformie Apache Spark.

  • Ograniczaj koszty

    Używaj skalowania automatycznego, automatycznego kończenia zadań i natywnej integracji z usługą Azure Data Lake Storage Gen 2, aby zmniejszyć koszty operacyjne.

  • Zwiększ elastyczność

    Szybko skaluj zasoby obliczeniowe w górę lub w dół zgodnie z potrzebami, aby przyspieszyć wykonywanie zadań i zwiększyć produktywność.

  • Ulepsz współpracę

    Zapewnij inżynierom danych, analitykom danych i deweloperom dostęp do nowych technologii i możliwość współpracy w interaktywnym obszarze roboczym przy użyciu wybranych przez nich języków i platform.

Oszczędź do 50 procent

Uwolnij się od złożoności i ograniczeń rozwiązań lokalnych i wykorzystaj zalety w pełni zarządzanej usługi Azure Databricks przy znacznym rabacie. Skorzystaj z planu wstępnego zakupu jednostki Azure Databricks, aby zaoszczędzić do 50 procent w stosunku do cen dotyczących płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Uzyskaj bezpłatną ocenę migracji

Zakwalifikowani Klienci, którzy ubiegają się o ofertę, zostaną zakwalifikowani do bezpłatnej oceny przez firmę Microsoft i Databricks.

Szczegóły oferty

Plan wstępnego zakupu jednostki usługi Azure Databricks już umożliwia klientom zaoszczędzenie do 37 procent w porównaniu z ceną płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, jeśli dokonają oni przedpłaty za roczne lub trzyletnie zobowiązania. Oferta migracji dodaje dodatkowy 20-procentowy rabat w przypadku wstępnego zakupu rocznego planu większego niż 150 000 jednostek DBCU i 15-procentowy rabat dla wstępnego zakupu rocznego planu większego niż 100 000 jednostek DBCU. Oferta obowiązuje do 31 lipca 2022 r. Więcej informacji na temat planu wstępnego zakupu jednostki usługi Azure Databricks można znaleźć na stronie cennika.

Wszystkie jednostki SKU usługi Azure Databricks — jednostki SKU w warstwie Premium i Standardowa na usług Data Engineering Light, Data Engineering i Data Analytics — kwalifikują się do oferty migracji. Jednostek wcześniejszego zakupu usługi Azure Databricks można użyć w dowolnym czasie i można je zużyć we wszystkich typach i warstwach obciążeń usługi Databricks.

Zakwalifikowani klienci otrzymają również bezpłatną ocenę migracji. Obejmuje to ocenę bieżących narzędzi, systemów i procesów oraz dwudniowy warsztat dotyczący identyfikowania elementów decydujących o wartości, określania priorytetów przypadków użycia i definiowania przyszłego stanu architektury.

Skorzystaj teraz z tej oferty

Skontaktuj się z przedstawicielem klienta firmy Microsoft, aby dowiedzieć się więcej na temat kryteriów kwalifikacji oraz tego, jak skorzystać z tej oferty. Jeśli nie masz swojego przedstawiciela klienta firmy Microsoft, skontaktuj się z działem sprzedaży, aby poznać cennik usługi Azure Databricks i rozpocząć pracę.