Migracja systemu Windows Server

Migruj aplikacje i obciążenia systemu Windows Server na platformę Azure już dzisiaj. Możesz korzystać z dobrze znanych narzędzi, takich jak Windows Server Active Directory, centrum administracyjne systemu Windows i PowerShell, i uzyskać wysokiej jakości pomoc techniczną od jednego dostawcy usług w chmurze w całym środowisku hybrydowym.

Płać mniej dzięki platformie Azure

Platforma AWS jest 5 razy droższa niż platforma Azure dla systemu Windows Server. Dowiedz się, dlaczego platforma Azure oferuje najbardziej opłacalną chmurę dla obciążeń systemu Windows Server, i oszczędzaj na samej migracji do platformy Azure.

Skorzystaj ze swoich istniejących licencji i zaoszczędź więcej dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server i usłudze Azure Reserved Virtual Machine Instances.

Przenieś obciążenia systemu Windows Server 2008 i 2008 R2 na platformę Azure i zyskaj trzy dodatkowe lata rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń bez dodatkowych opłat. Dowiedz się, jak migrować obciążenia systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 na platformę Azure.

Migracja maszyn wirtualnych z systemem Windows na platformę Azure

Uzyskaj szczegółowy opis konfiguracji udanej migracji do chmury. Poznaj serię scenariuszy, w których pokazano, jak skonfigurować infrastrukturę migracji i uruchamiać różne typy migracji.

Pokaz: migracja maszyn wirtualnych na platformę Azure

Szczegółowe omówienie odnajdywania, oceny i migracji maszyn wirtualnych systemu Windows na platformę Azure — Jeff Woolsey, główny menedżer programu w zespole systemu Windows Server. Odnajduj, oceniaj i migruj swoje obciążenia przy użyciu usługi Azure Migrate.

Poznaj więcej scenariuszy migracji systemu Windows Server

Migrowanie serwerów plików na platformę Azure

Usługa migracji magazynu umożliwia utworzenie spisu danych bez struktury na starszych serwerach, a następnie przeniesienie danych i konfiguracji na nowsze serwery lub maszyny wirtualne na platformie Azure bez zmian aplikacji i użytkowników. Przeczytaj omówienie usługi migracji magazynu i dowiedz się więcej na temat zarządzania plikami hybrydowymi za pomocą usługi Azure File Sync.

Pokaz: usługa migracji magazynu w systemie Windows Server 2019

Zobacz, jak Ned Pyle, główny menedżer programu w firmie Microsoft, migruje starszy serwer plików systemu Windows do systemu Windows Server 2019.

Zmigruj swoje aplikacje platformy .NET na platformę Azure

Poproś o pomoc przy przenoszeniu aplikacji .NET na platformę Azure, aby korzystać m.in. z automatycznego skalowania, poprawek, monitorowania wydajności i ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Uzyskaj pomoc w znalezieniu opcji migracji odpowiedniej dla Twojej firmy i sprawdź, czy kwalifikujesz się do bezpłatnej oceny i analizy kodu.

Dostarczaj środowisko pulpitu wirtualnego i aplikacje zdalne na każde urządzenie

Uruchom system Windows 7 na platformie Azure i zyskaj 3 lata bezpłatnych rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń dla pulpitu wirtualnego systemu Windows 7. Możesz też uruchomić system Windows 10, aby korzystać z jedynego pełnego, zwirtualizowanego w chmurze środowiska systemu Windows 10 dla wielu użytkowników. Dowiedz się więcej o usłudze Windows Virtual Desktop.

Przenoszenie obciążeń programu SQL Server na platformę Azure

Poznaj wszystkie opcje migracji do chmury umożliwiające przenoszenie strukturalnych baz danych, takich jak SQL Server, na platformę Azure.

Przygotuj się do zakończenia obsługi

Przeczytaj omówienie opcji migracji obsługujących systemy Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2. Obsługa systemów Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 zakończy się 14 stycznia 2020 roku. Wszystko gotowe?

Znajdź pomoc w rozpoczęciu

Dodatkowe zasoby

Chcesz rozpocząć migrację?