Pomiń nawigację

Informacje

Przekaż nam nieco informacji o sobie.

Informacje o kliencie

Opowiedz nam nieco o kliencie, którego chcesz wskazać do programu.

Informacje o projekcie

Podaj informacje o projekcie migracji klienta, w tym jego zakres i oś czasu.

Czy przeprowadzono już ocenę migracji?
Czy zwracano się do firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy finansowej (na przykład w ramach funduszu ECIF) lub technicznej (na przykład w ramach współpracy z zespołem inżynierów platformy Azure)?
Czy współpracujesz z zespołem firmy Microsoft ds. opieki nad klientami?
Czy klient ma już istniejącą subskrypcję platformy Azure?

Chcę otrzymać informacje, wskazówki i oferty dotyczące Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności