Pomiń nawigację

Nominacje od zespołów obsługi kont Microsoft

Informacje

Przekaż nam nieco informacji o sobie.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Czy wskazujesz w imieniu partnera?
Czy klient już współpracuje z partnerem?
Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów w programie migracji na platformę Azure, aby znaleźć partnerów w swojej okolicy

Informacje o kliencie

Opowiedz nam nieco o kliencie, którego chcesz wskazać do programu.

Czy klient ma już istniejącą subskrypcję platformy Azure?
Czy ta subskrypcja będzie używana z programem Azure Migration Program?

Informacje o projekcie

Opowiedz nam nieco o kliencie, którego chcesz wskazać do programu.

Czy przeprowadzono już ocenę migracji?

Informacje o szansach

Czy klient ma opiekuna projektu?
Czy projekt ma zatwierdzony budżet?
Czy jest to klient klasy korporacyjnej?

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności