Centrum migracji platformy Azure

Pomoc techniczna

Uzyskaj pomoc przy migracji do chmury — znajdź najlepszych ekspertów, partnerów i narzędzia firmy Microsoft dla swojego projektu.

Rozpocznij migrację z ekspertem w zakresie platformy Azure będącym partnerem

Ci eksperci spełniają najwyższe standardy firmy Microsoft. Z przyjemnością pomogą Ci w planowaniu i migracji do chmury dzięki w pełni zarządzanym usługom, które ułatwiają optymalizację i zabezpieczenie środowiska.

Ekspert w zakresie platformy Azure będący partnerem skontaktuje się z Tobą

Opowiedz nam o sobie, abyśmy mogli połączyć Cię z odpowiednim dla Twojego projektu partnerem w zakresie migracji.

Wypełnij ten formularz, jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Australii. Jeśli mieszkasz w innym kraju, poszukaj eksperta w zakresie platformy Azure będącego partnerem, korzystając z katalogu partnerów.

Chcę otrzymać informacje, wskazówki i oferty dotyczące Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności

Przeprowadź migrację z wykorzystaniem narzędzi partnera migracji

Przejrzyj organizacje oferujące gotowe do użycia rozwiązania technologiczne partnerów, które pasują do Twojego scenariusza.

Archive 360

Archive 360

Archive2Azure w środowisku Archive360 to platforma służąca do modernizowania platformy danych za pomocą otwartego standardu inteligentnego zarządzania informacjami. Platforma Archive2Azure umożliwia długoterminową, bezpieczną i niedrogą migrację oraz dołączanie i przechowywanie ponad 80 typów danych organizacyjnych, a także zarządzanie nimi. Dane są przechowywane w dzierżawie w ich natywnych formatach oraz zabezpieczone Twoimi kluczami — ze sprawdzoną zgodnością, zasadami opartymi na rolach oraz dynamiczną analizą danych z uczeniem maszynowym, sztuczną inteligencją, usługami multimedialnymi i usługami kognitywnymi.

Koncentracja — faza: migracja, optymalizacja | Obciążenie: aplikacja, baza danych

Odwiedź witrynę partnera
Attunity

Attunity

Firma Attunity Replicate wspiera organizacje, przyspieszając replikację danych dla szerokiego zakresu heterogenicznych baz danych.

Koncentracja — faza: migracja | Obciążenie: Baza danych

Odwiedź witrynę partnera
Cloudamize

Cloudamize

Cloudamize to platforma analiz związanych z chmurą obliczeniową, która zapewnia analizę o wysokiej precyzji i zaawansowane mechanizmy automatyzacji, dzięki którym klienci mogą łatwiej, szybciej i z większą pewnością przechodzić na platformę Azure. Za pomocą platformy Cloudamize partnerzy i przedsiębiorstwa mogą dokładnie obliczyć całkowity koszt posiadania związany z platformą Azure, automatycznie znaleźć wszystkie aplikacje i ich zależności, określić aplikacje do migracji i jej termin, zidentyfikować odpowiednie opcje zasobów obliczeniowych i magazynu, zaprojektować podzielony na fazy plan migracji i wykonać migracje bez żadnych błędów i zakłóceń. W rezultacie partnerzy mogą poprawić wydajność w celu rozwoju swojej działalności w chmurze, sprzedawcy i architekci platformy Azure mogą przyspieszyć wdrażanie i użycie w celu zapewnienia większych przychodów, a przedsiębiorstwa mogą bez żadnych obaw i w sposób wydajny przeprowadzać migrację do swojego optymalnego środowiska platformy Azure.

Koncentracja — faza: ocena, migracja | Obciążenie: aplikacja

Odwiedź witrynę partnera
CloudAtlas

CloudAtlas

Funkcja statycznej analizy kodu aplikacji CloudPilot zapewnia dogłębną wiedzę na temat aplikacji i danych, aby pomyślnie migrować je bez zmian w kodzie do kontenerów platformy Azure albo usługi Azure Virtual Machines lub Azure App Service (model PaaS). Migruj w ciągu kilku minut, a nie miesięcy. Aplikacja CloudPilot sprawdza aplikacje pod kątem zgodności z przepisami, ładem i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, a także kontroluje, czy zastosowano w nich najlepsze rozwiązania z zakresu kodowania, aby zmniejszyć ryzyko migracji i jej koszty.

Koncentracja — faza: ocena, migracja, optymalizacja | Obciążenie: aplikacja, baza danych

Odwiedź witrynę partnera
The CloudLab

The CloudLab

Rozwiązanie CloudLab korzysta z metodologii umożliwiającej szybkie obliczanie całkowitego kosztu posiadania zgodnie z podstawami biznesowymi w zakresie migracji obciążeń na platformę Microsoft Azure. Prosta ankieta pozwala wprowadzać dane bieżących kosztów i od razu obliczyć całkowity koszt posiadania bez czasochłonnego skanowania środowisk lokalnych.

Koncentracja — faza: ocena | Obciążenie: aplikacja, baza danych

Odwiedź witrynę partnera
CloudPhysics

CloudPhysics

Symuluj koszty działania na platformie Azure za pomocą rozwiązania CloudPhysics. Rozwiązanie CloudPhysics umożliwia opartą na danych współpracę z partnerami i dostawcami dzięki analitycznym ocenom Twojej infrastruktury operacyjnej. Wgląd w koszty, konfigurację i opcje wydajności platformy Azure zapewnia mierzalny, oczekiwany zwrot z inwestycji i efektywne zaangażowanie, pomagając użytkownikom zidentyfikować potencjalne obciążenia, przeanalizować zespół wykonania migracji i zaprezentować wyniki dyrektorom.

Koncentracja — faza: ocena | Obciążenie: aplikacja

Odwiedź witrynę partnera
Corent

Corent

Firma Corent Technology współpracuje z platformą Azure, aby dostarczać futurystyczne metodyki na potrzeby migracji dowolnej aplikacji na platformę Azure z Twojego centrum danych, chmury prywatnej lub innej chmury publicznej. Platforma SurPaaS MaaS analizuje plan migracji i pomaga w ułożeniu dla niego strategii, zapewniając sugestie i porady, takie jak inteligentne propozycje zmiany architektury, raporty wykonalności dotyczące działalności i operacji, integracja modelu PaaS, modelowanie i porównywanie kosztów i nie tylko.

Koncentracja — faza: ocena, migracja | Obciążenie: aplikacja, baza danych

Odwiedź witrynę partnera
Datometry

Datometry

Firma Datometry Hyper-Q upraszcza sposób zarządzania przez przedsiębiorstwa istniejącymi aplikacjami i opracowywania nowych aplikacji w ramach baz danych w chmurze.

Koncentracja — faza: migracja, optymalizacja | Obciążenie: aplikacja

Odwiedź witrynę partnera
Informatica Cloud

Informatica Cloud

Firma Informatica wspiera sterowaną przez dane cyfrową transformację za pomocą procesu ETL/ELT, integracji danych, zarządzania, jakości i rozwiązań dla danych big data dla platformy Azure.

Koncentracja — faza: migracja, optymalizacja | Obciążenie: aplikacja

Odwiedź witrynę partnera
Intigua

Intigua

Intigua to struktura automatyzacji dla zespołów operacyjnych IT oferująca specjalne narzędzia przeznaczone do zarządzania cyklem życia agenta. Dzięki strukturze Intigua dla usługi Azure Migrate możesz łatwo skonfigurować agentów usługi Azure Migrate (agent MMA oraz agenci zależności) w wielu dużych aplikacjach, zarówno w systemie Windows, jak i Linux. Nie ma potrzeby korzystania z programu System Center Configuration Manager ani otwierania jakichkolwiek portów sieciowych — po prostu kliknij, mapuj i migruj.

Koncentracja — faza: ocena, optymalizacja | Obciążenie: aplikacja

Odwiedź witrynę partnera
Ispirer

Ispirer

Firma Ispirer oferuje narzędzia i usługi na potrzeby migracji bazy danych na platformę Azure. Użyj zestawu narzędzi Ispirer Migration and Modernization Toolkit w celu przeprowadzenia zautomatyzowanej migracji lub pozwól firmie Ispirer przeprowadzić migrację za Ciebie.

Koncentracja — faza: migracja | Obciążenie: Baza danych

Odwiedź witrynę partnera
Morphis

Morphis

Firma Morphis pomaga modernizować przedsiębiorstwa za pomocą usług migracji do chmury. W obejmującym trzy kroki procesie firmy Morphis uwzględniono analizowanie aplikacji i udostępnianie raportów, przekształcanie aplikacji za pomocą refaktoryzacji lub migracji oraz tworzenie struktury niezależnej od platformy.

Koncentracja — faza: ocena, migracja | Obciążenie: aplikacja

Odwiedź witrynę partnera
Movere

Movere

Movere to platforma zarządzania IT w modelu SaaS, gdzie czyste dane spotykają ludzką inteligencję. Przy użyciu bezpiecznego, lekkiego wdrożenia platforma Movere szybko zbiera dane IT i automatycznie integruje je na jednym ekranie, aby zapewnić pełną widoczność. Wykonuj operacje na danych i personalizuj je za pomocą tagów kategorii, odblokowując potencjał do optymalizacji Twojego lokalnego, hybrydowego lub chmurowego środowiska IT.

Koncentracja — faza: ocena, migracja | Obciążenie: aplikacja, baza danych

Odwiedź witrynę partnera
QuerySurge

QuerySurge

Firma QuerySurge automatyzuje zadanie walidacji przenoszenia danych z lokalnej instalacji magazynu danych do instalacji w chmurze platformy Azure.

Koncentracja — faza: optymalizacja | Obciążenie: Baza danych

Odwiedź witrynę partnera
Striim

Striim

Platforma czasu rzeczywistego firmy Striim umożliwia firmom skorzystanie z integracji danych przesyłanych strumieniowo do pamięci i analizy na platformie Azure.

Koncentracja — faza: migracja | Obciążenie: Baza danych

Odwiedź witrynę partnera
Turbonomic

Turbonomic

Usługa Turbonomic automatyzuje obciążenia dla chmur hybrydowych, jednocześnie optymalizując wydajność, koszty i zgodność ze standardami w czasie rzeczywistym. Organizacje mogą planować migracje, prawidłowo określać rozmiar i skalę obciążeń oraz wycofywać zasoby lokalne, aby migrować na platformę Azure w wyznaczonym czasie i w ramach budżetu przy jednoczesnym zapewnieniu zarówno wydajności, jak i zgodności. Usługa Turbonomic pracuje w oparciu o interfejs API i działa jako bezagentowa maszyna wirtualna na platformie Azure oraz lokalnie.

Koncentracja — faza: ocena, optymalizacja | Obciążenie: aplikacja

Odwiedź witrynę partnera
Zerto

Zerto

Zerto to pojedyncza platforma zapewniająca ciągłość biznesową/odzyskiwanie po awarii, ochronę danych oraz mobilność obciążeń do, z i między wieloma chmurami. Platforma Zerto nie zawiera agenta i zapewnia ciągłą replikację, zautomatyzowaną aranżację oraz skalowalność klasy korporacyjnej. Platforma Zerto znacznie upraszcza operacje IT i zwiększa elastyczność biznesową, umożliwiając swobodne przenoszenie obciążeń do, z i między instancjami platformy Azure.

Koncentracja — faza: migracja | Obciążenie: aplikacja, baza danych

Odwiedź witrynę partnera

Pierwsze kroki z platformą Azure

Korzystasz już z platformy Azure?