Migracja na platformę Azure metodą na rozwój i konkurencyjność

Chevron to międzynarodowy koncern energetyczny, prowadzący różnorodne inwestycje w branży paliw, gazu ziemnego i energii geotermalnej. Obecnie firma prowadzi program transformacji cyfrowej obejmujący wszystkie jej jednostki biznesowe, korzystając z szybkości i elastyczności oferowanej przez platformę Azure. Firma migruje na platformę Azure portfolio aplikacji obejmujących kombinację technologii, takich jak platforma jako usługa (PaaS), Internet rzeczy (IoT), dane big data oraz infrastruktura jako usługa (IaaS). Dzięki temu nie tylko poprawia stosunek wydatków inwestycyjnych do operacyjnych, ale także otwiera się na nowe, innowacyjne projekty, przy jednoczesnej poprawie poziomu zabezpieczeń i zgodności.

Korzystanie z rozwiązań migracji do chmury w skali

6,000 aplikacji w portfolio
IaaS + PaaS dwuelementowe podejście do migracji

"Chevron has always seen technology as a differentiator, but the cloud enables us to deliver value to the business so much faster. As we migrate thousands of applications to Azure, we are taking the opportunity to modernize. Re-writing applications and taking advantage of Azure platform services while using an automated code pipeline is what will give us the speed to enable digital in the future."

Victoria Harris, menedżer chmury publicznej w firmie Chevron