Pomiń nawigację

Gotowość do wdrożenia chmury

Oceń gotowość organizacji i obciążeń na przejście na platformę Azure oraz uzyskaj wskazówki, narzędzia i pomoc, aby móc kontynuować przechodzenie do chmury

Zacznij od narzędzia SMART

Zbadaj swoją gotowość do przejścia do chmury za pomocą narzędzia SMART — Strategic Migration Assessment and Readiness Tool — i uzyskaj szczegółowe wskazówki i zasoby, które pomogą Ci w realizacji celów związanych z wdrażaniem chmury.

Rozpocznij ocenę

Ocena gotowości w 10 kluczowych wymiarach

Odpowiedz na pytania dotyczące Twojej organizacji i zasobów IT, aby uzyskać dostosowaną ocenę:

  • Strategia biznesowa
  • Pomoc techniczna dla partnerów
  • Odnajdywanie i ocena
  • Analiza biznesowa
  • Plan migracji
  • Umiejętności techniczne
  • Strefa docelowa
  • Implementacja migracji
  • Ład
  • Zarządzanie

Wyznaczaj cele i śledź swoje postępy

Dowiedz się gdzie dokładnie jesteś w swojej podróży związanej z modernizacją i migracją do chmury oraz co musisz zrobić dalej, ustalając cele i śledząc postępy bezpośrednio w narzędziu. Powtórz ocenę w dowolnym momencie, gdy Twoje plany lub cele ulegną zmianie.

Lista kontrolna migracji na platformę Azure

Zapoznaj się z ogólnym przewodnikiem dotyczącym procesu wdrażania chmury w ramach niniejszej przydatnej listy kontrolnej migracji do chmury oraz poznaj oferty i zasoby, które pomogą ci zrównoważyć koszty i przyspieszyć przenoszenie do chmury.

Szybki przegląd procesu wdrażania chmury

Plan migracji i modernizacji będzie unikatowy dla Twojej organizacji. Poniżej przedstawiono podstawowe kroki:

Określ i zaangażuj uczestników projektu

Skontaktuj się z najważniejszymi osobami w organizacji — zarówno specjalistami IT, jak i decydentami biznesowymi. Wczesne zaangażowanie tych osób oraz udzielone przez nie wsparcie ułatwi i przyspieszy proces modernizacji i migracji do chmury.

Utwórz plan strategiczny

Określ cele i priorytety modernizacji i migracji do chmury. Zaplanuj główne wydarzenia biznesowe i określ cele, które można szybko osiągnąć, np. przeniesienie aplikacji z niewielką liczbą zależności, w celu przyspieszenia migracji.

Oblicz całkowity koszt posiadania

Utwórz spersonalizowany, biznesowy scenariusz migracji za pomocą kalkulatora całkowitego kosztu posiadania, aby zaplanować koszty i oszacować potencjalne oszczędności.

Znajdź i oceń lokalne aplikacje

Przed migracją utwórz wykaz wszystkich serwerów lokalnych i oceń wszelkie zależności maszyn wirtualnych i aplikacji przy użyciu usługi Azure Migrate.

Uzyskaj wsparcie dla swojej implementacji

Wiele organizacji decyduje się na skorzystanie z zewnętrznej pomocy przy projektach modernizacji i migracji do chmury. Aby szybko i pewnie przejść na platformę Azure z użyciem spersonalizowanej pomocy, rozważ skorzystanie z programu FastTrack for Azure lub współpracy z partnerami będącymi certyfikowanymi ekspertami w zakresie migracji i modernizacji.

Rozwijaj umiejętności zespołu

Solidne podstawy szkoleniowe są ważne, aby zagwarantować, że wszyscy w organizacji będą w pełni korzystać z zalet związanych z wdrożeniem chmury. Na platformie Microsoft Learn są dostępne bezpłatne materiały szkoleniowe, które obejmują kursy dotyczące podstaw platformy Azure, architektury rozwiązań i zabezpieczeń. Dodatkowo zachęć swój zespół do eksplorowania certyfikatów platformy Azure.

Poznaj opcje wdrażania chmury

Dostępnych jest kilka strategii wdrażania chmury, w tym ponowne hostowanie, refaktoryzacja i ponowne tworzenie architektury. Aby zapewnić rozpoczęcie pracy, wypróbuj ponowne hostowanie, często określane jako metoda „lift-and-shift”. Takie podejście pozwala od razu zacząć korzystać z zalet chmury, poprzez migrację aplikacji w ich aktualnej postaci, bez konieczności czasochłonnego i kosztownego wprowadzania zmian w kodzie.

Pilotaż z niewielką ilością obciążeń

Osiągnij sukces w swojej podróży do chmury, oceniając i migrując obciążenia o niskiej złożoności w ramach pilotażu.

Zmodernizuj i zmigruj pozostałe obciążenia na platformę Azure

Po pomyślnym przeprowadzeniu pilotażu możesz rozpocząć modernizację lub migrację na dużą skalę za pomocą usługi Azure Migrate. Wykorzystaj zebrane informacje oraz narzędzia używane podczas pilotażu, aby przeprowadzić migrację obciążeń.

Likwidowanie istniejącej infrastruktury lokalnej

Po pomyślnej migracji i weryfikacji określ proces likwidowania systemów lokalnych. Ma to na celu ograniczenie nakładu pracy działu IT i skrócenie czasu poświęcanego na zarządzanie nieaktualną infrastrukturą.

Zoptymalizuj i zabezpiecz zmigrowane obciążenia oraz zacznij nimi zarządzać

Po zakończeniu kontynuuj optymalizowanie użycia chmury i oszczędności, korzystając ze wskazówek i narzędzi dostępnych w usługach Azure Cost Management i Azure Security Center. Dowiedz się więcej o najlepszych rozwiązaniach w zakresie zabezpieczeń i zarządzania dotyczących migrowania i modernizacji zasobów cyfrowych.

Przejdź na platformę Microsoft Azure

Zyskaj swobodę potrzebną do tworzenia, wdrażania aplikacji i zarządzania nimi w dużej sieci globalnej na własnych warunkach i przy użyciu ulubionych narzędzi i struktur.

Innowacja

Skup się na innowacjach biznesowych dzięki w pełni zarządzanym usługom i narzędziom platformy Azure, które umożliwiają modernizację aplikacji.

Redukcja kosztów

Platforma AWS jest pięć razy droższa niż platforma Azure przeznaczona dla systemu Windows Server i programu SQL Server. Sprawdź, jak kumulują się oszczędności dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i rozszerzonym aktualizacjom zabezpieczeń.*

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Podnieś poziom bezpieczeństwa dzięki największej liczbie certyfikacji zgodności spośród wszystkich dostawców usług w chmurze.

Rozpocznij

Znajdź narzędzia i zasoby potrzebne do migracji we własnym tempie w Centrum migracji na platformę Azure i modernizacji.

Program migracji na platformę Azure i modernizacji

Uzyskaj odpowiednią kombinację specjalistycznej pomocy do skonfigurowania środowiska chmury i rozwijaj się bez obaw.

*Ceny obowiązują na dzień 4 czerwca 2021 r. i mogą ulec zmianie. Mogą mieć zastosowanie rzeczywiste regionalne ceny i rabaty związane z uczestnictwem w programach. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Oszczędności nie obejmują kosztów pakietu Software Assurance, które mogą różnić się w zależności od umowy dotyczącej licencjonowania zbiorowego. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.