Pomiń nawigację

Lista kontrolna migracji do chmury i modernizacji

Proste kroki pozwalające rozpocząć migrację i modernizację już dziś

Ta lista kontrolna przeprowadzi Cię przez kroki planowania, oceniania i rozpoczynania migracji do chmury i modernizacji. Zawiera też zasoby, które ułatwią przejście do chmury za pomocą platformy Microsoft Azure.

Zwiększ poziom bezpieczeństwa i oszczędzaj pieniądze

Wkrótce nastąpi zakończenie obsługi serwerów 2008. Ustaw priorytety migracji obciążeń działających na serwerze SQL Server i w systemie Windows Server 2008 lub 2008 R2 na platformę Azure i uzyskaj rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń bez dodatkowych kosztów.

Migracja na platformę Azure

Uzyskaj więcej porad, które ułatwiają przejście do chmury

Ta lista kontrolna przeprowadzi Cię przez kroki planowania, oceniania i rozpoczynania migracji do chmury i modernizacji. Zawiera też zasoby, które ułatwią przejście do chmury za pomocą platformy Microsoft Azure.

 • Określ i zaangażuj uczestników projektu

  Skontaktuj się z najważniejszymi osobami w organizacji — zarówno specjalistami IT, jak i decydentami biznesowymi. Wczesne zaangażowanie tych osób oraz udzielone przez nie wsparcie ułatwi i przyspieszy proces migracji.

 • Utwórz plan strategiczny

  Określ cele i priorytety migracji do chmury. Zaplanuj główne wydarzenia biznesowe i określ cele, które można szybko osiągnąć, np. przeniesienie aplikacji z niewielką liczbą zależności, w celu przyspieszenia migracji.

 • Oblicz całkowity koszt posiadania

  Utwórz spersonalizowany, biznesowy scenariusz migracji za pomocą kalkulatora całkowitego kosztu posiadania, aby zaplanować koszty i oszacować potencjalne oszczędności.

 • Znajdź i oceń lokalne aplikacje

  Przed migracją utwórz spis wszystkich serwerów lokalnych i oceń zależności. Usługa Azure Migrate udostępnia mechanizm tworzenia takiego spisu, który ułatwia przejście do kolejnych etapów. Skorzystaj z usługi Azure Migrate, aby mieć lepszy wgląd w zależności migrowanych aplikacji i maszyn wirtualnych.

 • Uzyskaj wsparcie dla swojej implementacji

  Wiele organizacji wybiera opcję zewnętrznej pomocy podczas migracji do chmury. Dostępne są rozwiązania umożliwiające korzystanie ze spersonalizowanej pomocy w szybkim i bezpiecznym przejściu na platformę Azure. Obejmują one wyspecjalizowanych dostawców usług zarządzanych platformy Azure oraz usługę FastTrack for Azure.

 • Rozwijaj umiejętności zespołu

  Pomyślne przeprowadzenie zmian organizacyjnych wymaga solidnych podstaw szkoleniowych. Zapoznaj się z bezpłatnymi materiałami szkoleniowymi dostępnymi na platformie Microsoft Learn, które zawierają kursy dotyczące podstaw platformy Azure, architektury rozwiązań i zabezpieczeń. Dodatkowo zachęć swój zespół do eksplorowania certyfikatów platformy Azure.

 • Poznaj opcje migracji

  Dostępnych jest kilka strategii migracji, w tym ponowne hostowanie, refaktoryzacja i ponowne tworzenie architektury. Zacznij od ponownego hostowania, często określanego jako metoda „lift-and-shift”. Umożliwia ono migrowanie aplikacji bez zmian ich kodu, co wyklucza dodatkowy koszt.

 • Przeprowadź pilotażową migrację kilku obciążeń

  Aby mieć pewność, że proces migracji się powiedzie, przeprowadź pilotażową ocenę i migrację obciążeń o niskiej złożoności.

  • Oceń obciążenia przy użyciu usługi Azure Migrate, a następnie użyj usługi do przeprowadzenia migracji testowej.
  • Wykonaj pilotażową migrację lokalnych baz danych na platformę Azure przy użyciu usługi Azure Database Migration Service.
 • Zmigruj pozostałe obciążenia na platformę Azure

  Po pomyślnym przeprowadzeniu pilotażu możesz rozpocząć migrację na dużą skalę za pomocą usługi Azure Migrate. Wykorzystaj zebrane informacje oraz narzędzia używane podczas pilotażu, aby przeprowadzić migrację obciążeń na platformę Azure.

 • Likwidowanie istniejącej infrastruktury lokalnej

  Po pomyślnej migracji i weryfikacji określ proces likwidowania systemów lokalnych. Ma to na celu ograniczenie nakładu pracy działu IT i skrócenie czasu poświęcanego na zarządzanie nieaktualną infrastrukturą.

 • Zoptymalizuj i zabezpiecz zmigrowane obciążenia oraz zacznij nimi zarządzać

  Po zakończeniu migracji kontynuuj optymalizację użycia i kosztów. Platforma Azure udostępnia usługi Azure Cost Management i Azure Security Center, które umożliwiają usprawnianie infrastruktury. Dowiedz się więcej na temat najlepszych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń i zarządzania.

Przejdź na platformę Microsoft Azure

Dzięki migracji na platformę Azure można elastycznie tworzyć i wdrażać aplikacje oraz zarządzać nimi w dużej sieci globalnej przy użyciu ulubionych narzędzi i struktur.

Innowacja

Skup się na innowacjach biznesowych dzięki w pełni zarządzanym usługom i narzędziom platformy Azure, które umożliwiają modernizację aplikacji.

Redukcja kosztów

Platforma AWS jest pięć razy droższa niż platforma Azure przeznaczona dla systemu Windows Server i programu SQL Server. Sprawdź, jak kumulują się oszczędności dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i rozszerzonym aktualizacjom zabezpieczeń.*

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Podnieś poziom bezpieczeństwa dzięki największej liczbie certyfikacji zgodności spośród wszystkich dostawców usług w chmurze.

Rozpocznij

Centrum migracji na platformę Azure i modernizacji zawiera narzędzia i zasoby, które są potrzebne do rozpoczęcia migracji.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. platformy Azure

Przedstaw swój projekt migracji do chmury i maksymalnie wykorzystaj platformę Azure.

* Ceny obowiązują na dzień 24 października 2018 r. i mogą ulec zmianie. Mogą mieć zastosowanie rzeczywiste regionalne ceny i rabaty związane z uczestnictwem w programach. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Oszczędności nie obejmują kosztów pakietu Software Assurance, które mogą różnić się w zależności od umowy dotyczącej licencjonowania zbiorowego. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.