Migracja maszyn wirtualnych na platformę Azure

Zmniejszanie złożoności migracji maszyn wirtualnych do chmury

  1. Wykrywanie

Określ, od czego zacząć migrację, identyfikując maszyny wirtualne, oceniając gotowość do migracji, mapując bieżącą konfigurację maszyn do optymalnych maszyn wirtualnych w chmurze oraz analizując koszty nowego środowiska w chmurze.

  1. Migrowanie

Replikuj maszyny wirtualne do chmury przy użyciu narzędzi programowych i wybierz konteneryzację aplikacji w celu uzyskania lepszej ekonomii skali, ograniczając wpływ na firmę i zapewniając szybką migrację.

  1. Optymalizowanie

Stale dostosowuj zasoby przy użyciu narzędzi i usług zwiększających bezpieczeństwo, konsoliduj zarządzanie zadaniami w celu lepszej optymalizacji wydajności oraz określaj odpowiedni rozmiar maszyn wirtualnych dla środowiska, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Odnajdywanie i ocenianie

Całościowo wizualizuj lokalne środowiska VMware dla maszyn wirtualnych oraz ich zależności aplikacji z wbudowanymi wskazówkami dotyczącymi określania odpowiedniego rozmiaru i kosztów.

Migrowanie

Migruj lokalne maszyny wirtualne i bazy danych na platformę Azure za pomocą kilku prostych kliknięć.

Optymalizowanie

Przewidywalnie prognozuj, śledź i optymalizuj wydatki po migracji obciążenia na platformę Azure.

Odnajdywanie lokalnych maszyn wirtualnych przy użyciu usługi Azure Migrate

Odnajduj lokalne maszyny wirtualne przy użyciu urządzenia wirtualnego — korzystając z formatu OVA (Open Virtual Appliance) — w celu utworzenia grup maszyn wirtualnych oraz ich oceny pod kątem możliwości migracji.

Krok 1 z 4

Tworzenie grup za pomocą wizualizacji zależności

Wyświetlaj zależności maszyn lokalnych i twórz godne zaufania grupy do migracji.

Krok 2 z 4

Ocenianie grupy do migracji na platformę Azure

Oceń, czy maszyny wirtualne w każdej grupie mogą działać na platformie Azure, określ odpowiedni rozmiar maszyn wirtualnych na podstawie danych dotyczących wydajności oraz oszacuj koszt uruchamiania maszyn wirtualnych na platformie Azure.

Krok 3 z 4

Rozwiązywanie problemów związanych ze zgodnością z platformą Azure

Zidentyfikuj przyczynę problemów związanych z gotowością maszyny wirtualnej i uzyskaj zalecenia z usługi Azure Migrate dotyczące kroków rozwiązywania problemów oraz sugestie dotyczące narzędzi do migracji.

W tym przykładzie usługa Azure Migrate zaleca użycie usługi Azure Database Migration Service dla maszyny wirtualnej z bazą daną uruchomioną wewnątrz.

Krok 4 z 4

Replikacja maszyn wirtualnych lub serwerów fizycznych na platformę Azure

Replikuj wiele maszyn wirtualnych VMware w kilku prostych krokach. Maszyny wirtualne można zreplikować do konta magazynu Premium lub Standard.

Krok 1 z 4

Replikowanie maszyn wirtualnych programu VMware na platformie Azure

Usługa Azure Site Recovery obsługuje wiele systemów operacyjnych Windows i Linux. Maszyny wirtualne VMware obsługujące interfejs UEFI mogą być replikowane na platformę Azure przy użyciu usługi Site Recovery.

Krok 2 z 4

Konfiguracja korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i usługi Managed Disks

Zmniejsz koszty migracji maszyn wirtualnych systemu Windows Server na platformę Azure dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Ponadto skonfiguruj przed migracją właściwości maszyn wirtualnych, takie jak dyski zarządzane, zestawy dostępności, rozmiar maszyn wirtualnych i sieć.

Krok 3 z 4

Testowanie i migrowanie aplikacji na platformę Azure

Przetestuj działanie aplikacji na platformie Azure przed jej przeniesieniem przy użyciu usługi Site Recovery. Następnie wykonaj migrację aplikacji na platformę Azure za pomocą kilku kliknięć.

Krok 4 z 4

Pulpit nawigacyjny zarządzania kosztami chmury

Wizualizuj koszty chmury oraz jej użycie w jednym widoku przy użyciu pulpitów nawigacyjnych z możliwością dostosowania.

Krok 1 z 4

Porównywanie kosztów chmury z budżetem w czasie

Śledź koszty chmury — pogrupowane według jednostek biznesowych lub projektów — w odniesieniu do budżetu. Ponadto uzyskaj szczegółową analizę podziału kosztów.

Krok 2 z 4

Alokacja kosztów chmury

Przydziel koszty chmury według typów obciążeń, jednostek biznesowych, projektów lub w dowolny inny sposób.

Krok 3 z 4

Śledzenie wykorzystania maszyn wirtualnych

Śledź wykorzystanie procesora maszyn wirtualnych, aby wykrywać nieefektywne działanie i optymalizować użycie.

Krok 4 z 4

Powiązane produkty i usługi

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Dowiedz się więcej, korzystając z przewodnika weryfikacji koncepcji.

Site Recovery

Organizowanie ochrony i odzyskiwania chmur prywatnych

Więcej informacji zawiera dokumentacja.

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Więcej informacji zawiera dokumentacja.