Migracja maszyn wirtualnych na platformę Azure

Zmniejszanie złożoności migracji maszyn wirtualnych do chmury

  1. Wykrywanie

Określ, od czego zacząć migrację, identyfikując maszyny wirtualne, oceniając gotowość do migracji, mapując bieżącą konfigurację maszyn do optymalnych maszyn wirtualnych w chmurze oraz analizując koszty nowego środowiska w chmurze.

  1. Migrowanie

Replikuj maszyny wirtualne do chmury przy użyciu narzędzi programowych i wybierz konteneryzację aplikacji w celu uzyskania lepszej ekonomii skali, ograniczając wpływ na firmę i zapewniając szybką migrację.

  1. Optymalizowanie

Stale dostosowuj zasoby przy użyciu narzędzi i usług zwiększających bezpieczeństwo, konsoliduj zarządzanie zadaniami w celu lepszej optymalizacji wydajności oraz określaj odpowiedni rozmiar maszyn wirtualnych dla środowiska, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Powiązane produkty i usługi

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Dowiedz się więcej, korzystając z przewodnika weryfikacji koncepcji.

Site Recovery

Organizowanie ochrony i odzyskiwania chmur prywatnych

Więcej informacji zawiera dokumentacja.

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Więcej informacji zawiera dokumentacja.