Partnerzy migracji platformy Azure

Znajdź partnerów dysponujących rozwiązaniami technologicznymi i wiedzą specjalistyczną, którzy pomogą Ci w przyspieszeniu migracji na platformę Azure

Upraszczanie migracji środowiska lokalnego na platformę Azure

Niezależni dostawcy oprogramowania

Rozpocznij, korzystając z gotowych do użycia rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla Twoich scenariuszy migracji.

Movere

Movere

Movere to platforma zarządzania IT w modelu SaaS, gdzie czyste dane spotykają ludzką inteligencję. Przy użyciu bezpiecznego, lekkiego wdrożenia platforma Movere szybko zbiera dane IT i automatycznie integruje je na jednym ekranie, aby zapewnić pełną widoczność. Wykonuj operacje na danych i personalizuj je za pomocą tagów kategorii, odblokowując potencjał do optymalizacji Twojego lokalnego, hybrydowego lub chmurowego środowiska IT.

Odwiedź witrynę partnera
Cloudamize

Cloudamize

Cloudamize to platforma analiz związanych z chmurą obliczeniową, która przyspiesza i upraszcza planowanie chmury oraz migrację. Za pomocą platformy Cloudamize klienci mogą obliczyć koszt TCO migracji na platformę Azure, znaleźć wszystkie aplikacje i ich zależności, zidentyfikować optymalne opcje maszyn wirtualnych i magazynu na potrzeby migracji każdego obciążenia, zaprojektować podzielony na fazy plan migracji i zautomatyzować migrację dzięki integracji z usługą Azure Site Recovery. Korzystając z bardzo precyzyjnej analizy i zaawansowanej automatyzacji, klienci mogą szybciej, łatwiej i z większą pewnością podejmować trafne decyzje dotyczące chmury, co umożliwia przyspieszenie migracji do chmury i prowadzi do maksymalizacji zwrotu z inwestycji w chmurę.

Odwiedź witrynę partnera
Turbonomic

Turbonomic

Turbonomic to platforma zarządzania chmurą hybrydową, która pomaga klientom korporacyjnym bezpiecznie przyspieszyć migracje na platformę Azure. Organizacje mogą planować migracje, prawidłowo określać rozmiar i skalę obciążeń oraz wycofywać zasoby lokalne, aby migrować na platformę Azure w wyznaczonym czasie i w ramach budżetu przy jednoczesnym zapewnieniu zarówno wydajności, jak i zgodności. Platforma Turbonomic działa na platformie Azure i w środowisku lokalnym, aby stale analizować użycie, koszty i ograniczenia dotyczące zgodności obciążeń. Platforma szybko zapewnia szczegółowy wgląd w cały stos chmury hybrydowej klienta, od warstwy aplikacji po wystąpienia obliczeniowe, magazyn i sieć. Platforma Turbonomic jest oparta na interfejsach API i wdrażana w każdym środowisku jako lekka maszyna wirtualna bez agentów.

Odwiedź witrynę partnera
TSO Logic

TSO Logic

Firma TSO Logic umożliwia klientom firmy Microsoft i jej partnerów przyspieszenie migracji na platformę Azure. Zautomatyzowana platforma dostarczana przez tę firmę jako usługa upraszcza odnajdywanie, optymalizuje planowanie chmury i zapewnia analizę zwrotu z inwestycji. Jest ona szybka i oparta na twardych danych oraz nie korzysta z agentów.

Odwiedź witrynę partnera
CloudPhysics

CloudPhysics

Podróżowanie bez przemieszczania się — symuluj koszty działania na platformie Azure za pomocą rozwiązania CloudPhysics. Rozwiązanie CloudPhysics umożliwia opartą na danych współpracę z partnerami i dostawcami dzięki analitycznym ocenom Twojej infrastruktury operacyjnej. Wgląd w koszty, konfigurację i opcje wydajności platformy Azure zapewnia mierzalny, oczekiwany zwrot z inwestycji i efektywne zaangażowanie, pomagając użytkownikom zidentyfikować potencjalne obciążenia, przeanalizować zespół wykonania migracji i zaprezentować wyniki dyrektorom.

Odwiedź witrynę partnera
Intigua

Intigua

Intigua to struktura automatyzacji dla zespołów operacyjnych IT oferująca specjalne narzędzia przeznaczone do zarządzania cyklem życia agenta. Dzięki strukturze Intigua dla usługi Azure Migrate możesz łatwo skonfigurować agentów usługi Azure Migrate (agent MMA oraz agenci zależności) w wielu dużych aplikacjach, zarówno w systemie Windows, jak i Linux. Nie ma potrzeby korzystania z programu System Center Configuration Manager ani otwierania jakichkolwiek portów sieciowych — po prostu kliknij, mapuj i migruj.

Odwiedź witrynę partnera
Velostrata

Velostrata

Platforma mobilności obciążeń i migracji do chmury firmy Velostrata migruje aplikacje na platformę Azure, zapewniając szybkość, odpowiednią skalę i prostotę. Nasza architektura bez agentów rozdziela wystąpienia obliczeniowe od magazynu, więc aplikacje zaczynają działać na platformie Azure w ciągu kilku minut, a dane są transferowane w tle. Platforma Velostrata zapewnia również test chmury przed migracją i stanowe wycofywanie lokalne. W przeciwieństwie do innych rozwiązań migracji platforma Velostrata eliminuje nieprzewidywalność procesu, złożoność jednorazowej migracji i ryzyko utraty danych.

Odwiedź witrynę partnera
CloudEndure

CloudEndure

Rozwiązanie CloudEndure umożliwia organizacjom replikowanie złożonych obciążeń systemu Windows i Linux na platformę Azure z każdej fizycznej, wirtualnej lub chmurowej infrastruktury bez przestojów, przerw ani utraty danych. Przy użyciu ciągłej replikacji na poziomie bloku, jednominutowej konwersji obrazów i technologii zautomatyzowanej aranżacji rozwiązanie CloudEndure upraszcza migrację i proces odzyskiwania, minimalizuje okna jednorazowej migracji i trybu failover do kilku minut oraz eliminuje złożoność i możliwość wystąpienia błędu człowieka.

Odwiedź witrynę partnera
CloudAtlas

CloudAtlas

Funkcja statycznej analizy kodu aplikacji CloudPilot zapewnia dogłębną wiedzę na temat aplikacji i danych, aby pomyślnie migrować je bez zmian w kodzie do kontenerów platformy Azure albo usługi Azure Virtual Machines lub Azure App Service (model PaaS). Migruj w ciągu kilku minut, a nie miesięcy. Aplikacja CloudPilot sprawdza aplikacje pod kątem zgodności z przepisami, ładem i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, a także kontroluje, czy zastosowano w nich najlepsze rozwiązania z zakresu kodowania, aby zmniejszyć ryzyko migracji i jej koszty.

Odwiedź witrynę partnera
Corent

Corent

Firma Corent Technology współpracuje z platformą Microsoft Azure, aby dostarczać futurystyczne metodyki na potrzeby migracji dowolnej aplikacji na platformę Azure z Twojego centrum danych, chmury prywatnej lub innej chmury publicznej. Platforma SurPaaS MaaS analizuje plan migracji i pomaga w ułożeniu dla niego strategii, zapewniając wiele sugestii i porad — inteligentne propozycje zmiany architektury, raporty wykonalności dotyczące działalności i operacji, integracja modelu PaaS, modelowanie i porównywanie kosztów oraz wiele innych.

Odwiedź witrynę partnera

Integratorzy systemów

Skorzystaj z pomocy doradców w zakresie swoich inicjatyw migracji na platformę Azure.

CDW Corporation

CDW Corporation

Odwiedź witrynę partnera
Convergent Computing (CCO)

Convergent Computing (CCO)

Odwiedź witrynę partnera
Concurrency, Inc.

Concurrency, Inc.

Odwiedź witrynę partnera
Scalability Experts

Scalability Experts

Odwiedź witrynę partnera

Dostawcy usług zarządzanych

Uzyskaj specjalistyczną wiedzę na temat włączania, integrowania i działania obciążeń w chmurze.

Używasz platformy Azure po raz pierwszy? Zacznij korzystać z bezpłatnego konta już teraz