Migracja baz danych na platformę Azure

Uprość migrację bazy danych do chmury

Przyspieszanie migracji bazy danych do chmury

Zmniejsz złożoność migracji do chmury, korzystając z jednej, kompleksowej usługi zamiast wielu narzędzi. Użyj usługi Azure Database Migration Service jako bezproblemowego, kompleksowego rozwiązania do przenoszenia lokalnego programu SQL Server, bazy danych Oracle lub innych relacyjnych baz danych do chmury w usłudze Virtual Machines lub rozwiązaniach bazy danych jako usługi.

Bazy danych na maszynach wirtualnych

Korzystaj z elastycznej wirtualizacji dla różnych rozwiązań baz danych przy użyciu usługi Azure Virtual Machines dzięki obsłudze produktów Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM i SAP. Zmniejsz koszty dzięki modelowi płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, który umożliwia szybkie tworzenie programów do obsługi danych oraz ich wdrażania i korzystanie z możliwości infrastruktury hybrydowej.

Baza danych jako usługa

Zautomatyzuj podstawowe zadania związane z administrowaniem bazą danych — od codziennego zarządzania po optymalizację wydajności — przy użyciu w pełni zarządzanej platformy, która gwarantuje dostępność i wydajność. Korzystaj z automatycznej obsługi baz danych.

Podejście do migracji baz danych

  1. Wykrywanie

Oceń i zaplanuj migrację bazy danych, aby zrozumieć kroki, które należy wykonać w celu bezproblemowego przejścia do chmury.

Ocena dojrzałości danych

Oceń swoją infrastrukturę zarządzania danymi, aby uzyskać informacje na temat dojrzałości obciążeń związanych z danymi i zidentyfikować okazje do ulepszenia platformy bazy danych.

Przewodnik po migracji bazy danych

Uzyskaj wskazówki biznesowe i techniczne, aby zmigrować bazę danych do nowoczesnej platformy danych.

Zestaw narzędzi do mapowania

Uprość proces planowania migracji, mapując środowisko sprzętowe i programowe przy użyciu zaawansowanego narzędzia do spisu, oceny i raportowania.

Warstwa 1 — materiały dodatkowe

Dowiedz się, jak inne firmy dokonały przejścia i uzyskały korzyści przez zmigrowanie baz danych do chmury.

Blog firmy Microsoft dotyczący migracji danych

Uzyskuj aktualne informacje dotyczące narzędzi oraz wskazówki od zespołu inżynierów firmy Microsoft, aby łatwiej przejść na platformę Azure.

Usługi partnerów

Znajdź odpowiednich partnerów, którzy pomogą Ci zmodernizować platformę danych.

  1. Migrowanie

Rozpocznij migrowanie baz danych na platformę Azure.

Samouczki i warsztaty

Zdobywaj potrzebne umiejętności związane z chmurą we własnym tempie.

Forum techniczne dotyczące migracji

Nawiąż kontakt z ekspertami firmy Microsoft oraz użytkownikami na rynku, aby omówić problemy związane z procesem migracji.

Asystent migracji programu SQL Server

Zautomatyzuj migrację baz danych do programu SQL Server z produktów Microsoft Access, DB2, MySQL, Oracle i SAP ASE.

Asystent migracji danych

Wykonaj uaktualnienie do nowoczesnej platformy danych, wykrywając problemy dotyczące zgodności, które mogą mieć wpływ na funkcjonalność bazy danych w nowej wersji programu SQL Server.

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Uprość migrację bazy danych do chmury przy minimalnym przestoju aplikacji.

Program Data Accelerator

Jeśli jesteś niezależnym dostawcą oprogramowania, zobacz, jak program Data Accelerator może pomóc Ci modernizować aplikacje lokalne i w chmurze.

  1. Optymalizowanie

Zwiększ wydajność operacyjną i odkryj nowe dane, aby móc szybciej podejmować świadome decyzje.

Asystent eksperymentowania w bazie danych

Oceń docelową wersję programu SQL dla określonego obciążenia przy użyciu nowego rozwiązania do testowania A/B dla uaktualnień programu SQL Server.

Korzyści z pakietu Software Assurance programu SQL Server

Łatwiejsze rozszerzenie możliwości platformy dzięki usługom danych platformy Azure, takim jak Power BI i Azure HDInsights.

Odzyskiwanie po awarii platformy Azure

Chroń wszystkie swoje najważniejsze systemy IT i zapewnij działanie aplikacji wtedy, gdy są potrzebne najbardziej.

Rozwiązania analizy biznesowej platformy Azure

Przekształć swoje dane firmowe w taki sposób, aby umożliwiały świadome podejmowanie decyzji przy użyciu samoobsługowych możliwości analizy biznesowej.

Rozwiązania platformy Azure do przetwarzania danych big data i analizy

Analizuj ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym, aby tworzyć lepsze środowiska i podejmować trafne decyzje.

Uzyskaj certyfikat

Przyspiesz proces implementacji dzięki szkoleniom i certyfikatom związanym z platformą Azure.

Łatwe i bezpieczne migrowanie baz danych na platformę Azure