Pomiń nawigację

Certyfikat platformy Microsoft Azure: Power BI

Dowiedz się, jak uzyskać certyfikat dla aplikacji

Daj swoim użytkownikom błyskawiczny wgląd w dane, przyspiesz swoje rozwiązania i skoncentruj się na podstawowej wartości. Integracja Twojego rozwiązania z usługą Power BI umożliwia:

Power BI to oparta na chmurze usługa analizy biznesowej, która umożliwia wszystkim użytkownikom szybsze, skuteczniejsze i bardziej świadome łączenie się z danymi oraz ich wizualizowanie i analizowanie. Łączy ona użytkowników z szeroką gamą danych na żywo za pośrednictwem łatwych w użyciu pulpitów nawigacyjnych, udostępnia interaktywne raporty oraz dostarcza atrakcyjne wizualizacje, które ożywiają dane.

Aby rozpocząć proces certyfikacji:

Krok 1. Włącz federacyjne logowanie jednokrotne za pomocą usługi Azure Active Directory

Krok 2. Utwórz i opublikuj pakiety zawartości usługi Power BI dla swojego rozwiązania SaaS

Już wkrótce — poproś o wczesny dostęp, aby uzyskać certyfikat poświadczający, że Twoja aplikacja jest zintegrowana z usługą Power BI.