Certyfikat platformy Microsoft Azure: Logic Apps

Dowiedz się, jak uzyskać certyfikat dla aplikacji

Usprawnij swoje rozwiązanie, korzystając z natychmiastowej łączności z wieloma ekosystemami aplikacji SaaS i opartych na chmurze, w tym Salesforce, Office 365, Twitter, Dropbox, Google Services i wielu innych, umożliwiając klientom zachowanie aktualności różnych systemów w czasie rzeczywistym. Dzięki integracji rozwiązania z funkcją Logic Apps usługi Azure App Service możesz łączyć i integrować różne usługi, w tym popularne rozwiązania SaaS, PaaS i lokalne systemy biznesowe.

Prostota użytkowania

z aplikacjami Logic Apps, które można od początku do końca projektować w przeglądarce

Rozwiązania SaaS

można szybko tworzyć w celu łączenia rozbieżnych systemów

Galeria szablonów

z rozwiązaniami od zaawansowanych narzędzi BizTalk po prostą łączność SaaS

Rozszerzanie

działalności z zestawem usługi App Service zaprojektowanym do pracy z aplikacjami interfejsu API

Integrowanie z usługą BizTalk,

naszym wiodącym na rynku rozwiązaniem z zakresu integracji, dzięki któremu możesz tworzyć rozwiązania, których potrzebujesz

Usługa Azure App Service jest w pełni zarządzaną usługą PaaS (Platform as a Service) dla deweloperów, która ułatwia tworzenie aplikacji sieci Web i mobilnych oraz ich integrowanie. Funkcja Logic Apps jest częścią tego zestawu i umożliwia użytkownikom technicznym oraz deweloperom automatyzację wdrażania procesów biznesowych i przepływów pracy za pośrednictwem łatwego w obsłudze projektanta wizualnego.

Aby rozpocząć proces certyfikacji:

Krok 1. Włącz federacyjne logowanie jednokrotne za pomocą usługi Azure Active Directory

Krok 2. Zarejestruj swój interfejs API, aby uzyskać dostęp do danych SaaS i zdarzeń

Już wkrótce — poproś o wczesny dostęp, aby uzyskać certyfikat poświadczający, że Twoja aplikacja jest zintegrowana z funkcją Logic Apps.