Certyfikat platformy Microsoft Azure: Microsoft Intune

Dowiedz się, jak uzyskać certyfikat dla aplikacji

Pomóż chronić dane korporacyjne i stosować zasady firmy dotyczące zgodności i zabezpieczeń za pomocą usługi Microsoft Intune. Aplikacje utworzone przy użyciu zestawu SDK aplikacji usługi Intune umożliwiają zastosowanie zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi, które rozszerzają aplikację o kompleksowe funkcje zabezpieczeń i centralnego zarządzania.

Zintegruj swoje rozwiązanie z usługą Intune, aby:

Usługa Intune oferuje możliwości zarządzania urządzeniami przenośnymi, aplikacjami mobilnymi oraz komputerami z poziomu chmury. Dzięki usłudze Intune możesz przydzielać swoim pracownikom prawa dostępu do firmowych aplikacji, danych i zasobów w praktycznie każdym miejscu i na prawie każdym urządzeniu, dbając równocześnie o zapewnienie bezpieczeństwa informacji firmowych.

Aby rozpocząć proces certyfikacji

1. Włącz federacyjne logowanie jednokrotne za pomocą usługi Azure Active Directory

2. Zintegruj zestaw SDK aplikacji usługi Intune z aplikacją