Certyfikat platformy Microsoft Azure: pakiet Cortana Intelligence

Dowiedz się, jak uzyskać certyfikat dla aplikacji

Zwiększ możliwości swoich rozwiązań dzięki danym big data i zaawansowanym funkcjom analitycznym, aby pomóc klientom w przekształcaniu ich danych w inteligentne akcje i przyspieszaniu działania firmy. Dzięki integracji Twojego rozwiązania z pakietem Cortana Intelligence możesz:

Pakiet Cortana Intelligence to w pełni zarządzane rozwiązanie obsługujące dane big data i umożliwiające przeprowadzanie zaawansowanych analiz ułatwiających przekształcanie danych w inteligentną akcję.

Aby rozpocząć proces certyfikacji:

Krok 1. Włącz federacyjne logowanie jednokrotne za pomocą usługi Azure Active Directory

Krok 2. Utwórz pakiet Cortana Intelligence Insight