Certyfikat platformy Microsoft Azure: Active Directory

Dowiedz się, jak uzyskać certyfikat dla aplikacji

Usługa Azure Active Directory oferuje efektywny sposób integrowania światowej klasy rozwiązania do zarządzania tożsamościami używanego przez miliony organizacji na świecie bezpośrednio z aplikacją. Dzięki integracji rozwiązania z usługą Azure Active Directory można:

Azure Active Directory to usługa zarządzania dostępem i tożsamościami w chmurze (IDaaS) używane przez organizacje na całym świecie. Jest to usługa katalogów powiązana z usługami online firmy Microsoft, takimi jak Office 365, Azure, Microsoft Intune, Dynamics CRM i wiele innych.

Aby rozpocząć proces certyfikacji:

Krok 1. Włącz federacyjne logowanie jednokrotne za pomocą usługi Azure Active Directory

Krok 2. Włącz opartą na wykresach aprowizację użytkowników oraz możliwości uzyskiwania wglądu w dane organizacji

86% spośród 500 firm z listy Fortune na platformie Microsoft Cloud (Azure, O365, CRM Online i Power BI)
Usługa Azure AD jest używana do zarządzania danymi tożsamości w ponad 7 mln katalogów
Ponad 500 mln obiektów hostowanych w usłudze Azure Active Directory
1 bilion operacji uwierzytelniania usługi Azure AD od wydania usługi
50 mln aktywnych użytkowników usługi Office 365 w każdym miesiącu
Ponad 1 mld operacji uwierzytelniania w usłudze Azure AD każdego dnia