Certyfikat platformy Microsoft Azure

Uzyskaj certyfikat dla swoich aplikacji i rozwijaj działalność w chmurze

Zgłoś się teraz

Logo Certyfikat platformy Microsoft Azure informuje klientów platformy Azure, że aplikacja w chmurze opublikowana w witrynie Azure Marketplace, usłudze AppSource, innych katalogach platformy Azure lub w ramach produktu ma następujące cechy:

Dlaczego warto certyfikować swój dodatek lub aplikację w chmurze

Rozszerzaj możliwości aplikacji

Użyj zaawansowanych funkcji usług platformy Azure, aby tworzyć aplikacje, które będą jeszcze bardziej wartościowe dla Twoich klientów

Polegaj na wartości marki Microsoft

Prezentuj poparcie firmy Microsoft i zwiększ wiarygodność swojego rozwiązania, wykorzystując logo Certyfikatu platformy Microsoft Azure, aby wyróżnić się na tle konkurencji

Promuj swoją aplikację wśród klientów korporacyjnych

Publikuj rozwiązania w portalu Azure Marketplace lub w wykazach platformy Azure, aby zapewnić im widoczność w globalnej bazie klientów oraz sprzedawców firmy Microsoft

Program Certyfikat platformy Microsoft Azure dla aplikacji

Tworzysz aplikację? Skorzystaj z integracji z popularnymi usługami Azure, aby usprawnić funkcje swojej aplikacji, obniżyć koszty programowania i zapewnić klientom dodatkową wartość.

Dostęp do korzyści z programu otrzymasz po zastosowaniu rejestracji jednokrotnej i użyciu jednej z poniższych usług platformy Azure.

Azure Active Directory

Deweloperzy w przedsiębiorstwach i dostawcy oprogramowania jako usługi (SaaS, Software as a Service) mogą tworzyć komercyjne usługi w chmurze lub aplikacje biznesowe i integrować je z usługą Azure Active Directory (Azure AD), aby zapewnić bezpieczne logowanie i autoryzację dla swoich usług.

Dowiedz się więcej o certyfikowaniu aplikacji usługi Azure Active Directory.

Konektory

Łączniki pozwalają Twojej aplikacji na pracę z usługami Microsoft Flow, Logic Apps i PowerApps. Dzięki temu Twoi klienci mogą łatwo automatyzować swoje procesy biznesowe i tworzyć własne aplikacje biznesowe bez kodu.

Dowiedz się więcej na temat łączników.

Pakiety zawartości usługi Power BI

Power BI to oparta na chmurze usługa analizy biznesowej, która umożliwia wszystkim użytkownikom szybsze, skuteczniejsze i bardziej świadome łączenie się z danymi oraz ich wizualizowanie i analizowanie.

Pakiet zawartości usługi Power BI jest połączeniem wstępnie utworzonych pulpitów nawigacyjnych i interaktywnych raportów, które umożliwiają użytkownikom natychmiastowe uzyskiwanie szczegółowych informacji z tych źródeł.

Dowiedz się więcej o pakietach zawartości usługi Power BI.

Certyfikat platformy Microsoft Azure dla rozwiązań platformy

Tworzysz rozwiązanie dla platformy? Chcesz publikować i sprzedawać swoje rozwiązanie w witrynie Azure Marketplace i usłudze Azure Stack? Tworząc rozwiązanie oparte na platformie Azure, umożliwisz swoim klientom uzyskanie zwiększonych korzyści z platformy Azure.

Azure SQL Database

Spraw, aby tworzenie i konserwowanie aplikacji było łatwiejsze i bardziej produktywne. Dzięki wbudowanym funkcjom analizy, umożliwiającym rozpoznawanie wzorców aplikacji i adaptację w celu maksymalizacji wydajności, niezawodności i ochrony danych, usługa Azure SQL Database jest optymalną bazą danych w chmurze dla deweloperów.

Dowiedz się więcej na temat certyfikowania aplikacji na potrzeby usługi Azure SQL Database.

SQL Server

Dzięki programowi SQL Server uzyskaj najlepszą w branży wydajność i bezpieczeństwo programu SQL Server w systemie Windows i Linux oraz kontenerach Docker. Twórz nowoczesne aplikacje przy użyciu dowolnych danych, dowolnego języka i dowolnej platformy — w środowisku lokalnym i w chmurze.

Dowiedz się więcej na temat certyfikowania aplikacji dla programu SQL Server.

System Center

Zachowaj kontrolę nad swoją infrastrukturą informatyczną w swoim środowisku i na platformach dzięki programowi System Center. Uprość wdrażanie, konfigurowanie, zarządzanie i monitorowanie infrastruktury oraz zwirtualizowanego centrum danych zdefiniowanego programowo przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności i wydajności.

Dowiedz się więcej na temat certyfikowania aplikacji dla programu System Center.

Maszyna wirtualna

Uzyskanie certyfikatu dla maszyn wirtualnych pomaga w publikowaniu rozwiązań w witrynie Azure Marketplace, która ułatwia klientom wyszukiwanie, testowanie i wdrażanie wielu różnych aplikacji i usług za pomocą paru kliknięć.

Dowiedz się więcej o publikowaniu maszyny wirtualnej w witrynie Azure Marketplace.

Syndykacja usługi Azure Stack

Certyfikowanie maszyny wirtualnej dla usługi Azure Stack oferuje klientom unikalne możliwości chmury hybrydowej. Usługa Azure Stack rozszerza możliwości platformy Azure na konfiguracje chmury prywatnej. Certyfikowane rozwiązanie ma większy wpływ w ujednoliconym, hybrydowym ekosystemie partnerów platformy Microsoft Azure.

Dowiedz się więcej na temat certyfikowania maszyny wirtualnej na potrzeby syndykacji usługi Azure Stack.

Windows Server

Bez względu na to, jakie cele stawiasz przed swoją organizacją, osiągnij je z platformą Windows Server, zapewniając w swoim środowisku innowacje stojące za największym centrum danych w chmurze.

Dowiedz się więcej na temat certyfikowania aplikacji dla systemu Windows Server.

Certyfikat platformy Microsoft Azure dla IoT

Udział w ekosystemie partnerów usługi Microsoft Azure IoT umożliwia firmom korzystanie z zalet Internetu rzeczy. Partnerzy programu certyfikatu platformy Azure dla IoT mają unikatową szansę wykazania możliwości technologii IoT, dowiedzenia swojej wiodącej pozycji na rynku, dotarcia do nowych klientów i zwrócenia ich uwagi.

Partnerzy otrzymują różne korzyści, które obejmują: pozyskiwanie potencjalnych klientów, umożliwianie klientom bezpośredniego kontaktu, reprezentowanie w witrynach internetowych usługi Microsoft Azure IoT, prawa do używania znaczka certyfikatu platformy Microsoft Azure i okazje do wzmocnienia wizerunku dzięki firmie Microsoft, takie jak informacje prasowe i wpisy w blogu.

Dowiedz się więcej o programie Certyfikat platformy Microsoft Azure dla IoT.

Korzyści z programu

Uzyskasz następujące korzyści, jeśli Twoja aplikacja otrzyma certyfikat w procesie śledzenia aplikacji.

Używaj logo Certyfikatu platformy Microsoft Azure* Zaznaczone
Promocja aplikacji za pośrednictwem wykazów aplikacji firmy Microsoft
Azure Active Directory, Virtual Machines Promocja aplikacji w portalu Azure Marketplace
Pakiety zawartości usługi Power BI Promowanie aplikacji w usłudze AppSource
Syndykacja maszyny wirtualnej w usłudze Azure Stack Zespól swoją aplikację z witryny Azure Marketplace z klientami korporacyjnymi firmy Microsoft, dostawcami usług zarządzanych i integratorami systemów przy użyciu usługi Azure Stack
Konektory Promowanie aplikacji w produkcie, PowerApps
Pakiety zawartości usługi Power BI Promowanie aplikacji w produkcie, Power BI
Dostęp do portalu Microsoft Partner Network**
Dostęp do planu ISV – kompleksowych informacji o naszych bieżących i przyszłych planach technologicznych
Dołącz do społeczności partnerskich
Dostęp do zasobów szkoleniowych
Korzystaj z pomocy marketingowej
Zapisz się tutaj
Kwalifikuje się do korzyści z członkostwa Silver Core programu MPN**
Korzystaj z rozwiązań do obsługi płatności firmy Microsoft
Dostęp do usług licencjonowania zbiorowego Microsoft LicenseWise
Dostęp do zasobów marketingowych w witrynie Partner Marketing Center
Logo kompetencji Microsoft Silver
Aktualizacje za pośrednictwem biuletynu dla partnerów
Wykorzystaj 20 godzin udzielania porad dla partnerów
Dostęp do społeczności pomocy technicznej dla partnerów
Dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie Partner University
Prawa do użytku wewnętrznego dla usług w chmurze – do 25 licencji na produkt
Dzierżawa demonstracyjna usługi Microsoft Office 365 5 Visual Studio Enterprise z subskrypcjami MSDN
Zapisz się tutaj**
Kwalifikuje się do korzyści kompetencji Silver ISV programu MPN**
6000 USD – środki na korzystanie z platformy Azure w roku rejestracji (oprócz 100 USD miesięcznych środków na korzystanie z platformy Azure za kompetencje Core)
Nieograniczona najwyższej jakości pomoc techniczna dla usług w chmurze
Uprawnienie do zachęt do korzystania na platformie Azure
Uprawnienie do wdrażania wybranych rozwiązań lokalnych do użytku wewnętrznego na platformie Microsoft Azure
5 Visual Studio Enterprise z subskrypcjami MSDN
(oprócz pięciu licencji za kompetencje Core)
Zapisz się tutaj**
* Partner musi korzystać z wytycznych dotyczących implementacji logo.
** Korzyści z portalu MPN oraz kompetencji Silver ISV dostępne są wyłącznie po dołączeniu do sieci Microsoft Partner Network i uiszczeniu opłaty za kompetencję w wysokości US$1530.
Wymienione korzyści z programu nie dotyczą rozwiązań Internetu rzeczy. Dowiedz się więcej o certyfikacie Microsoft dla Internetu rzeczy.

Jak certyfikować aplikację w chmurze

Nominowanie oferty

Prześlij aplikację wraz ze szczegółowymi informacjami, aby Twoja oferta została wybrana do programu.

Tworzenie własnej oferty

Wybierz typ produktu i rozpocznij dostosowywanie i konfigurowanie swojej oferty.

Publikowanie oferty

Prześlij swoją ofertę do firmy Microsoft w celu weryfikacji. Następnie przejrzyj wersję zapoznawczą, zatwierdź ją i aktywuj.

Rozwijanie własnej oferty

Rozwijaj działalność jako partner, uzyskuj wgląd w szczegółowe dane i inwestuj w kampanie marketingowe, aby zwiększyć sukces swojej oferty.

Często zadawane pytania

 • Obecnie uzyskanie certyfikatu aplikacji za pośrednictwem programu Certyfikat platformy Microsoft Azure nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 • Czas procesu certyfikacji zależy od aplikacji oraz wymaganej integracji. Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby partnerzy przechodzili proces certyfikacji tak szybko, jak to możliwe.

 • Certyfikat jest ważny tak długo, jak Twoje rozwiązanie jest aktualne i zgodne z platformą oraz usługami Microsoft Azure.

 • Tak, zanim maszyny wirtualne zostaną opublikowane i wystawione na sprzedaż w portalu Azure Marketplace, musisz je certyfikować.

 • Kategorie aplikacji i usług dostępne w portalu Azure Marketplace to maszyny wirtualne, rozszerzenia maszyn wirtualnych, wiele maszyn wirtualnych, Azure Active Directory, aplikacje sieci Web, aplikacje interfejsu API i aplikacje Microsoft Dynamics. Kategorie aplikacji nieobjętych programem Certyfikat platformy Microsoft Azure wraz ze ścieżkami ich publikacji to:

  Aplikacje internetowe: Integracja z funkcją Azure Web Apps zapewnia użytkownikom prostą metodę odkrywania, instalacji i wdrażania aplikacji internetowych na platformie Azure oraz udostępniania aplikacji internetowych milionom użytkowników platformy Azure na całym świecie. Wyświetl szczegóły programu

  Rozwiązania biznesowe dla oprogramowania Microsoft Dynamics: Odkrywaj, eksploruj i wdrażaj łatwe w użyciu chmurowe rozwiązania biznesowe dla Twojej branży lub rynku bezpośrednio z witryny Azure Marketplace. Wyświetl szczegóły programu

 • Aplikacja lub usługa musi być odpowiednia dla deweloperów oraz informatyków tworzących aplikacje i prowadzących działalność biznesową na platformie Azure. Ponadto należy spełnić poniższe wymagania biznesowe i techniczne.

  Wymagania biznesowe:

  • Siedziba firmy (lub firmy od niej zależnej) musi znajdować się w kraju sprzedaży obsługiwanym przez portal Azure Marketplace.
  • Sprzedaż aplikacji lub usługi musi się odbywać w kraju, w którym jest dostępny portal Azure Marketplace.
  • Aplikacja lub usługa musi obsługiwać język angielski.
  • Model licencjonowania musi być zgodny z modelami rozliczeń obsługiwanymi przez portal Azure Marketplace.
  • Klienci z subskrypcjami platformy Azure muszą mieć możliwość kupienia aplikacji lub usługi w portalu Azure Marketplace w ramach umów Enterprise Agreement lub subskrypcji z płatnościami zgodnie z rzeczywistym użyciem.
  • Umieszczenie aplikacji w witrynie azure.microsoft.com i portalu Azure wymaga dostarczenia materiałów marketingowych, które spełniają kryteria firmy Microsoft.
  • Wymagane jest również zapewnienie klientom umowy dotyczącej poziomu usług (SLA), zasad ochrony prywatności oraz pomocy technicznej przez telefon i online.
  • Należy zapewnić klientom zorganizowaną w sposób rozsądny z komercyjnego punktu widzenia pomoc techniczną, bezpłatną, płatną lub na zasadzie wsparcia społeczności.

  Wymagane jest także wyrażenie zgody na warunki zawarte w umowie z wydawcą portalu Azure Marketplace i w zasadach uczestnictwa w portalu Microsoft Azure Marketplace oraz przestrzeganie tych warunków.

  Wymagania techniczne:

  • Aplikacja musi zostać przetestowana i przygotowana pod kątem prawidłowego działania na maszynach wirtualnych platformy Azure.
  • Aplikacja musi zostać spakowana do postaci wirtualnego dysku twardego, zgodnie z opisem zamieszczonym w dokumentacji platformy Azure dla systemu operacyjnego Windows Server i Linux.
  • Sposób licencjonowania aplikacji musi być zgodny z modelem rozliczeń godzinowych platformy Azure Marketplace lub modelem BYOL, zależnie od tego, co ma zastosowanie.
  • Aplikacja lub usługa musi pomyślnie przejść testy weryfikacyjne potwierdzające jej poprawne działanie w środowisku platformy Azure i wysoki komfort pracy klientów.
 • Twoi klienci mogą oczekiwać, że:

  • Aplikacja lub usługa została sprawdzona pod kątem gotowości i zgodności z platformą Microsoft Azure oraz usługami Microsoft Azure poprzez certyfikację i testowanie.
  • Wydawca (Ty) będzie świadczyć pomoc techniczną dla klientów.
  • Klienci będą mogli znaleźć Twoje rozwiązanie w portalu Azure Marketplace lub w innych wykazach aplikacji Microsoft.
 • Nie, nie musisz być członkiem, aby wnioskować o certyfikat. Członkostwo jest wymagane, aby ubiegać się o kompetencję ISV, która jest oferowana po zatwierdzeniu aplikacji.

 • Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres azurecertified@microsoft.com.

Partnerzy z certyfikatem platformy Microsoft Azure

 • Oracle
 • Azul Systems
 • Barracuda
 • bitnami
 • riverbed
 • SAP

Chcesz cieszyć się z korzyści zarezerwowanych dla partnerów Microsoft?

Zarejestruj swoją firmę bezpłatnie i zostań partnerem firmy Microsoft

Dołącz do MPN teraz