Sygnały IoT

Internet rzeczy (IoT) jest już powszechnie używany w firmach. Jak liderzy wdrażają to rozwiązanie? Poznaj kluczowe szczegółowe informacje z naszego badania sygnałów IoT z 2019 r. dotyczącego coraz większej roli IoT.

IoT pomaga zwiększyć możliwości i przychód

Internet rzeczy, pełniący rolę bramy do transformacji biznesowej, stwarza istotne możliwości dla organizacji w każdej branży. W rzeczywistości 88% firm biorących udział w ankiecie dla raportu Sygnały IoT stwierdziło, że ma on krytyczne znaczenie dla ich sukcesu. IoT jest jedną z przyśpieszających rozwój innowacji składających się na połączone przedsiębiorstwo, które obejmuje również inteligentną chmurę, obliczenia na brzegu sieci, zaawansowaną analizę, sztuczną inteligencję i rzeczywistość mieszaną.

Połączone zasoby zapewniają wyjątkowy wgląd w dane firmy oraz szczegółowe informacje umożliwiające optymalizację skuteczności operacyjnej, zwiększanie bezpieczeństwa w miejscu pracy i oszczędzanie energii. Jak często te inicjatywy są implementowane? Jest to jedno z wielu pytań, na które próbuje odpowiedzieć raport Sygnały IoT.

Firma Microsoft przeprowadziła ankietę wśród ponad 3000 osób podejmujących decyzje dotyczące IoT w przedsiębiorstwach, aby dokładniej poznać trendy i szczegółowe informacje związane z implementacją IoT. Dowiedzieliśmy się, że 85% osób podejmujących decyzje wprowadziło IoT, a 74% ma projekty w fazie „użycia”. Firmy wprowadzające IoT oczekują, że zwrot z inwestycji w ich projekty IoT wyniesie 30%. Jednak wraz z rozwojem IoT pojawiają się trzy główne problemy, które firmy muszą rozwiązać: zagrożenia bezpieczeństwa, złożoność projektu i rosnąca różnica w umiejętnościach.

W oryginalnym raporcie Sygnały IoT spojrzeliśmy poza szersze trendy i skupiliśmy się na sektorze produkcyjnym. Zaktualizowaliśmy raport w celu uwzględnienia szczegółowego omówienia sektora handlu detalicznego, a w marcu dodamy dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące sektora energetycznego i opieki zdrowotnej.

Zabezpieczenia

Kwestie, które nie zakłócają wdrożenia

Niemal wszystkie firmy (97%) wdrażające IoT myślą o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. Jednak wraz z coraz częstszymi implementacjami (szczególnie w krytycznych branżach, takich jak służba zdrowia) urządzenia i sieci muszą być zabezpieczone od samego początku. Łączność z Internetem odbywa się w dwóch kierunkach. Bezpieczeństwo na każdym poziomie jest ważniejsze niż do tej pory, ponieważ urządzenia IoT zapewniają cyfrowy dostęp do sieci domowych i służbowych oraz przechowywanych danych poufnych.

Dla większości ankietowanych firm najważniejszymi aspektami zabezpieczeń są:

0%

Zabezpieczenia na poziomie sieci

0%

Śledzenie urządzeń i zarządzanie nimi

0%

Zabezpieczenia punktu końcowego

Różnica w umiejętnościach w zakresie IoT

Różnica umiejętności wstrzymująca potencjał

Mimo szybkiego wdrożenia Internet rzeczy nie jest pozbawiony problemów. Mogą one zakłócić drogę do sukcesu nawet po wdrożeniu IoT.

Tylko 33% firm, które wdrożyły IoT, uważa, że ma odpowiednie zasoby i personel do realizacji projektów.

Firmy, których pracownicy mają odpowiednie umiejętności:

Jest to duża szansa dla firm na wyprzedzenie konkurencji, ale w celu wykorzystania tego potencjału należy skupić się przede wszystkim na różnicy umiejętności.

  • Przejście większej liczby projektów IoT do etapu używania
  • Szybsze przechodzenie na etap używania
  • Mniej błędów na etapie weryfikacji koncepcji
  • Mniej problemów
  • IoT jako lepsza inwestycja

Przemysłowy Internet rzeczy w działaniu

Do 2020 r. będzie ponad 20 miliardów połączonych urządzeń, ale IoT to nie tylko inteligentny głośnik i termostat. Połączone urządzenia pozwalają oszczędzać energię w inteligentnych budynkach, usprawnić ruch drogowy w zakorkowanych miastach, zwiększyć plony, zapobiegać awariom sprzętu w fabryce i przyspieszać przełomowe odkrycia medyczne.

Firmy wdrażają komercyjny Internet rzeczy ze względu na optymalizację operacji (56%), produktywność pracowników (47%) i bezpieczeństwo (44%).

Jednak komercyjny Internet rzeczy jest używany w różnych branżach w określonych celach:

W centrum uwagi: Produkcja

Pionierskie wdrażanie IoT w głównym nurcie

W żadnej branży korzyści płynące z Internetu rzeczy nie są większe niż w produkcji, gdzie monitorowanie sprzętu i zdalne sterowanie łączy się z danymi big data i zaawansowanymi analizami. Obniżenie kosztów operacyjnych, elastyczne wdrażanie produkcji i większe bezpieczeństwo pracowników to tylko kilka powodów, dla których branża produkcyjna wprowadziła IoT szybciej niż inne branże.

Dave podejmuje decyzje w firmie produkującej kije golfowe, w której IoT pozwala zapewnić wysoką jakość główek kijów produkowanych przez dostawcę. Jego zdaniem IoT jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Przyjrzyjmy się temu procesowi i zobaczmy, jaką rolę odgrywa w nim IoT teraz i w przyszłości.

I absolutely think our use of IoT will increase. My goal is to make it as automated as possible and as seamless as we can so that we are getting quick data as the product is created.

1. Tworzenie oprogramowania

Utwórz koncepcję i specyfikację nowej główki kija golfowego.

2. Partia testowa

wysłanie specyfikacji do zagranicznych dostawców w celu wyprodukowania partii testowej.

3. Weryfikacja i kontrola jakości

Przetestuj partię pod kątem trwałości i wydajności za pomocą danych czasu rzeczywistego na połączonych maszynach u dostawców.

4. Produkcja/montaż na skalę masową

Użycie sprzętu produkcyjnego z czujnikami w celu określenia wymagań w zakresie konserwacji. Dostawcy będący partnerami produkują główki kijów i wysyłają je do końcowego montażu.

5. Dystrybucja

Wyślij produkty końcowe do klientów i sprzedawców przy użyciu czujników śledzenia spisu.

6. Zastosowanie IoT w przyszłości

  • Przekształcenie sprzętu produkcyjnego połączonego z IoT z przewodowego na korzystający z sieci Wi-Fi.
  • Zastosowanie systemu weryfikacyjnego do innych części kija golfowego, takich jak szafty i gripy.

W centrum uwagi: Handel

Branża handlu detalicznego wykorzystała możliwości technologii IoT, szczególnie w scenariuszach, w których marki muszą zbudować elastyczne łańcuchy dostaw, zatrudnić wysoce wykwalifikowanych ludzi i zoptymalizować środowisko klienta tak wydajnie i zręcznie, jak to tylko możliwe. Jednak umiejętności, wiedza i budżet mogą być niewystarczające, i odpowiedzialność za zaprezentowanie wartości i wpływu rozwiązań IoT często leży poza zasięgiem — i fachową wiedzą — wielu sprzedawców detalicznych.

Poniżej przedstawiono tylko kilka wniosków dotyczących handlu detalicznego zawartych w raporcie Sygnały IoT:

  1. Implementacja IoT w dziedzinie handlu detalicznego jest już mocno ugruntowana, jednak ulepszanie środowiska klienta daje możliwości do rozwoju.
  2. Sztuczna inteligencja jest integralną częścią IoT i sprzedawcy detaliczni, którzy ją uwzględniają, osiągają większy sukces w zakresie IoT.
  3. Sprzedawcy detaliczni na całym świecie są zaangażowani w IoT, mimo pewnych zmian w obszarach fokusu w zależności od rynku. Stany Zjednoczone koncentrują się na rozwiązaniach w dziedzinie zabezpieczeń, podczas gdy europejscy sprzedawcy detaliczni skupiają się bardziej na łańcuchu dostaw i optymalizacji magazynu.

Przeczytaj szczegółowy artykuł na temat handlu detalicznego

Dowiedz się więcej o wdrażaniu, problemach i trendach dotyczących IoT