Pomiń nawigację

Platforma Azure dla operatorów

Zabezpiecz swoją sieć na przyszłość, obniż koszty oraz twórz nowe strumienie przychodów, a wszystko to wraz z zaufanym partnerem technologicznym. Rozwiązania w chmurze zapewniane przez platformę Microsoft Azure oraz firmy Affirmed i Metaswitch mogą Ci pomóc w osiągnięciu tych celów.

Dowiedz się, jak operatorzy telekomunikacyjni przekształcają się dzięki platformie Azure

Zobacz, dlaczego liderzy w branży ufają, że rozwiązania Azure, Affirmed i Metaswitch już dziś pomogą im w tworzeniu przyszłości telekomunikacji.

Maksymalizuj korzyści z istniejących inwestycji, minimalizując koszty operacyjne

Zwiększ efektywność kosztową, zabezpiecz się przed przestarzałą platformą oraz dotrzymaj zobowiązań wobec klientów, przenosząc istniejące obciążenia i usługi komunikacyjne do chmury.

Wdrażaj i optymalizuj sieci następnej generacji

Obsługa nowych usług i pojawiających się aplikacji o małych opóźnieniach za pomocą wydajnych funkcji sieciowych działających w infrastrukturach hybrydowych i wielochmurowych. Dodaj usługi w chmurze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby analizować dane oparte na czujnikach na urządzeniach brzegowych i reagować na nie w czasie rzeczywistym.

Maksymalizuj wartość brzegu sieci

Dostarczaj unikatowe, dostosowane oferty dla subskrybentów, łącząc funkcje sieciowe, aplikacje oraz portfolio usług w chmurze i deweloperów aplikacji partnerskich na wielodostępowych platformach obliczeń brzegowych.

Zarabiaj na możliwościach technologii 5G

Napędzaj cyfrową transformację i zamień sieci komórkowe 5G w przychód z nowej usługi dzięki innowacyjnym aplikacjom dostosowanym do potrzeb operatorów, integratorów i rynków korporacyjnych.

Zapewnianie dobrego przygotowania sieci na przyszłość

Przyspiesz innowacje usług, zmniejsz zależność od przestarzałych technologii i unikaj nadmiaru przepustowości dzięki skalowaniu usług sieciowych w chmurze w celu zaspokojenia szczytowego wzrostu zapotrzebowania klientów.

Usprawniaj systemy obsługi operacyjnej

Automatyzuj i organizuj funkcje sieciowe, przyspieszaj wdrożenia oraz oceniaj jakość i wydajność usług dzięki kontroli usług sieciowych za pomocą skonsolidowanego interfejsu zarządzania chmurą.

Inforgrafika, e-booki, oficjalne dokumenty

Wdrażaj i zabezpieczaj usługi sieciowe oraz zarabiaj na nich na platformie Microsoft Azure i innych platformach w środowisku wielochmurowym. Dowiedz się więcej z tej infografiki zawierającej listę kontrolną operatora, aby łatwiej zrozumieć krytyczne składniki do oceny podczas wybierania platformy w chmurze.

Pobierz infografikę

Umożliw zarządzanie krytycznymi operacjami biznesowymi i kontrolowanie ich w czasie niemal rzeczywistym. Z tego e-booka dowiesz się, jak platforma Azure dla operatorów i partnerstwo z firmą Microsoft może przekształcać sieć, otwierać nowe szanse na przychody, zwiększać możliwości urządzeń brzegowych i poprawiać opłacalność.

Pobierz książkę elektroniczną

Dowiedz się, jak zmniejszyć wydatki kapitałowe i koszty operacyjne, przyspieszyć innowacje i korzystać z nowych możliwości uzyskiwania przychodów dzięki prywatnym sieciom korporacyjnym z użyciem chmury w hiperskali i zintegrowanej architektury wielodostępowych zasobów do obliczeń brzegowych.

Pobierz książkę elektroniczną

Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i przyspieszyć innowacje, hostując funkcje sieciowych w chmurach publicznych w hiperskali.

Pobierz oficjalny dokument

Obejrzyj wideo dotyczące rozwiązań

Zapoznaj się z listą odtwarzania wideo dotyczących rozwiązań telekomunikacyjnych firmy Microsoft, aby dowiedzieć się, jak technologie i usługi Azure, Affirmed i Metaswitch pomagają dostawcom usług telekomunikacyjnych na drodze do przyszłości. Uzyskaj informacje o nowościach w zakresie przekształcania sieci, wprowadzania technologii 5G, obliczeń brzegowych, Internetu rzeczy i usług komunikacyjnych.

Osiągnij więcej dzięki platformie Azure

 • Uzyskaj dużą skalę

  Natychmiastowo skaluj w celu spełniania zmieniających się potrzeb dzięki obsługiwanym przez sztuczną inteligencję sieciom klasy oferowanej przez operatorów.

 • Bezproblemowa obsługa środowiska hybrydowego

  Uzyskaj spójną wydajność i skalowalność w środowiskach brzegowych, hybrydowych oraz w chmurze.

 • Zarabiaj na usługach dla przedsiębiorstw

  Twórz nowe strumienie przychodów, korzystając z obliczeń brzegowych, Internetu rzeczy, technologii 5G, podziału sieci i ekosystemu deweloperów w przedsiębiorstwach.

 • Zaufana chmura

  Chroń swoje dane za pomocą wiodących w branży mechanizmów zabezpieczeń i usprawnij zapewnianie zgodności dzięki najwszechstronniejszej obsłudze zgodności wśród dostawców usług w chmurze.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z platformy Azure

Firma At&T będzie opierać działanie swojej sieci komórkowej na chmurze platformy Azure dla operatorów, udostępniając ekonomiczne usługi 5G na dużą skalę.

ATT

Firma British Telecom współpracuje z firmą Microsoft, aby napędzać innowacje i rozwój w sektorze telekomunikacyjnym oraz kształtować przyszłość połączeń głosowych.

British Telecom

Firma Verizon współpracuje z firmą Microsoft nad ofertą prywatnych rozwiązań do obliczeń brzegowych 5G przeznaczonych dla użytkowników mobilnych i bezprzewodowych urządzeń brzegowych.

Verizon

Zapoznaj się z portfolio firmy Microsoft

Prywatne wielodostępowe obliczenia brzegowe na platformie Azure

Dostarczaj sieci, aplikacje i usługi o niezwykle małych opóźnieniach na urządzeniach brzegowych przedsiębiorstwa. Skróć czas wprowadzenia na rynek, zmniejsz złożoność integracji i bezpiecznie zarządzaj usługami z poziomu chmury.

Affirmed

Idź w przyszłość, korzystając z wirtualizowanych, natywnych dla chmury rozwiązań sieci komórkowych, które redukują złożoność i koszty, wydajnie się skalują i przyspieszają wprowadzanie nowych usług na rynek.

Metaswitch

Zaufaj pionierowi w branży z tradycjami zapewniania usług przesyłania głosu, danych i ujednoliconej komunikacji dla jednych z największych operatorów na świecie.

Azure AI i uczenie maszynowe

Wykorzystaj zalety Przemysłu 4.0 dzięki inteligentnym operacjom i łańcuchom dostaw obsługiwanym przez sprawdzoną, bezpieczną i odpowiedzialną sztuczną inteligencję.

Azure Sphere

Bezpiecznie łącz zasoby przemysłowe z chmurą za pomocą otwartych rozwiązań, które obsługują łączność z istniejącymi systemami i zapewniają współdziałanie systemów.

Azure IoT dla operatorów

Pozwól klientom i partnerom na aprowizację aplikacji IoT w kilka sekund, dostosowanie jej w kilka godzin i wdrożenie w środowisku produkcyjnym jeszcze tego samego dnia.

Azure Stack HCI

Uruchamiaj obciążenia na hybrydowej, znanej infrastrukturze hiperkonwergentnej dla komercyjnego, będącego w sprzedaży sprzętu dostarczanego jako usługa platformy Azure.

Zabezpieczenia platformy Azure

Zapewnij sobie spokój dzięki wbudowanej ochronie od brzegu sieci do chmury i wyprzedzaj zagrożenia dzięki inteligentnym narzędziom do monitorowania utworzonym za pomocą zaawansowanej sztucznej inteligencji.

Strefy usługi Azure Edge Zone

Zapewniaj rozbudowane i bezproblemowe środowiska klientów w czasie rzeczywistym dzięki możliwościom obliczeń brzegowych o wyjątkowo małych opóźnieniach.

Blogi na temat platformy Azure dla operatorów