Platforma Azure w opiece zdrowotnej

Azure oferuje platformę do rozwijania powiązanych ze sobą rozwiązań, które zapewniają ludziom proaktywną, spersonalizowaną opiekę zdrowotną z użyciem wielu urządzeń. Firma Microsoft stosuje się do globalnych standardów zabezpieczeń i zgodności, aby zagwarantować odpowiednie technologie i poziom zaufania.

Oferta firmy Parexel

“Microsoft and PAREXEL form cloud technology alliance aimed at accelerating the pace of drug development.”

Zgodność i zabezpieczenia, którym można ufać

Chmura stanowi zaawansowany, tańszy sposób na wprowadzenie innowacji, jednak organizacje zdrowotne muszą wiedzieć, że informacje poufne pozostaną bezpieczne i zgodne. Platformy firmy Microsoft dostarczają zaufane rozwiązania chmurowe, które dają pewność, że dane są odpowiednio zarządzane, chronione, prywatne i zgodne.

D+R Medical
„Korzystamy z platformy Microsoft Azure, ponieważ oferuje ona potrzebne nam funkcje w zakresie zabezpieczeń i zgodności. Rozwiązanie firmy Microsoft w sposób kluczowy pomogło nam zapewnić zgodność aplikacji D+R Therapy z ustawą HIPAA, co umożliwia wprowadzenie tej aplikacji na rynek amerykański. Dzięki firmie Microsoft byliśmy w stanie rozszerzyć naszą działalność zagraniczną znacznie szybciej, niż zakładaliśmy”.

Vivian Austin, partner-założyciel i kierownik techniczny, D+R Medical

Szybsza opieka na najwyższym poziomie

Hospitalizacja to najdroższy sposób leczenia pacjentów. Dokonywanie pomiarów zdrowotnych poza miejscem świadczenia opieki przy użyciu inteligentnych urządzeń oraz analiza zebranych w chmurze danych pod kątem przekroczenia dopuszczalnych progów umożliwia opiekunom podjęcie działań korygujących, zanim stan pacjenta będzie wymagać hospitalizacji.

Care Innovations
„Dzięki platformie Azure możemy szybko i wielokrotnie wprowadzać zmiany, co oprócz przyspieszenia procesów testowych pozwala nam błyskawicznie odpowiadać na różne wymagania biznesowe. Pracujemy teraz w mniejszych zespołach, a mimo to jesteśmy o wiele bardziej wydajni i elastyczni”.

Matt Surico, starszy inżynier systemów informatycznych, Care Innovations

Proaktywna, spersonalizowana opieka zdrowotna

Pacjenci idą do lekarza, leczą się i wychodzą. To, co się stanie po opuszczeniu gabinetu, może jednak zadecydować o tym, czy pacjent będzie musiał ponowić wizytę lub — w gorszym przypadku — trafić do szpitala. Dzięki odpowiednim narzędziom i platformie można opracować rozwiązania pozwalające uniknąć tych wizyt i kontynuować opiekę poza placówką opiekuńczą.

Poole Hospital NHS
„Opracowaliśmy platformę klasy korporacyjnej dla mobilnych aplikacji klinicznych bazującą na rozległej sieci udostępnionych rekordów. Za pomocą tej platformy pacjenci mogą uzyskiwać dostęp do swojej dokumentacji medycznej i komunikować się ze swoją placówką opiekuńczą”.

Ian Denley, dyrektor naczelny, Shearwater Systems

Platformy podnoszące jakość opieki

Urządzenia inteligentne mogą pomóc w obniżeniu kosztów dzięki wydajniejszemu zarządzaniu obiektami i działalnością operacyjną, umożliwiając organizacjom inwestowanie większej części budżetu bezpośrednio w ochronę zdrowia. Systemy mogą komunikować się z urządzeniami inteligentnymi w celu zlokalizowania ratującego życie sprzętu (na przykład wózków ratunkowych) czy nawet ludzi — w tym zarówno lekarzy, jak i pacjentów.

Weka Health Solutions
„Musimy być w stanie zarządzać co najmniej 1000 lodówek znajdujących się w ponad 1000 lokalizacji na całym świecie. Aby zapewnić zaawansowaną i skalowalną obsługę komunikatów, wybraliśmy platformę Microsoft Azure. Dostarcza ona oprogramowanie pośredniczące, którego potrzebujemy do zarządzania komunikacją między wszystkimi naszymi komponentami. Przekonaliśmy się, że możliwości dostępne od ręki na platformie Azure mają znaczny wpływ na czas implementacji i usprawnienie pomocy technicznej”.

Alan Lowenstein, dyrektor ds. operacyjnych, Weka Health Solutions

Zgodność z globalnymi standardami

Dzięki uwzględnionym w rozwoju platformy Azure zabezpieczeniom i ochronie prywatności możesz mieć pewność, że Twoje dane są bezpiecznie i że stosujemy się do globalnych standardów. Dane pacjentów należą do Ciebie i masz na nimi kontrolę, wiedząc, w jaki sposób są przechowywane i udostępniane.

Pokrewne usługi platformy Azure i produkty firmy Microsoft

Pakiet IoT

Przechwytywanie i analizowanie niewykorzystanych danych umożliwiające poprawienie wyników biznesowych

Microsoft Genomics

Wydajne sekwencjonowanie genomu i uzyskiwanie danych do badań

Usługa Active Directory systemu Azure

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Magazyn

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności