Platforma Azure w opiece zdrowotnej

Zapewnij lepsze analizy i wyniki dotyczące stanu zdrowia, aby zwiększyć zaangażowanie pacjenta, wzmocnić współpracę zespołu medycznego oraz poprawić informatykę kliniczną i wgląd w dane operacyjne, korzystając z zaufanych możliwości chmury.

Podróż w kierunku przemian w obszarze opieki zdrowotnej

Dowiedz się, w jaki sposób organizacje opieki zdrowotnej korzystają z produktów i usług platformy Azure, w tym chmury hybrydowej, rzeczywistości mieszanej, sztucznej inteligencji i rozwiązań IoT, w celu uzyskania lepszych wyników dotyczących stanu zdrowia, ulepszenia zabezpieczeń, szybszego skalowania i zwiększenia współdziałania danych.

Poznaj niektóre przypadki użycia w obszarze opieki zdrowotnej na platformie Azure

Monitorowanie pacjentów

Dowiedz się, w jaki sposób usługi Azure IoT pomagają w poprawieniu wyników pacjenta, usprawnieniu działań klinicznych i zoptymalizowaniu produkcji usług oraz łańcucha dostaw dla opieki zdrowotnej.

Analiza kliniczna

Twórz rozwiązania o znaczeniu krytycznym, które umożliwiają analizowanie obrazów, rozumienie mowy, generowanie przewidywań oraz naśladowanie innych inteligentnych zachowań człowieka — przy użyciu platformy Azure AI.

Genomics

Zwiększ możliwości sekwencjonowania genomu i uzyskaj nowe spojrzenie na biologię człowieka dzięki wydajności i skalowalności światowej klasy centrum superobliczeniowego.

Klienci z branży opieki zdrowotnej robią niezwykłe rzeczy, korzystając z platformy Azure

Twórz rozwiązania dla opieki zdrowotnej przy użyciu tych narzędzi

Usługi Azure AI i Machine Learning

Zapewniaj lepsze wyniki dotyczące stanu zdrowia dzięki spersonalizowanej opiece profilaktycznej i inteligentnym systemom opartym na sprawdzonej, bezpiecznej i odpowiedzialnej sztucznej inteligencji.

Azure Analytics

Zbieraj, przechowuj, przetwarzaj, analizuj i wizualizuj dane kliniczne i operacyjne o różnym typie, ilości lub szybkości, aby utorować sobie drogę do inteligentnej opieki zdrowotnej.

Azure API for FHIR

Bezpiecznie zarządzaj chronionymi danymi medycznymi, przyspiesz uczenie maszynowe i umożliwiaj bezpieczną wymianę danych medycznych w obrębie globalnej infrastruktury.

Azure IoT

Bezpieczne podłączaj urządzenia i sprzęt medyczny do chmury za pomocą rozwiązań dla opieki zdrowotnej pozwalających na odblokowanie analiz w czasie rzeczywistym i umożliwiających współdziałanie systemu.

Obliczenia o wysokiej wydajności

Przyspiesz dokonywanie odkryć w dziedzinie genomiki, medycyny precyzyjnej i badań klinicznych, korzystając z infrastruktury bioinformatycznej o niemal nieograniczonej wydajności.

Hybrydowe możliwości platformy Azure

Twórz i uruchamiaj aplikacje hybrydowe w centrach danych, lokalizacjach brzegowych, zdalnych ośrodkach klinicznych i w chmurze.

Rzeczywistość mieszana

Połącz cyfrowy świat ze światem fizycznym, aby tworzyć fascynujące, wspólne doświadczenia obejmujące salę operacyjną i inne placówki służby zdrowia.

Zabezpieczenia platformy Azure

Zapewnij sobie spokój dzięki ochronie od brzegu sieci do chmury i wyprzedzaj zagrożenia dzięki inteligentnym narzędziom do monitorowania utworzonym za pomocą zaawansowanej sztucznej inteligencji.

Zapoznaj się z najnowszymi wiadomościami i aktualizacjami dotyczącymi platformy Azure

  • Dowiedz się, w jaki sposób branża opieki zdrowotnej wprowadza innowacje, aby zapewnić lepsze wyniki dotyczące opieki zdrowotnej dzięki chmurze Microsoft Cloud dla opieki zdrowotnej.

  • Firma Frost & Sullivan określa firmę Microsoft jako wiodącą platformę sztucznej inteligencji dla sektora IT opieki zdrowotnej (HCIT) w raporcie Frost Radar™.

  • Learn how Azure and SAP can expedite clinical trials, broaden customer reach and help customers build resilient supply chains.

Poznaj rozwiązania partnerskie

Nuance

Nuance

Firma Nuance oferuje inteligentne systemy z wielokrotnie nagradzanymi rozwiązaniami rozpoznawania mowy, transkrypcji medycznej, kodowania i obrazowania medycznego.

KenSci

KenSci

Firma KenSci umożliwia dostawcom usług zdrowotnym i płatnikom wykorzystanie uczenia maszynowego w celu usprawnienia zarządzania opieką przy jednoczesnym obniżeniu kosztów opieki.

Wipro

Wipro

Firma Wipro zapewnia inteligentne analizy na temat opieki zdrowotnej — szczegółowe informacje o łańcuchu dostaw farmaceutycznych, konserwację predykcyjną dla urządzeń medycznych itp.

Już dziś zacznij tworzyć za pomocą platformy Azure