Pomiń nawigację

Platforma Azure dla produkcji

Zwiększanie możliwości biznesowych dzięki rozwiązaniom IoT

Rozwiązania IoT w branży produkcyjnej nie służą tylko do zbierania danych. Umożliwiają one uzyskanie informacji usprawniających działanie, dzięki którym można osiągać cele biznesowe i tworzyć nowe możliwości. Znajdź konkretne przypadki, historie i przykłady, z których dowiesz się, w jaki sposób narzędzia usługi Azure IoT pomagają producentom maksymalnie wykorzystać Internet rzeczy w swojej działalności.

Wprowadzanie zmian tam, gdzie jest to istotne — na hali produkcyjnej

Internet rzeczy to nowa jakość dla producentów — umożliwia im optymalizowanie działalności produkcyjnej i usprawnianie procesów. Zapoznaj się z przykładami z branży produkcyjnej, aby przekonać się, w jaki sposób usługa Azure IoT umożliwia pracę z danymi z urządzeń IoT, przyspieszenie rozwoju firmy i zwiększenie zadowolenia klientów.

Rozpocznij pracę z rozwiązaniami partnerów platformy Azure

Wprowadzenie ze wskazówkami technicznymi

Pobierz przewodnik po rozwiązaniu

Uzyskaj dokumentację i praktyczne szkolenia dotyczące składników użytych do utworzenia tego rozwiązania

Uzyskaj więcej zasobów