Pomiń nawigację

Sprzętowa innowacja dla chmury

Całkowita zmiana podejścia do opracowywania sprzętu typu open source w hiperskali obejmującego całą branżę

Dzięki projektowi Open Compute Project i innym przełomowym sojuszom firma Microsoft zmienia projektowanie i rozwijanie sprzętu w projekty otwarte, otwierając drogę do bezprecedensowych innowacji, na których wszyscy zyskają.

Open Compute Project

Open Compute Project (OCP) to globalna społeczność liderów technologicznych pracujących razem nad uwolnieniem opatentowanej infrastruktury IT w celu uczynienia sprzętu wydajniejszym, elastyczniejszym i skalowalnym, co przełoży się dla klientów na większy wybór, możliwość dostosowywania rozwiązań i obniżenie kosztów.

Taki nowoczesny, otwarty model opracowywania promuje dynamiczny branżowy ekosystem rozwoju globalnych centrów danych w chmurze. Udostępniamy projekty tych samych serwerów i centrów danych, na których bazuje nasza hiperskalowa chmura Azure, aby organizacje każdej wielkości mogły poprawić wskaźniki wydajności, efektywności, zużycia energii i kosztów dla swoich centrów danych.

Posłuchaj o najnowszych ogłoszeniach — przedstawią je Kushagra Vaid, wybitny inżynier z zespołu Cloud Server Infrastructure, oraz Mark Russinovich, dyrektor ds. technologii oprogramowania platformy Azure. Obejrzyj film.

Project Olympus

Nasz projekt sprzętu dla hiperskalowej chmury nowej generacji i nowy model opracowywania sprzętu typu open source gwarantuje innowacje na ogromną skalę. Wszystkie specyfikacje techniczne są typu open-source i stanowią część projektu OCP, co jest niezbędne, aby na podejściu open source skorzystała szersza branża.

Project Olympus pozwala operatorom zasobów IT i centrów danych na wykorzystywanie innowacji opracowanych przez społeczność i skalowanie sprawdzonych projektów sprzętu pod kątem ich konkretnych modeli użycia.

MSFT-ProjectOlympus-19in-Universal-Rack
MSFT-ProjectOlympus-Server-Universal-Motherboard

Cerberus

Ten nowy standard branżowy zabezpieczeń platformy typu open source i jest opracowywany przez społeczność projektu OCP. Projekt Cerberus stanowi kluczowy składnik ochrony bezpieczeństwa, którego brakowało na poziomie sprzętu serwerowego: dodaje funkcje ochrony przed atakami, ich wykrywania i odzyskiwania sprawności po nich do oprogramowania układowego platformy. Projekt Cerberus pozwala na implementowanie bezpieczniejszego oprogramowania układowego na wszystkich typach platform w branży: od centrów danych po urządzenia IoT. Specyfikacja projektu Cerberus wspiera także hierarchiczne źródło zaufania, dzięki czemu zabezpieczenia platformy można rozciągnąć na wszystkie urządzenia peryferyjne we/wy przy użyciu tych samych zasad architektonicznych.

Denali

Denali to usprawniona architektura dysków półprzewodnikowych (SSD), która także ustanawia nowy standard branżowy — pozwalając na innowacje, zwiększając niezawodność i skracając czas wypuszczania produktów na rynek. Oprogramowanie układowe jest uproszczone, a interfejs ustandaryzowany, co zmniejsza złożoność tych składników, jednocześnie obniżając koszty maszyn wirtualnych i podnosząc ich wydajność. Technologia Denali daje lepszą kontrolę nad działaniem dysku i pozwala dostosowywać dysk do konkretnych obciążeń, a także pozwala szybciej weryfikować i wdrażać nowe technologie.