Pomiń nawigację

Wprowadzenie do platformy Azure Government

Zaufana chmura dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych i partnerów tych instytucji

Lub kup teraz

Co dostaję?

Uzyskaj środki w wysokości $500, aby korzystać z usług przez 90 dni w ramach wersji próbnej platformy Microsoft Azure Government. Opłaty będą naliczane tylko wtedy, gdy dokonasz zakupu.

Co mogę zrobić z moimi środkami w wysokości $500 miesięcznie?

Oto tylko kilka z rzeczy, które możesz robić za pomocą platformy Azure Government

Testuj i wdrażaj aplikacje o kluczowym znaczeniu

Korzystaj z usług Azure Virtual Machines, Azure DevTest Labs i Azure SQL Database przy zapewnieniu wysokiej dostępności i wydajności sieci za pomocą usługi Azure Load Balancer.

Twórz niestandardowe środowiska internetowe

Twórz w oparciu o zainteresowania i zachowania klientów przy użyciu usług Azure App Service, Azure Cosmos DB, Azure Functions i Azure Logic Apps.

Uzyskuj wgląd w dane

Podejmuj decyzje na podstawie informacji i twórz lepsze środowiska przy użyciu usług Azure Machine Learning, Azure Data Lake Analytics i Azure HDInsight.

Które produkty są dostępne w ramach tej oferty?

Uzyskaj te i inne popularne produkty w ramach 90-dniowej wersji próbnej

Virtual Machines

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Virtual Machine Scale Sets

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Skaluj w górę do tysięcy maszyn wirtualnych z systemem Linux i Windows oraz zarządzaj nimi

Functions

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Azure Site Recovery

ZARZĄDZANIE I NADZÓR

Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii

App Service

SIEĆ WEB

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

HDInsight

ANALIZA

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Azure Analysis Services

ANALIZA

Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa

Azure DevTest Labs

NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

Co jeszcze muszę wiedzieć?

Czy są naliczane opłaty za wersję próbną platformy Azure Government?

Nie. Rozpoczęcie korzystania jest bezpłatne, a do tego dostajesz środki w wysokości $500 na miesiąc do wydania w ciągu 90 dni. Do czasu przejścia na wersję wyższą nie zostanie naliczona żadna opłata, nawet jeśli zaczniesz korzystać z usług.

Jak się zarejestrować?

Odwiedź stronę rejestracji, aby ubiegać się o subskrypcję w wersji próbnej. Po zweryfikowaniu uprawnień jako federalnej, stanowej, lokalnej lub plemiennej instytucji rządowej USA albo jako partnera skontaktujemy się pocztą e-mail w ciągu dwóch dni roboczych, aby przekazać następne czynności do wykonania.

Co się stanie po wyczerpaniu środków?

W 90-dniowym okresie próbnym środki w wysokości $500 są ważne przez 30 dni. W przypadku osiągnięcia limitu środków można dodać usługi za pomocą karty kredytowej. Następne środki w wysokości $500 będą dostępne po rozpoczęciu następnego 30-dniowego okresu. Jeśli przejdziesz na subskrypcję płatną w trakcie bezpłatnego okresu próbnego, nadal będziesz otrzymywać środki w wysokości $500 miesięcznie przez pierwszych 90 dni korzystania z platformy Azure Government.

Co się stanie po upływie 90 dni?

Aby kontynuować korzystanie z platformy Azure Government po zakończeniu okresu próbnego, skontaktuj się z dostawcą rozwiązań w chmurze, kup umowę Enterprise Agreement lub wybierz subskrypcję z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Co to jest platforma Azure Government?

Platforma Azure Government to chmura o krytycznym znaczeniu, która umożliwia wprowadzanie przełomowych innowacji u klientów będących instytucjami rządowymi USA i ich partnerów. Do tego dedykowanego wystąpienia platformy, obsługiwanego przez sprawdzonych pod kątem bezpieczeństwa obywateli Stanów Zjednoczonych, mają dostęp tylko federalne, stanowe, lokalne i plemienne instytucje rządowe Stanów Zjednoczonych oraz partnerzy takich instytucji. Platforma Azure Government oferuje najwięcej certyfikatów wśród wszystkich dostawców chmury w celu łatwiejszego zapewniania zgodności z najważniejszymi wymaganiami instytucji rządowych.

Odpowiedzi na Twoje pytania

Z przyjemnością pomożemy Ci uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące uprawnień, usług platformy Azure Government, regionów świadczenia usługi i innych kwestii.

Wyślij nam wiadomość