Pomiń nawigację

Microsoft Azure (Niemcy)

Przenieś kluczowe dla działalności obciążenia do zgodnej z przepisami, zabezpieczonej i odizolowanej chmury

  • Wszystkie dane klientów i powiązane systemy znajdują się w Niemczech
  • Zgodność z rygorystycznymi wymaganiami Unii Europejskiej
  • Dane są kontrolowane przez niemieckiego zarządcę danych
  • Dostępna dla organizacji działających na terenie Unii Europejskiej, krajów EFTA i Zjednoczonego Królestwa
Bezpłatne konto platformy Azure (Niemcy)

Masz już konto platformy Azure? Usługi Azure (Niemcy) wymagają osobnego konta z zastosowaniem osobnych cen.

Zaloguj się do platformy Azure (Niemcy)

Centra danych w Niemczech

Wszystkie dane klientów i wymagane systemy pomocnicze znajdują się w centrach danych w Niemczech

Ścisła ochrona danych

Zgodność z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami i certyfikatami Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych

Zarządca danych (Niemcy)

Kontrola fizycznego i logicznego dostępu do danych klientów w ramach prawa niemieckiego

Dlaczego warto wybrać platformę Azure (Niemcy)?

Oferujemy usługi platformy Azure w całej Europie z wielu globalnych centrów danych. Platforma Azure (Niemcy) to osobna oferta z własnymi kontami i cenami. Umożliwia ona dostarczanie wiodących w branży usług z centrów danych w Niemczech z rezydencją danych w Niemczech oraz ścisłymi metodami kontroli i dostępu do danych, które są udostępniane za pośrednictwem unikatowego modelu zarządcy danych podlegającego niemieckim przepisom. Przy wyborze między platformą Azure (Niemcy) i innymi regionami świadczenia usługi Azure należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Wymagania dotyczące rezydencji i niezależności danych
Wymagania dotyczące sektora publicznego i branż z ograniczeniami
Wymagania dotyczące zgodności
Kwalifikują się organizacje działające na terenie Unii Europejskiej, krajów EFTA i Zjednoczonego Królestwa
Lokalizacja organizacji i klientów
Kwestie związane z kosztem i budżetem

Chmura obliczeniowa dla klientów w Niemczech, Unii Europejskiej i krajach EFTA

Teraz organizacje działające na terenie Unii Europejskiej, krajów EFTA i Zjednoczonego Królestwa mogą lepiej wykorzystać możliwości chmury obliczeniowej. Platforma Azure (Niemcy) jest izolowanym wystąpieniem platformy Azure w Niemczech niezależnym od chmur publicznych.

  • Wszystkie dane klientów oraz powiązane aplikacje i sprzęt znajdują się w Niemczech
  • Replikacja geograficzna między centrami danych w Niemczech obsługuje ciągłość działania
  • Zabezpieczone centra danych umożliwiają monitorowanie codziennie przez całą dobę

Rygorystyczne wymagania dotyczące kontroli i dostępu do danych

Niezależny zarządca danych steruje dostępem do wszystkich danych klientów w centrach danych platformy Azure (Niemcy). Firma T-Systems International GmbH, podmiot zależny firmy Deutsche Telekom, to doświadczony i szanowany dostawca IT w Niemczech. Pełni ona funkcję zarządcy chroniącego dane przed ujawnieniem innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w których klient zdecyduje się ujawnić dane lub ujawnienie danych jest wymagane przez niemieckie prawo. Nawet firma Microsoft nie ma dostępu do danych klientów oraz centrów danych bez zgody i nadzoru niemieckiego zarządcy danych.

Zaufane rozwiązanie zapewniające zgodność z przepisami

Platforma Azure (Niemcy) nieustannie zobowiązuje się do spełniania najbardziej rygorystycznych wymagań w zakresie ochrony danych, aby umożliwić organizacjom przechowywanie danych klientów i zarządzanie nimi zgodnie z niemieckim prawem oraz najważniejszymi standardami międzynarodowymi. Później będą sprawdzane dodatkowe standardy i mechanizmy kontroli zgodności z przepisami dotyczącymi szczególnej roli niemieckiego zarządcy danych.

Centrum zaufania firmy Microsoft — zgodność z przepisami

Usługi i rozwiązania platformy Azure (Niemcy)

Przekształć swoją organizację dzięki elastyczności, funkcjom współpracy oraz dostępowi do danych analiz i szczegółowych informacji. Platforma Azure (Niemcy) umożliwia niedrogie zmodernizowanie całej infrastruktury lub jej części bez konieczności kupowania nowego sprzętu centrum danych. Ponadto umożliwia opracowywanie i testowanie składników systemu Linux oraz składników typu „open source” na platformie Azure, a także przejście do chmury w wygodny dla Ciebie sposób dzięki dostępnym już teraz usługom (później będą dodawane kolejne usługi). Możesz używać maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux, usług platformy, takich jak Azure Active Directory i Azure SQL Database, oraz platform aplikacji, takich jak .NET, JAVA i LAMP.

Dostępność usług Azure według regionów

Książka elektroniczna dotycząca zarządzania chmurą hybrydową

Blog zespołu platformy Azure (Niemcy) z aktualnymi informacjami

Jesteś nowym użytkownikiem chmury obliczeniowej?

Jesteś we właściwym miejscu. Chmura obliczeniowa ułatwia szybkie, odpowiedzialne i elastyczne działanie. Ponadto platforma Azure (Niemcy) zapewnia większe bezpieczeństwo, prywatność i zgodność wymagane przez organizacje w Unii Europejskiej i krajach EFTA. Jak zacząć?

Czym jest chmura obliczeniowa?

Znajdź partnera

Kompletne rozwiązanie chmury obliczeniowej dla klientów z Unii Europejskiej

Zwiększ wydajność pracy użytkowników dzięki rozwiązaniu chmury w hiperskali dla klientów w Unii Europejskiej, które zawiera platformę Azure (Niemcy). Wkrótce będą też dostępne dobrze znane narzędzia aplikacji biznesowych i narzędzia do zarządzania wydajnością w usłudze Office 365 (Niemcy) oraz usługi zarządzania i zwiększania zaangażowania oparte na oprogramowaniu Dynamics (Niemcy). Utwórz własne rozwiązanie lub wybierz jednego z czterech doświadczonych partnerów oferujących różne rozwiązania opracowane z myślą o wymaganiach organizacji w Unii Europejskiej i krajów EFTA.

Microsoft Cloud (Niemcy)