Microsoft Azure (Niemcy)

Obciążenia kluczowe dla działalności — w zgodnej z przepisami, zabezpieczonej i odizolowanej chmurze

  • Wszystkie dane klientów i powiązane systemy znajdują się w Niemczech
  • Zgodność z rygorystycznymi wymaganiami Unii Europejskiej
  • Dane są kontrolowane przez niemieckiego zarządcę danych
  • Dotyczy organizacji działających na terenie Unii Europejskiej, krajów EFTA i Zjednoczonego Królestwa

Masz już konto platformy Azure? Usługi Azure (Niemcy) wymagają osobnego konta z zastosowaniem osobnych cen.

Zaloguj się do platformy Azure (Niemcy)

Centra danych w Niemczech

Wszystkie dane klientów i wymagane systemy pomocnicze znajdują się w centrach danych w Niemczech

Ścisła ochrona danych

Zgodność z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami i certyfikatami Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych

Zarządca danych (Niemcy)

Kontrola fizycznego i logicznego dostępu do danych klientów w ramach prawa niemieckiego

Dlaczego warto wybrać platformę Azure (Niemcy)?

Oferujemy usługi platformy Azure w całej Europie z wielu globalnych centrów danych. Platforma Azure (Niemcy) to osobna oferta z własnymi kontami i cenami. Umożliwia ona dostarczanie wiodących w branży usług z centrów danych w Niemczech z rezydencją danych w Niemczech oraz ścisłymi metodami kontroli i dostępu do danych, które są udostępniane za pośrednictwem unikatowego modelu zarządcy danych podlegającego niemieckim przepisom. Główne różnice między platformą Azure (Niemcy) i pozostałymi regionami uzasadniają następujące kwestie:

Wymagania dotyczące rezydencji i niezależności danych
Wymagania dotyczące sektora publicznego i branż z ograniczeniami
Wymagania dotyczące zgodności
Kwalifikują się organizacje działające na terenie Unii Europejskiej, krajów EFTA i Zjednoczonego Królestwa
Lokalizacja organizacji i klientów
Kwestie związane z kosztem i budżetem