Microsoft Azure (Francja)

Niezawodna, bezpieczna rezydencja danych we Francji

Twoje dane. Twoje rozwiązania. Chmura lokalna. Skala globalna.

Przygotowana na innowacje chmura zapewniająca wydajność, elastyczność i niezawodność klasy korporacyjnej

Działaj szybciej z większą produktywnością i mniejszymi kosztami. Azure (Francja) zapewnia połączenie z rosnącą liczbą zintegrowanych usług danych w chmurze, takich jak usługi analityczne, maszyny wirtualne, bazy danych, usługi mobilne, multimedia, usługi sieciowe, magazyn, aplikacje internetowe i inne. Sterujemy zbieraniem i dystrybucją danych klientów oraz ich użyciem.

Globalna skala obsługiwana lokalnie

Uzyskaj szybkie, niezawodne połączenie z jedną z największych infrastruktur chmury. Platforma Azure oferuje ponad 100 centrów danych w 58 regionach i 140 krajach, w tym centra danych we Francji.

Strefy dostępności we Francji

Azure (Francja) obejmuje Francję Środkową z siedzibą w Paryżu i Francję Południową z siedzibą w Marsylii. Francja Środkowa oferuje teraz trzy strefy dostępności zwiększające dostępność, odporność i ciągłość biznesową. Strefy wchodzące w skład Francji Środkowej mogą być parowane ze strefą Francja Południowa na potrzeby regionalnego odzyskiwania po awarii.

Zaufane rozwiązanie zapewniające zgodność z przepisami

Dążymy do zachowania przejrzystości swoich działań w zakresie prywatności. Jednym z dowodów na nasze zaangażowanie w ochronę prywatności danych klienta jest wdrożenie pierwszego na świecie standardu rozwiązań w zakresie ochrony prywatności w chmurze, ISO/IEC 27018. Pracujemy także nad tym, aby zachować zgodność z przepisami krajowymi.

Rozpoczynanie pracy z platformą Azure (Francja)

Bezpłatna wersja próbna

Jesteś nowym użytkownikiem chmury obliczeniowej?

Rozpocznij tutaj

Pytania?

Skontaktuj się z nami

Z przyjemnością Ci pomożemy.