Microsoft Azure (Chiny)

Umieść najważniejsze obciążenia w zgodnej z przepisami i bezpiecznej chmurze

Usługi platformy Azure (Chiny) mają odrębny cennik i wymagają konta oddzielnego od globalnego konta platformy Azure.

  • Uzyskaj fizycznie izolowane wystąpienie platformy Azure na potrzeby usług przetwarzania w chmurze, obsługiwane przez firmę 21Vianet działającą w Chinach.
  • Przechowuj dane klientów wyłącznie na terenie Chin.
  • Zapewnij zgodność firmy z chińskimi przepisami.

Centra danych w Chinach

Wszystkie dane klientów pozostają na terenie Chin.

Ścisła ochrona danych

Wbudowane kontrolki zabezpieczeń ułatwiają rozpoznawanie zagrożeń i reagowanie na nie.

Chiński operator chmury

Obsługa usług w chmurze platformy Azure (Chiny) przez chińską firmę zapewnia pełną zgodność.

Dlaczego warto wybrać platformę Azure (Chiny)?

Korzystając z usług przetwarzania w chmurze na platformie Azure (Chiny), nie musisz martwić się o zgodność z chińskimi przepisami i normami. Fizycznie izolowane wystąpienie platformy Azure wymaga konta oddzielnego od globalnego konta platformy Azure. Platforma Azure (Chiny) ma również odrębny cennik. Decydując się na wybór platformy Azure (Chiny) lub innych regionów, uwzględnij następujące kwestie:

  • Wymagania dotyczące rezydencji i niezależności danych.
  • Kwestie związane z kosztami i budżetem.
  • Lokalizacje klientów i organizacji.

Skorzystaj z funkcji zabezpieczeń i zgodności, którym możesz zaufać

Skorzystaj z konta platformy Azure (Chiny), aby przechowywać dane w centrach danych na terenie Chin i zachować zgodność z normami międzynarodowymi i branżowymi. Dostęp do danych klientów jest kontrolowany przez niezależną firmę działającą w Chinach — 21Vianet. Bez zgody i nadzoru firmy 21Vianet nawet firma Microsoft nie będzie mogła uzyskać dostępu do Twoich danych.

Pokonuj wyzwania biznesowe dzięki inteligentnym rozwiązaniom w chmurze

Skorzystaj z zaawansowanych rozwiązań firmy Microsoft dostosowanych do Twoich potrzeb związanych z analizą biznesową, danymi big data, Internetem rzeczy i sztuczną inteligencją. Skorzystaj z międzynarodowych usług chmury hybrydowej, które umożliwiają ekonomiczne uaktualnienie infrastruktury bez konieczności inwestowania w nowy sprzęt w centrum danych. Twórz i testuj składniki systemu Linux i składniki typu open source na platformie Azure (Chiny) i przejdź do chmury we własnym tempie. Możesz używać maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux, usług platformy, takich jak Azure Active Directory i Azure SQL Database, oraz platform aplikacji, takich jak .NET, JAVA i LAMP.

Znajome narzędzia w wystąpieniu platformy Azure (Chiny)

Uzyskaj wymaganą produktywność, korzystając z aplikacji biznesowych dostępnych w ramach rozwiązania, które już znasz — Office 365 (Chiny). Jednocześnie zadbasz o spełnienie wymagań dotyczących niezależności danych.

Przenoszenie obciążeń na platformę Azure (Chiny)

Rozpocznij pracę z platformą Azure (Chiny)